Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Либия: допълнителна помощ от ЕС за извършването на разминиране с хуманитарна цел

Брюксел, 11 ноември 2011 г. — С оглед на нарасналата нужда от бързо обезвреждане на неизбухнали взривни устройства и миникапани в зоните на сраженията в Либия Европейската комисия обяви, че ще предостави допълнително финансиране в размер на 500 000 евро.

Кристалина Георгиева, европейски комисар по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, заяви: „Остатъците от войната продължават да бъдат една от най-големите заплахи за цивилното население. Въпреки прекратяването на сраженията неизбухналите боеприпаси и мини причиняват жертви, най-вече сред децата. Допълнителното финансиране ще подпомогне либийското население да намали риска от смъртни случаи и нараняване“.

Новото финансиране ще бъде разпределено чрез Датския съвет за бежанците (датска група за разминиране) за обезвреждането на мини, други неизбухнали взривни устройства и миникапани в Сирт и Бани Уалид. През следващите дни в засегнатите зони се очаква бързо да бъдат разположени екипи за обезвреждане на взривни устройства (ОВУ).

Контекст

След приключване на разпределянето на новите средства общата сума, отпусната от Службата на Европейската комисия за хуманитарна помощ и гражданска защита за финансиране на действия по разминиране с хуманитарна цел в Либия, ще достигне почти 2 милиона евро. Понастоящем Комисията подкрепя две операции в областта на действията по разминиране с хуманитарна цел посредством два шестмесечни проекта: първият съвместно с Fédération Suisse de déminage (FSD) и Danish Church Aid, а вторият — с Международния комитет на Червения кръст (МКЧК). Целта на двата проекта е да идентифицират и осигурят безопасността в зоните, в които има невзривени боеприпаси, представляващи заплаха за цивилното население, както и да обезвредят взривни устройства в болници, училища и населени райони. Действията на МКЧК включват също така унищожаването на малки оръжия и леко въоръжение, както и обучение на засегнатото от конфликт население относно намаляването на свързаните с мини рискове. МКЧК е ангажиран също така с предоставянето на подкрепа за образователни дейности и напътствия за националното дружество на Червения кръст, за да може то да подобри своето програмиране на обезвреждането на оръжия и да се превърне в основния орган в Либия, занимаващ се с образователни дейности, насочени към ограничаване на риска, свързан с мините. И двете операции се провеждат на цялата територия на Либия, като образователните дейности на FSD за рисковете обхващат също и либийските бежанци в Южен Тунис.

Освен това организацията „Спасете децата“ от Обединеното кралство включи в своите финансирани от ECHO образователни дейности раздел относно риска, свързан с мините и остатъчните експлозиви от войната. Организацията предвижда обучение на инструктори за провеждане на образователни програми в пригодени за децата помещения и в рамките на следучилищни занимални относно риска, свързан с мините и остатъчните експлозиви от войната. По този начин инструкторите ще осигурят на децата обучение и занимания за повишаване на осведомеността в подходящо оборудвани и пригодени за децата помещения и следучилищни занимални.

За повече информация

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

Хуманитарна помощ от Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Лица за контакт:

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)


Side Bar