Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

EL tervitab läbirääkimiste lõpetamist Venemaa WTOga ühinemise üle

Brüssel, 10. november 2011. EL tervitas täna läbirääkimiste lõpetamist Venemaa WTOga ühinemise üle. Venemaa WTOga ühinemise töörühma liikmete tänane ühehäälne heakskiit lõpetab 18 aastat väldanud protsessi ning sillutab teed Venemaa WTO täisliikmeks saamisele. EL ootab nüüd Venemaa WTO liikmeks saamise ühehäälset poliitilist kinnitust WTO 8. ministrite konverentsil 15.–17. detsembril.

ELi kaubandusvolinik Karel De Gucht märkis: „Olen väga rõõmus, et Venemaa on nüüd valmis WTOga ühinema. See on oluline samm Venemaa majanduse arengu ja mitmepoolse kaubandussüsteemi jaoks. Olen tänase saavutusega väga rahul, sest Euroopa on mänginud olulist rolli selle pikaajalise eesmärgi saavutamisel. Ootan pikisilmi WTO ministrite konverentsi detsembris, kus Venemaa WTOga ühinemine ametliku kinnituse saab.”

EL tunnustab suuri pingutusi, mida Venemaa Föderatsioon ning samuti läbirääkimiste partnerid tegid, et leida lahendus kõige keerulisematele küsimustele, mida käsitleti viimastel nädalatel ja päevadel. EL on tänulik ka Georgia ja Venemaa otsusekindlusele, et leida kiire lahendus tundlikele kahepoolsetele küsimustele. Samuti kuulub meie tänu Šveitsi valitusele, kes mängis selles küsimuses keskset rolli.

Venemaa WTOga ühinemine on oluline nii mitmepoolsest kui ka kahepoolsest vaatenurgast. Venemaa ja tema kaubanduspartnerid saavad kasu Venemaa lõimumisest üleilmse kaubandussuhteid reguleeriva süsteemiga. Venemaa ühinemine WTOga on eriti oluline Venemaa suurimale kaubanduspartnerile ELile. Oleme kindlad, et see samm elavdab märkimisväärselt meie majandussuhete jätkuvat arengut. Venemaa kuulumine WTOsse on oluline hüppelaud tugevdamaks kahepoolset majanduslikku lõimumist, pidades silmas ka uue lepingu üle peetavate läbirääkimiste lõpetamist.

Taust

Kasu, mida saab EL Venemaa kuulumisest WTOsse:

ELi investoritele ja eksportijatele avanevad uued võimalused Vene turul. Venemaa imporditariifid vähenevad ja mitmete oluliste toorainete eksporditollimaksudele kehtestatakse piirangud.

WTOga ühinemine parandab üldist äri- ja investeerimiskliimat. Venemaal hakkavad kehtima rahvusvahelised tootestandardid ja WTO eeskirjad mitmetes valdkondades, nagu tolliprotseduurid, litsentseerimine ja intellektuaalne omand.

WTOga ühinemine ja jätkuvad majandusreformid aitavad muuta Venemaa majanduse läbipaistvamaks ja ennustatavamaks. See julgustab välisfirmasid suurendama oma investeeringuid Venemaa majandusse kõikides sektorites.

Venemaa WTOga ühinemise hinnanguline kasu Euroopa Liidule on 3,9 miljardit eurot.

Faktid ja arvud ELi ja Venemaa kaubandussuhete kohta

Venemaa on USA ja Hiina järel ELi suuruselt kolmas kaubanduspartner, kelle osakaal ELi kaubandusest oli 2010. aastal 8,6%.

EL on Venemaa suurim kaubanduspartner, moodustades 45,8 protsenti kogukaubandusest 2010. aastal. Kogu kaubandus Venemaaga moodustas 2010. aastal 244 miljardit eurot, 2009. aastal oli see 183 miljardit eurot. 2010. aastal kasvas import Venemaalt 31,4% ning ELi eksport Venemaale 38,2%.

EL on kindlalt kõige olulisem investor Venemaal. Hinnanguliselt on üle 75% investeeringutest pärit EList.

Kasulikud lingid:

ELi kaubandussuhted Venemaaga:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

President Barroso seisukoht Georgia ja Venemaa kahepoolse lepingu sõlmimise kohta ja Venemaa ühinemise kohta Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO), 3. november 2011

MEMO/11/759

Kontaktisikud:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar