Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

EÚ víta ukončenie rokovaní o pristúpení Ruska k WTO

Brusel 10. novembra 2011 − EÚ dnes uvítala ukončenie rokovaní o pristúpení Ruska k WTO. Dnešným jednomyseľným súhlasom členov pracovnej skupiny pre pristúpenie Ruska sa ukončuje tento 18-ročný proces a uvoľňuje sa cesta formalizácii výsledkov týchto rokovaní všetkými členmi WTO. EÚ teraz so záujmom očakáva jednomyseľné politické schválenie pristúpenia Ruska k WTO na 8. konferencii ministrov WTO, ktorá sa má konať 15. – 17. decembra tento rok.

Karel De Gucht, európsky komisár pre obchod, uvítal túto správu a povedal: „Teším sa, že Rusko má teraz pristúpiť k WTO. Je to významný krok vpred pre hospodársky rozvoj Ruska a pre multilaterálny obchodný systém. Mám radosť z tohto výsledku aj preto, že Európa zohrávala kľúčovú úlohu v tom, aby sa konečne dosiahol tento dlhodobý cieľ. S optimizmom očakávam najbližšiu konferenciu ministrov WTO v decembri, na ktorej sa pristúpenie Ruska k WTO musí ešte formálne schváliť.“

EÚ uznáva veľké úsilie Ruskej federácie a jej partnerov v rokovaniach pri hľadaní riešení najspornejších bodov, ktoré sa objasnili v posledných týždňoch a dňoch. EÚ oceňuje aj rozhodnutie Gruzínska a Ruska dosiahnuť včasné vyriešenie ich citlivých bilaterálnych problémov a vysoko sa hodnotí snaha švajčiarskej vlády ako sprostredkovateľa v tejto oblasti.

Pristúpenie Ruska k WTO je dôležité z multilaterálneho aj bilaterálneho hľadiska. Pre Rusko aj jeho obchodných partnerov bude integrácia Ruska do globálneho systému obchodných vzťahov založeného na pravidlách výhodná. Pristúpenie Ruska k WTO je mimoriadne dôležité pre EÚ, najväčšieho obchodného partnera Ruska. Sme presvedčení, že tento krok významne prispeje k ďalšiemu rozvoju našich hospodárskych vzťahov. Členstvo Ruska vo WTO bude predstavovať aj významný krok vpred na ceste prehlbovania bilaterálnej hospodárskej integrácie, okrem iného ukončením súčasných rokovaní o novej dohode.

Kontext

Výhody vyplývajúce z členstva Ruska vo WTO pre EÚ:

Vzniknú nové možnosti na ruskom trhu pre investorov aj vývozcov z EÚ. Dovozné tarify Ruska sa znížia a bude existovať limit na úroveň vývozného cla pre rad dôležitých surovín.

Pristúpením Ruska sa zlepší celkové podnikateľské a investičné prostredie. Rusko prijme medzinárodné normy pre výrobky a pravidlá WTO v mnohých oblastiach, ako sú napríklad colné konania, udeľovanie licencií a duševné vlastníctvo.

Pristúpenie a z neho vyplývajúce hospodárske reformy prispejú k väčšej transparentnosti a predvídateľnosti ruského hospodárstva. Tým sa pre zahraničné spoločnosti vytvorí silný stimul, aby zvýšili svoje investície do ruského hospodárstva − a to vo všetkých sektoroch.

Pristúpenie Ruska do WTO bude podľa odhadov pre Európsku úniu predstavovať hodnotu 3 900 miliónov EUR.

Fakty a čísla týkajúce sa obchodu medzi EÚ a Ruskom

Rusko je s 8,6 % podielom na obchode EÚ v roku 2010 po USA a Číne tretím najväčším obchodným partnerom EÚ.

EÚ je so 45,8 % podielom na celkovom obchode Ruska v roku 2010 jeho najväčším obchodným partnerom. Celkový obchod s Ruskom v roku 2010 dosiahol 244 miliárd EUR oproti 183 miliardám EUR v roku 2009. Dovoz z Ruska sa v roku 2010 zvýšil o 31,4 % a vývoz z EÚ do Ruska vzrástol o 38,2 %.

EÚ je zďaleka najdôležitejším investorom v Rusku. Odhaduje sa, že viac ako 75 % investícií pochádza z EÚ.

Užitočné odkazy:

Pokiaľ ide o obchodné vzťahy medzi EÚ a Ruskom:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

Vyhlásenie Josého Manuela Barrosa týkajúce sa uzatvorenia bilaterálnej dohody medzi Gruzínskom a Ruskom o pristúpení Ruska k Svetovej obchodnej organizácii (WTO) z 3. novembra 2011

MEMO/11/759

Kontaktné osoby:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar