Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Dobrá zpráva pro EU: jednání o přistoupení Ruska k WTO uzavřena

Brusel 10. listopadu 2011 – EU dnes uvítala zprávu o tom, že bylo vyjednáno přistoupení Ruska k WTO. Pracovní skupina dnes jednohlasně schválila přistoupení Ruska k WTO, ukončila tím osmnáctiletý vyjednávací proces a otevřela cestu k formalizaci výsledků těchto jednání všemi členy WTO. EU nyní očekává, že Ministerská konference WTO na své osmé konferenci ve dnech 15.–17. prosince přístup Ruska k WTO jednomyslně podpoří.

Evropský komisař pro obchod Karel De Gucht se k dnešní zprávě vyjádřil pozitivně: „Jsem velmi rád, že Rusko je nyní na nejlepší cestě přistoupit k WTO. Pro hospodářský vývoj země je to významný krok, stejně jako pro mnohostranný systém obchodu. Z dnešního úspěchu mám radost také proto, že Evropa se na dosažení tohoto dlouhodobého cíle významně podílela. Těším se teď na nadcházející Ministerskou konferenci WTO, která v prosinci formálně potvrdí přistoupení Ruska k WTO.”

EU oceňuje úsilí, jež Ruská federace i její partneři během jednání věnovali řešení nejsložitějších problémů, k nimž dospěli až v posledních týdnech a měsících. EU si cení odhodlání Gruzie a Ruska zavčas vyřešit dvoustranné, citlivé problémy, jež mezi těmito zeměmi panují. Oceňuje rovněž úsilí švýcarské vlády v úloze prostředníka mezi nimi.

Přístup Ruska k WTO má velký význam jak pro vícestranné vztahy, tak pro vztahy bilaterální. Této zemi a stejně tak jejím obchodním partnerům integrace Ruska do globálního systému obchodních vtahů založeného na jasných pravidlech prospěje. Přistoupení Ruské federace ve WTO je obzvláště důležité pro EU, která je jejím největším obchodním partnerem. Jsme přesvědčeni o tom, že tento krok povede k dalšímu rozvoji našich hospodářských vztahů. Členství ve WTO bude pro Rusko rovněž odrazovým můstkem k prohloubení dvoustranné hospodářské integrace, a to mimo jiné prostřednictvím uzavření probíhajících jednání o nové dohodě.

Souvislosti

Jak členství Ruska ve WTO prospěje EU:

Investorům a vývozcům z EU se otevřou nové možnosti na ruském trhu. Sníží se ruská dovozní cla a pro vývozní cla na určité suroviny bude platit strop.

Přistoupením k WTO se zlepší celkové obchodní a investiční klima. Rusko přijme mezinárodní normy pro výrobky a pravidla WTO v mnoha oblastech, mezi něž patří celní postupy, udílení licencí a duševní vlastnictví.

Díky přistoupení a zajištění hospodářských reforem bude ruské hospodářství transparentnější a předvídatelnější. Z toho vyplyne silná pobídka pro zahraniční společnosti, aby posílily své investice do všech odvětví ruského hospodářství.

Přínos vstupu Ruska do WTO se pro Evropskou unii odhaduje na 3 900 milionů EUR.

Obchod mezi EU a Ruskem: fakta a čísla

Rusko je třetím největším obchodním partnerem EU po Spojených státech a Číně, v roce 2010 zaujímal obchod s touto zemí podíl ve výši 8,6 %.

EU je největším obchodním partnerem pro Rusko a v roce 2010 tento obchod činil 45,8 %. V roce 2010 dosáhl celkový obchod s Ruskem 224 miliard EUR, zatímco v roce 2009 to bylo 183 miliard EUR. Dovoz z Ruska se v roce 2010 zvýšil o 31,4 %, vývoz z EU do této země se zvýšil o 38,2 %.

EU je v Rusku zdaleka nevýznamnějším investorem. Odhaduje se, že z EU pochází více než 75 % objemu investic.

Užitečné odkazy:

Obchodní vztahy EU a Ruska:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

Prohlášení předsedy Evropské komise Barrosa o uzavření dvoustranné dohody mezi Gruzií a Ruskem o přistoupení Ruska ke Světové obchodní organizaci (WTO) ze dne 3. listopadu 2011

MEMO/11/759

Kontaktní osoby:

John Clancy (+32 22953773)

Helene Banner (+32 22952407)


Side Bar