Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU hilser afslutningen af forhandlingerne om Ruslands tiltrædelse af WTO velkommen

Bruxelles den 10. november 2011 - EU har i dag hilst afslutningen af forhandlingerne om Ruslands tiltrædelse af WTO velkommen. Den enstemmige godkendelse, som medlemmerne af arbejdsgruppen for Ruslands tiltrædelse af WTO har truffet i dag, sætter punktum for den 18 år lange proces og baner vejen for en formalisering af resultaterne af disse forhandlinger fra alle WTO-medlem­mernes side. EU ser frem til en enstemmig politisk godkendelse af Ruslands tiltrædelse af WTO på den 8. WTO-ministerkonference den 15.-17. december i år.

Karel De Gucht, EU-kommissær for handel, hilste nyheden velkommen, idet han udtalte, at "jeg er meget glad for, at Rusland nu er ved at tiltræde WTO. Det er et vigtigt skridt for Ruslands økonomiske udvikling og for det multilaterale handels­system. Jeg er også meget tilfreds med resultaterne i dag, idet Europa har spillet en afgørende rolle med hensyn til at sikre, at dette langsigtede mål nu endelig er blevet nået. Jeg ser frem til den kommende WTO-ministerkonference i december, hvor Ruslands tiltrædelse af WTO formelt bliver godkendt."

EU udtrykker anerkendelse af Den Russiske Føderations og forhandlingspartner­nes store bestræbelser på at finde en udvej på de mest vanskelige problemer, som er blevet løst inden for de seneste uger og dage. EU påskønner også, at Georgien og Rusland var fast besluttet på at nå frem til en rettidig løsning på deres følsomme bilaterale problemer, og den schweiziske regerings indsats som formidler i den henseende.

Ruslands tiltrædelse af WTO er af stor betydning både ud fra et multilateralt, men også ud fra et bilateralt perspektiv. Rusland og dets handelspartnere vil drage fordel af, at Rusland integreres i det globale regelbaserede handelssystem. Rus­lands tiltrædelse af WTO er især vigtig for EU, som er Ruslands største handels­partner. EU er overbevist om, at dette skridt vil sætte yderligere gang i udviklingen af de fælles økonomiske relationer. Ruslands medlemskab af WTO vil også være et vigtigt skridt på vejen til en intensivering af den bilaterale økonomiske integration, herunder gennem afslutningen af de igangværende forhandlinger om den nye aftale.

Baggrund

EU's fordele ved Ruslands medlemskab af WTO:

Tiltrædelsen vil åbne for nye muligheder på det russiske marked både for EU-investorer og EU-eksportører. Ruslands importtold vil blive reduceret, og der vil være et loft over eksportafgifterne for en række vigtige råmaterialer.

En tiltrædelse af WTO vil forbedre det generelle erhvervs- og investeringsklima. Rusland vil vedtage internationale standarder for varer og WTO-bestemmelser på en række områder, f.eks. toldprocedurer, licensudstedelse og intellektuelle ejendomsrettigheder.

Tiltrædelsen og de deraf følgende økonomiske reformer vil medvirke til at gøre Ruslands økonomi mere gennemsigtig og forudsigelig. Det vil skabe et større incitament for udenlandske virksomheder med hensyn til at fremme deres investeringer i den russiske økonomi - inden for alle sektorer.

Ruslands tiltrædelse af WTO vil have en anslået værdi for EU på 3 900 mio. EUR.

Handelen mellem EU og Rusland i tal og oplysninger

Rusland er EU's tredjestørste handelspartner efter USA og Kina med en andel på 8,6 % af EU-handelen i 2010.

EU er Ruslands største handelspartner med en andel på 45,8 % af den samlede handel i 2010. Den samlede handel med Rusland beløb sig til 244 mia. EUR i 2010 sammenlignet med 183 mia. EUR i 2009. Importen fra Rusland steg med 31,4 % i 2010, og eksporten fra EU til Rusland steg med 38,2 %.

EU er langt den største investor i Rusland. Det anslås, at mere end 75 % af investeringerne kommer fra EU.

Nyttige links:

Handelen mellem EU og Rusland:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

José Manuel Barrosos udtalelse om indgåelsen af en bilateral aftale mellem Georgien og Rusland vedrørende Ruslands tiltrædelse af Verdenshandels­organisationen (WTO), den 3. november 2011

MEMO/11/759

Kontaktpersoner :

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar