Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL MT

Evropska komisija - Sporočilo za medije

EU spodbuja sprejetje ambicioznih načrtov za zaščito tun in mečaric v Atlantiku in Sredozemskem morju

Bruselj, 11. novembra 2011 – Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) se bo od 11. do 19. novembra 2011 sestala na 22. rednem sestanku. Na tem letnem sestanku se bodo Evropska unija in druge pogodbenice ICCAT dogovorile o upravnih in nadzornih ukrepih za trajnostno zaščito tuna in tunu podobnih vrst v Atlantiku in Sredozemskem morju. Ti ukrepi bodo temeljili na znanstvenem priporočilu, objavljenem 17. oktobra 2011, in bodo, če bo tako priporočil znanstveni odbor ICCAT, vključevali določitev celotnega dovoljenega ulova (TAC), na primer za veleokega tuna in južnoatlantskega belega tuna. Evropska unija bo v skladu s priporočili znanstvenega odbora pripravila ambiciozne predloge za ohranitev sredozemske mečarice, tropskih tun in morskih psov. EU bo tudi podprla ukrepe za zmanjšanje naključnih ulovov morskih ptic.

Za navadnega tuna so bile TAC za leto 2012 lani določene na 12 900 ton in naj bi ostale iste, ker med tem časom ni bilo podano nobeno novo priporočilo. Na srečanju bo največ pozornosti namenjene preverjanju, da vse pogodbenice spoštujejo veljavna pravila glede ohranjanja in izvajanja, zlasti glede navadnega tuna in tropskih tun, da se zagotovijo enaki pogoji za vse udeležence in okrepi učinkovitost ukrepov.

Da se še izboljša sledljivost navadnega tuna v celotni tržni verigi ter poveča sposobnost odkrivanja prevar in preprečevanja nezakonitih tovorov, bo EU še naprej razvijala elektronski sistem dokumentacije o ulovu za navadnega tuna, ki bo nadomestil obstoječi neelektronski sistem. Hkrati bo EU spodbujala sprejetje programov dokumentacije o ulovu za druge vrste, ki jih upravlja ICCAT.

V skladu z nedavnim dopisom Komisarke za pomorske zadeve in ribištvo Marie Damanaki predsedniku ICCAT bo EU predlagala sprožitev pobude za konsolidacijo in nadaljnje izboljšanje znanstvenih priporočil, s čimer se bo upravljavcem ribolova ICCAT olajšalo sprejemanje premišljenih in učinkovitih odločitev. Vključene bodo tudi spodbude pogodbenicam, naj predložijo zahtevane podatke o ulovu, na podlagi katerih se bodo v okviru Konvencije ICCAT ocenili staleži, vključno s staleži morskih psov.

Poleg tega se bo EU s spodbujanjem sprejetja ukrepov države pristanišča še naprej borila proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu.

Ozadje

Cilj ICCAT je ohranitev populacije tuna in tunu podobnih vrst v Atlantiku in Sredozemskem morju na trajnostni ravni. EU je polnopravna članica ICCAT in ima vodilno vlogo pri doseganju tega cilja.

Več informacij:

Spletna stran ICCAT

Kontakta:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar