Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

EU pozdravlja zaključek pogajanj za pristop Rusije k STO

V Bruslju, 10. novembra 2011 – EU je danes pozdravila zaključek pogajanj za pristop Rusije k STO. Z današnjo soglasno potrditvijo članov delovne skupine pristopa Rusije k STO, ki je utrla pot uradnemu priznanju rezultatov teh pogajanj vseh članov STO, se je zaključil kar 18 let dolg proces. EU zdaj pričakuje samo še soglasno politično potrditev pristopa Rusije k STO na osmi ministrski konferenci STO med 15. in 17. decembrom letos.

Evropski komisar za trgovino Karel De Gucht je pozdravil novico z besedami: „Vesel sem, da se bo STO zdaj pridružila še Rusija. To je pomemben korak za gospodarski razvoj Rusije in za večstranski trgovinski sistem. Zelo sem vesel, da je Evropi, ki je imela pri procesu bistveno vlogo, uspelo doseči ta dolgoročen cilj. Veselim se prihajajoče ministrske konference STO decembra, na kateri se bo članstvo Rusije v STO uradno potrdilo.

EU priznava velika prizadevanja Rusije kot tudi njenih pogajalskih partnerjev pri iskanju rešitev za najzahtevnejša vprašanja, ki so bila rešena v zadnjih tednih in dnevih. Prav tako ceni odločnost Gruzije in Rusije pri doseganju pravočasnega reševanja njunih občutljivih dvostranskih vprašanj in zelo pozdravlja prizadevanja švicarske vlade, ki je imela pri tem pomembno vlogo.

Pristop Rusije k STO je bistvenega pomena iz večstranskega in dvostranskega vidika. Rusija in njeni trgovinski partnerji bodo koristili ugodnosti vključitve Rusije v globalni sistem, ki s predpisi ureja trgovinske odnose. Pristop Rusije k STO je zlasti pomemben za EU, ki je njen največji trgovinski partner. Prepričani smo, da bo ta korak močno spodbudil nadaljnji razvoj naših gospodarskih odnosov. Članstvo Rusije v STO bo prav tako pomembna odskočna deska za poglobljeno dvostransko gospodarsko povezovanje, vključno z zaključkom obstoječih pogajanj o novem sporazumu.

Ozadje

Koristi EU s pristopom Rusije k STO

Za vlagatelje in izvoznike EU bi se odprle nove možnosti na ruskem trgu. Ruske uvozne tarife bi se znižale, višina stopenj izvoznih dajatev za nekatere osnovne surovine pa bi se omejila.

Pristop k STO bi izboljšal splošno poslovno in naložbeno okolje. Rusija bi sprejela mednarodne standarde za izdelke in pravila STO na številnih področjih, kot so na primer carinski postopki, izdaja dovoljenj in intelektualna lastnina.

S pristopom in prihodnjimi gospodarskimi reformami bi gospodarstvo Rusije postalo bolj pregledno in predvidljivo. Pristop bi spodbudil tuje družbe, da okrepijo svoje naložbe v vse sektorje ruskega gospodarstva.

Ocenjena vrednost pristopa Rusije k STO znaša za Evropsko unijo 3 900 milijonov EUR.

Dejstva in številski podatki o trgovanju med EU in Rusijo

Rusija je imela leta 2010 8,6-odstotni delež v trgovini EU in je tretji največji trgovinski partner EU za ZDA in Kitajsko.

EU je največji trgovinski partner Rusije, saj je imela leta 2010 45,8-odstotni delež njene celotne trgovine. Celotna trgovina z Rusijo je znašala 244 milijard EUR leta 2010 in leta 2009 183 milijard EUR. Uvoz iz Rusije se je leta 2010 povečal za 31,4 %, izvoz iz EU v Rusijo pa se je povišal za 38,2 %.

EU je zdaleč najbolj pomemben vlagatelj v Rusiji. Ocenjeno je, da več kot 75 % naložb prihaja iz EU.

Koristne povezave:

Več informacij o trgovinskih odnosih med EU in Rusijo je na voljo na spletišču:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

Izjava predsednika Barrosa o sklenitvi dvostranskega sporazuma med Gruzijo in Rusijo o pristopu Rusije k Svetovni trgovinski organizaciji (STO), z dne 3. novembra 2011 je na voljo na spletišču:

MEMO/11/759

Kontakti :

John Clancy (+32 22953773)

Helene Banner (+32 22952407)


Side Bar