Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Avslutade WTO-förhandlingar för Ryssland – positivt för EU

Bryssel den 10 november 2011 - I dag avslutades förhandlingarna om Rysslands anslutning till Världshandelsorganisationen (WTO). Det enhälliga godkännandet från arbetsgruppen för Rysslands WTO-anslutning avslutar 18 års förhandlingar och banar väg för att alla WTO:s medlemmar formellt ska kunna godkänna förhandlingarna. WTO:s åttonde ministerkonferens ska nu förhoppningsvis enhälligt godkänna Rysslands WTO-anslutning den 15-17 december i år.

– Jag är mycket glad att Ryssland nu kan ansluta sig till WTO. Detta är ett viktigt steg för Rysslands ekonomiska utveckling och för det multilaterala handelssystemet, och EU har spelat en betydande roll i förhandlingarna. Jag ser nu fram emot WTO:s ministerkonferens i december där Rysslands anslutning till WTO ska godkännas formellt, säger EU:s handelskommissionär Karel De Gucht.

EU värdesätter de stora ansträngningar som Ryssland och dess förhandlingspartner gjort för att hitta lösningar i de svåraste frågorna, som lösts under de senaste veckorna och dagarna. EU uppskattar också den beslutsamhet som Ryssland och Georgien har visat för att lösa sina känsliga bilaterala frågor samt den schweiziska regeringens roll i förhandlingarna.

Rysslands anslutning till WTO har stor betydelse, såväl ur ett multilateralt som ur ett bilateralt perspektiv. Ryssland och dess handelspartner kommer att kunna dra stor nytta av Rysslands inträde i ett globalt, regelbaserat handelssystem. Rysslands anslutning till WTO är särskilt viktigt för EU, Rysslands största handelspartner. EU-kommissionen är övertygad om att detta kommer att innebära att de ekonomiska förbindelserna kommer att utvecklas ytterligare. Rysslands medlemskap i WTO och avslutandet av förhandlingarna om det nya avtalet kommer också att innebära ett viktigt steg på väg mot djupare bilateral ekonomisk integration.

Bakgrund

Rysslands medlemskap i WTO medför fördelar för EU:

Det kommer att ge såväl investerare som exportföretag från EU nya möjligheter på den ryska marknaden. Rysslands importtullar kommer att sänkas och ett tak för exporttullar kommer att tillämpas för en rad viktiga råvaror.

WTO-anslutningen kommer att förbättra det allmänna företags- och investeringsklimatet. Ryssland kommer att anta internationella produktstandarder och WTO-regler inom en rad områden, t.ex. tullförfaranden, licensiering och immateriella rättigheter.

Anslutningen och de ekonomiska reformer som följer av den kommer att bidra till att göra Rysslands ekonomi mer öppen och förutsägbar, vilket kommer att medföra att utländska företag ökar sina investeringar i den ryska ekonomin – inom alla sektorer.

Rysslands anslutning till WTO kommer att få ett uppskattat värde för EU på 3 900 miljoner euro.

Fakta om handeln mellan EU och Ryssland

Ryssland är EU:s tredje största handelspartner efter USA och Kina och stod för 8,6 % av EU:s handel under 2010.

EU är Rysslands största handelsparter och stod för 45,8 % av dess totala handel 2010. Den totala handeln med Ryssland uppgick till 244 miljarder euro 2010, jämfört med 183 miljarder euro under 2009. Importen från Ryssland steg med 31,4 % under 2010, och exporten från EU till Ryssland ökade med 38,2 %.

De allra flesta investeringarna i Ryssland, uppskattningsvis över 75 %, kommer från EU.

Användbara länkar:

Handeln mellan EU och Ryssland:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

José Manuel Barrosos uttalade om ingåendet av ett bilateralt avtal mellan Georgien och Ryssland angående Rysslands anslutning till Världshandelsorganisationen (WTO) av den 3 november 2011

MEMO/11/759

Kontaktpersoner:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar