Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU verheugd over afsluiting onderhandelingen over Russische WTO-toetreding

Brussel, 10 november 2011 – De EU heeft vandaag positief gereageerd op de afsluiting van de onderhandelingen over de toetreding van Rusland tot de WTO. Met de unanieme goedkeuring door de leden van de werkgroep over de Russische toetreding tot de WTO komt een eind aan 18 jaar onderhandelen. Hierdoor is de weg vrij voor een formele goedkeuring van de resultaten van deze onderhandelingen door alle leden van de WTO. De EU kijkt nu met optimisme uit naar een unanieme politieke bekrachtiging van de toetreding van Rusland tot de WTO door de 8e Ministeriële Conferentie van die organisatie op 15 tot en met 17 december dit jaar.

De Europese commissaris voor handel, Karel de Gucht, reageerde als volgt dit nieuws: "Ik ben zeer verheugd dat Rusland nu op het punt staat om tot de WTO toe te treden. Dit is een belangrijke stap voor de economische ontwikkeling van Rusland en voor het multilaterale handelsverkeer. Ik juich dit resultaat vandaag ook toe omdat Europa er op cruciale wijze toe heeft bijgedragen dat dit jarenlange streven eindelijk met succes is bekroond. Onze blik is nu gericht op de Ministeriële Conferentie van de WTO in december waar de toetreding van Rusland tot die organisatie formeel moet worden bekrachtigd."

De EU is zich ervan bewust dat de Russische Federatie en haar onderhandelingspartners grote inspanningen hebben geleverd om in de afgelopen weken en dagen te bereiken dat de grootste knelpunten zijn opgelost. Ook heeft de EU grote waardering voor de vastberadenheid waarmee Georgië en Rusland tijdig een oplossing hebben gevonden voor hun gevoelige bilaterale geschillen, en voor de belangrijke rol die de Zwitserse regering hierbij gespeeld heeft.

Zowel vanuit multilateraal als vanuit bilateraal oogpunt is de toetreding van Rusland tot de WTO een belangrijke stap. De integratie van Rusland in het multilaterale, op regels gebaseerde stelsel van handelsbetrekkingen zal zowel Rusland als zijn handelspartners tot voordeel strekken. De toetreding van Rusland tot de WTO is van bijzonder belang voor de EU, zijn belangrijkste handelspartner. Wij zijn ervan overtuigd dat deze stap een enorme stimulans zal zijn om onze economische betrekkingen verder te ontwikkelen. Het Russische lidmaatschap van de WTO zal ook een belangrijk uitgangspunt zijn voor een verdieping van de bilaterale economische integratie, onder meer door afsluiting van de lopende onderhandelingen over de Nieuwe Overeenkomst.

Achtergrond

Voordelen van het Russische WTO-lidmaatschap voor de EU:

Er ontstaan kansen voor EU-investeerders en ‑exporteurs op de Russische markt. De door Rusland geheven invoerrechten worden verlaagd en de uitvoerrechten voor een reeks belangrijke grondstoffen worden begrensd.

De WTO-toetreding leidt tot een gunstiger zaken‑ en investeringklimaat in het algemeen. Rusland zal zich houden aan internationale normen voor producten en aan de WTO-regels voor bijvoorbeeld douaneprocedures, licenties en intellectuele eigendom.

Door de toetreding en de daaruit voortvloeiende economische hervormingen wordt de Russische economie transparanter en voorspelbaarder. Dit zal voor buitenlandse ondernemingen een grote stimulans zijn om meer te investeren in alle sectoren van de Russische economie.

De toetreding van Rusland tot de WTO vertegenwoordigt voor de EU een waarde van naar schatting 3,9 miljard euro.

De handel tussen de EU en Rusland in feiten en cijfers

Rusland is de op twee na belangrijkste handelspartner van de EU, met een aandeel in de totale EU-handel van 8,6% in 2010. Alleen de VS en China zijn belangrijker.

Voor Rusland is de EU de grootste handelspartner, met een aandeel van 45,8% in de totale handel van dit land in 2010. De handel met Rusland had een totale waarde van 244 miljard euro in 2010, tegen 183 miljard in 2009. De invoer uit Rusland is in 2010 met 31,4% gestegen en de uitvoer uit de EU naar Rusland met 38,2%.

De EU is met afstand de grootste investeerder in Rusland. Geschat wordt dat meer dan 75% van de investeringen uit de EU komen.

Nuttige links:

Over de handelsbetrekkingen tussen de EU en Rusland:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

Verklaring van Commissievoorzitter Barroso over de sluiting van een bilaterale overeenkomst tussen Georgië en Rusland betreffende de toetreding van Rusland tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO), 3 november 2011

MEMO/11/759

Contact :

John Clancy (+32 229-53773)

Helene Banner (+32 229-52407)


Side Bar