Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

ES atzinīgi vērtē noslēgumu sarunām par Krievijas pievienošanos PTO

Brisele, 2011. gada 10. novembris. ES šodien pauda gandarījumu, ka noslēgušās sarunas par Krievijas pievienošanos PTO. Ar vienprātīgo atbalstu, par kādu šodien nobalsoja Krievijas iestāšanās PTO darba grupas dalībnieki, šis 18 gadus ilgušais process beidzot noslēdzas un tiek nolīdzināts ceļš uz to, lai šo sarunu rezultātus oficiāli apstiprinātu visas PTO dalībvalstis. Patlaban ES gaida, lai šogad 15.–17. decembrī gaidāmā 8. PTO ministru konference vienprātīgi politiski apstiprinātu Krievijas dalību PTO.

Eiropas tirdzniecības komisārs Karels de Gihts atzinīgi novērtēja jauno ziņu, teikdams: "Man ir liels prieks, ka Krievija tagad ir gatava pievienoties PTO. Tas ir svarīgs solis uz priekšu Krievijas ekonomikas attīstībai un daudzpusējai tirdzniecības sistēmai. Par šo sasniegumu šodien esmu ļoti gandarīts arī tāpēc, ka Eiropa izšķirīgi palīdzēja nodrošināt šā senizvirzītā mērķa sasniegšanu. Tagad gaidu, lai decembrī paredzētā PTO ministru konference oficiāli apstiprinātu Krievijas uzņemšanu par PTO dalībvalsti."

ES atzīst lielo darbu, ko veikusi Krievijas Federācija un tās sarunu partneri, atrisinot visgrūtākos jautājumus, kurus nokārtoja pēdējās nedēļās un dienās. ES arī atzinīgi vērtē Gruzijas un Krievijas apņemšanos laikus vienoties par sensitīviem divpusējo attiecību jautājumiem un apsveic Šveices valdības palīdzīgos centienus šajā jomā.

Krievijas kļūšanai par PTO dalībvalsti ir liela nozīme gan no daudzpusējo, gan divpusējo attiecību viedokļa. Ieguvēji no Krievijas integrēšanas globālajā tirdzniecības attiecību sistēmā, kas balstās uz noteikumiem, būs gan Krievija, gan tās tirdzniecības partneri. Krievijas pievienošanās PTO ir īpaši svarīga Krievijas lielākajam tirdzniecības partnerim, Eiropas Savienībai. Mēs esam pārliecināti, ka pievienošanās lieliski sekmēs mūsu ekonomisko attiecību tālāku attīstību. Krievijas dalība PTO būtiski palīdzēs sasniegt arī dziļāku ekonomisku integrāciju, ko veicinās arī patlaban notiekošo jaunā nolīguma sarunu noslēgšana.

Pamatinformācija

ES ieguvumi no Krievijas dalības PTO

Gan ES investoriem, gan eksportētājiem pavērtos iespējas Krievijas tirgū. Krievijas importa tarifi samazinātos, un nozīmīgu izejvielu sarakstam tiktu noteikts eksporta nodevu līmeņa ierobežojums.

Dalība PTO uzlabotu kopējo uzņēmējdarbības un investīciju klimatu. Vairākās jomās, piemēram, attiecībā uz muitas procedūrām, licencēšanu un intelektuālo īpašumu, Krievija pieņemtu starptautiskos preču standartus un PTO noteikumus.

Pievienošanās un no tās izrietošās ekonomiskās reformas palīdzētu darīt Krievijas ekonomiku pārredzamāku un prognozējamāku. Tas ārzemju uzņēmumus aktīvi pamudinātu palielināt ieguldījumus visās Krievijas ekonomikas nozarēs.

Paredzamais ES ieguvums no Krievijas dalības PVO ir EUR 3900 miljoni.

ES un Krievijas tirdzniecība faktos un skaitļos

ES tirdzniecības kopapjomā Krievijas īpatsvars 2010. gadā bija 8,6 %, un tā ir trešā lielākā ES tirdzniecības partnere pēc ASV un Ķīnas.

Krievijai ES ir lielākā tirdzniecības partnere, un ES tirdzniecības īpatsvars tās kopapjomā 2010. gadā bija 45,8 %. Tirdzniecības kopapjoms ar Krieviju 2010. gadā bija EUR 244 miljardi, savukārt 2009. gadā — EUR 183 miljardi. Imports no Krievijas 2010. gadā palielinājās par 31,4 %, savukārt ES imports uz Krieviju pieauga par 38,2 %.

ES neapšaubāmi ir pats svarīgākais Krievijas investors. Pēc aplēsēm vairāk nekā 75 % investētā kapitāla nāk no ES.

Noderīgas saites

Par ES tirdzniecības attiecībām ar Krieviju:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

Komisijas priekšsēdētāja Barrozu paziņojums par noslēgto divpusējo nolīgumu starp Gruziju un Krieviju un par Krievijas pievienošanos Pasaules Tirdzniecības organizācijai (PTO), 2011. gada 3. novembris:

MEMO/11/759

Kontaktpersonas

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar