Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU tyytyväinen Venäjän WTO-jäsenyysneuvottelujen päättämisestä

Bryssel 10. marraskuuta 2011 – EU ilmaisi tänään tyytyväisyytensä Venäjän WTO-jäsenyysneuvottelujen saattamisesta päätökseen. Venäjän WTO-jäsenyyttä käsittelevän työryhmän jäsenet antoivat tänään yksimielisen hyväksyntänsä, minkä myötä tämä 18 vuoden pituinen prosessi saatiin päätökseen. Tämän jälkeen WTO:n koko jäsenkunnan on tarkoitus virallistaa näiden neuvottelujen tulokset. EU odottaa, että Venäjän WTO-jäsenyydelle annetaan yksimielinen poliittinen hyväksyntä WTO:n kahdeksannessa ministerikokouksessa 15.–17. joulukuuta 2011.

EU:n kauppakomissaari Karel De Gucht sanoi olevansa ilahtunut siitä, että Venäjästä on nyt tulossa WTO:n jäsen. Hänen mukaansa kyseessä on tärkeä askel Venäjän taloudellisen kehityksen ja monenvälisen kauppajärjestelmän kannalta. ”Olen erittäin tyytyväinen tästä saavutuksesta, sillä Euroopalla on ollut keskeinen rooli sen varmistamisessa, että tämä pitkäaikainen tavoite on vihdoin saavutettu. Nyt odotan, että joulukuussa kokoontuva WTO:n ministerikokous vahvistaa virallisesti Venäjän liittymisen WTO:n jäseneksi”, De Gucht totesi.

EU antaa Venäjän federaatiolle ja sen neuvottelukumppaneille tunnustusta suuresta työstä, joka tehtiin viime viikkojen ja päivien aikana vaikeimpien kysymysten ratkaisemiseksi. Lisäksi EU arvostaa sitä, että Georgia ja Venäjä olivat päättäneet ratkaista ajoissa arkaluonteiset kahdenväliset kysymyksensä, ja on tyytyväinen Sveitsin hallituksen toimimisesta välittäjänä tässä asiassa.

Venäjän liittyminen WTO:hon on merkittävää sekä monenvälisestä että kahdenvälisestä näkökulmasta. Sekä Venäjä että sen kauppakumppanit hyötyvät Venäjän mukaantulosta maailmanlaajuiseen kauppasuhteita sääntelevään järjestelmään. Venäjän WTO-jäsenyys on erityisen tärkeää EU:lle, joka on Venäjän suurin kauppakumppani. EU on vakuuttunut siitä, että tämä askel vahvistaa suuresti Venäjän ja EU:n välisiä taloussuhteita. Lisäksi Venäjän WTO-jäsenyys on merkittävä osoitus kahdenvälisen taloudellisen yhdentymisen syventymisestä, mihin liittyy myös uutta sopimusta koskevien käynnissä olevien neuvottelujen saattaminen päätökseen.

Tausta

EU hyötyy Venäjän WTO-jäsenyydestä seuraavasti:

Jäsenyys tuo EU:n investoijille ja viejille uusia mahdollisuuksia Venäjän markkinoilla. Venäjän tuontitariffit alenevat, ja keskeisten raaka-aineiden vientitulleja koskee määrätty raja-arvo.

WTO-jäsenyys parantaa yleistä liiketoiminta- ja investointiympäristöä. Venäjä ottaa käyttöön kansainvälisiä tuotestandardeja ja WTO-sääntöjä useilla aloilla, kuten tullimenettelyissä, lisensoinnissa sekä immateriaalioikeuksien alalla.

Liittyminen ja siitä seuraavat taloudelliset uudistukset edesauttavat Venäjän talouden saattamista avoimemmaksi ja ennakoitavammaksi. Tämä kannustaa voimakkaasti ulkomaisia yrityksiä lisäämään investointejaan Venäjän talouteen kaikilla aloilla.

Venäjän WTO:hon liittymisestä koituvan hyödyn arvo Euroopan unionille on arviolta 3,9 miljardia euroa.

Tilastotietoa EU:n ja Venäjän välisestä kaupasta

Venäjä on EU:n kolmanneksi suurin kauppakumppani Yhdysvaltojen ja Kiinan jälkeen. Sen osuus EU:n kaupasta oli 8,6 prosenttia vuonna 2010.

EU on Venäjän suurin kauppakumppani, ja sen osuus Venäjän kaupan kokonaismäärästä oli 45,8 prosenttia vuonna 2010. Koko kaupan määrä Venäjän kanssa oli 244 miljardia euroa vuonna 2010, kun vuonna 2009 se oli 183 miljardia euroa. Tuonti Venäjältä lisääntyi 31,4 prosenttia vuonna 2010, ja vienti EU:sta Venäjälle kasvoi 38,2 prosenttia.

EU on ylivoimaisesti tärkein investoija Venäjällä. Arvioiden mukaan yli 75 prosenttia investoinneista tulee EU:sta.

Hyödyllisiä linkkejä:

EU:n ja Venäjän välisistä kauppasuhteista:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

Komission puheenjohtajan José Manuel Barroson lausunto Georgian ja Venäjän kahdenvälisen sopimuksen tekemisestä, joka koskee Venäjän liittymistä Maailman kauppajärjestöön (WTO), 3. marraskuuta 2011:

MEMO/11/759

Yhteyshenkilöt:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar