Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

UE z zadowoleniem przyjmuje zakończenie negocjacji w sprawie przystąpienia Rosji do WTO

Bruksela, dnia 10 listopada 2011 r. – UE wyraziła zadowolenie z powodu zakończenia negocjacji dotyczących członkowstwa Rosji w WTO. Pozytywną decyzję wydali dziś jednogłośnie członkowie grupy roboczej ds. przystąpienia Rosji do WTO. Decyzja ta zamyka osiemnastoletni okres negocjacji i otwiera drogę do sformalizowania ich wyników poprzez przyznanie Rosji pełnego członkostwa w WTO. UE oczekuje obecnie, że uczestnicy ósmej konferencji ministerialnej WTO, która odbędzie się w dniach 15-17 grudnia tego roku, wyrażą jednomyślne polityczne poparcie dla przystąpienia Rosji do WTO.

Komisarz UE ds. handlu Karel De Gucht, stwierdził: „Jestem bardzo zadowolony z tego, że Rosja jest obecnie na najlepszej drodze do członkowstwa w WTO. Jest to ważny krok zarówno w kontekście rozwoju gospodarczego Rosji, jak i dla wielostronnego systemu handlu. Odczuwam również satysfakcję, ponieważ Europa odegrała kluczową rolę w procesie osiągania tego długofalowego celu. Oczekuję, że uczestnicy grudniowej konferencji ministerialnej WTO formalnie poprą przystąpienie Rosji do WTO."

UE docenia znaczny wysiłek, jaki podjęła Federacja Rosyjska i jej partnerzy negocjacyjni, wypracowując porozumienie w najtrudniejszych kwestiach, które rozwiązano w ciągu ostatnich dni i tygodni. UE docenia także determinację, z jaką Gruzja i Rosja poszukiwały rozwiązań trudnych zagadnień w swoich stosunkach dwustronnych, i z wielkim zadowoleniem przyjmuje wysiłki rządu Szwajcarii, który odegrał w tym procesie kluczową rolę.

Przystąpienie Rosji do WTO ma duże znaczenie zarówno dla stosunków wielostronnych, jak i dwustronnych. Zintegrowanie Rosji ze światowym, opartym na określonych zasadach, systemem stosunków handlowych przyniesie korzyści samej Rosji, a także jej partnerom handlowym. Członkowstwo Rosji w WTO jest szczególnie ważne dla UE, która jest największym partnerem handlowym tego kraju. Jesteśmy przekonani, że krok ten znacznie przyspieszy dalszy rozwój stosunków gospodarczych UE – Rosja. Członkowstwo Rosji w WTO będzie także ważnym czynnikiem sprzyjającym pogłębianiu dwustronnej integracji gospodarczej, w tym poprzez zawarcie negocjowanej obecnie nowej umowy.

Kontekst

Korzyści dla UE z przystąpienia Rosji do WTO:

Członkowstwo otworzyłoby nowe perspektywy dla działających na rosyjskim rynku inwestorów i eksporterów z UE. Obniżeniu uległyby rosyjskie cła przywozowe, a poziomy ceł wywozowych dotyczących szeregu podstawowych surowców podlegałyby ograniczeniom.

Przystąpienie do WTO poprawiłoby ogólny klimat biznesowy i inwestycyjny. Rosja przyjęłaby międzynarodowe normy dotyczące produktów oraz zasady WTO w szeregu dziedzin, takich jak procedury celne, przyznawanie licencji i własność intelektualna.

Przystąpienie do WTO oraz związane z tym faktem reformy gospodarcze przyczyniłyby się do zwiększenia przejrzystości i przewidywalności rosyjskiej gospodarki. Stanowiłoby to mocną zachętę dla przedsiębiorstw zagranicznych do zwiększenia inwestycji w Rosji – we wszystkich sektorach.

Dla Unii Europejskiej wejście Rosji do WTO ma szacunkową wartość 3 900 mln EUR.

Handel UE – Rosja: fakty i liczby

Rosja jest trzecim najważniejszym partnerem handlowym UE po USA i Chinach. W 2010 r. udział Rosji w handlu UE wyniósł 8,6%.

UE jest największym partnerem handlowym Rosji (w 2010 r. handel z UE stanowił 45,8% rosyjskiej wymiany handlowej ogółem). W 2010 wartość łącznej wymiany handlowej z Rosją wyniosła 244 mld EUR (w porównaniu do 183 mld EUR w 2009 r.). W tym samym okresie przywóz z Rosji wzrósł o 31,4%, a wywóz z UE do Rosji – o 38,2%.

UE jest zdecydowanie najważniejszym inwestorem w Rosji. Szacuje się, że inwestycje UE stanowią ponad 75% ogólnej wartości inwestycji zagranicznych w Rosji.

Przydatne linki:

Stosunki handlowe UE – Rosja:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

Oświadczenie przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barrosa dotyczące zawarcia umowy dwustronnej między Gruzją a Rosją w sprawie przystąpienia Rosji do Światowej Organizacji Handlu (WTO), 3 listopada 2011 r.,

MEMO/11/759

Contacts :

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar