Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

ЕС приветства приключването на преговорите за присъединяване на Русия към СТО

Брюксел, 10 ноември 2011 г. - Днес ЕС приветства приключването на преговорите за присъединяване на Русия към СТО. Днешното единодушно одобрение от страна на членовете на работната група по присъединяването на Русия към СТО отбелязва края на продължилия 18 години процес и проправя пътя към официализирането на резултатите от преговорите от страна на всички членове на СТО. Сега ЕС очаква даването на единодушно политическо одобрение за присъединяването на Русия към СТО на 8-та министерска конференция на СТО на 15 - 17 декември тази година.

Европейският комисар по търговията Карел де Гухт приветства новината, заявявайки: „Радвам се, че Русия се присъединява към СТО. Това е важна стъпка за икономическото развитие на Русия и за многостранната търговска система. Също така съм особено доволен от това постижение днес, тъй като Европа изигра ключова роля, за да гарантира, че тази дългогодишна цел най-после ще бъде достигната. Сега очаквам с нетърпение предстоящата през декември конференция на министерско равнище в рамките на СТО да даде официално одобрение за членството на Русия в Световната търговска организация (СТО).“

ЕС признава значителните усилия на Руската федерация, както и на нейните партньори в преговорите, за намирането на решения по най-трудните въпроси, решени през последните седмици и дни. ЕС също така цени решимостта на Грузия и Русия за своевременно разрешаване на спорните въпроси от особена чувствителност, които съществуват в двустранните им отношения, и приветства усилията на правителството на Швейцария за първостепенната му роля в това отношение.

Присъединяването на Русия към СТО е от значение както от многостранна, така и от двустранна перспектива. Русия, както и нейните търговски партньори, ще извлекат ползи от интеграцията на Русия в основаната на правила световна система на търговските отношения. Присъединяването на Русия към СТО е от особено значение за ЕС - най-големият търговски партньор на Русия. Убедени сме, че тази стъпка ще даде решителен тласък за по-нататъшното развитие на нашите икономически отношения. Членството на Русия в СТО също така ще се окаже важна стъпка в посока на задълбочаване на двустранната икономическа интеграция, включително чрез приключването на текущите преговори за Новото споразумение.

Контекст

Ползи за ЕС от членството на Русия в Световната търговска организация:

То ще разкрие възможности на руския пазар едновременно за европейските инвеститори и износители. Вносните мита на Русия ще спаднат и ще бъдат прилагани ограничения за нивата на експортните мита за списък от основни суровини.

Присъединяването към СТО ще подобри общия инвестиционен и бизнес климат. Русия ще приеме международните стандарти за продуктите и правилата на СТО в редица области, като митническите процедури, лицензирането и интелектуалната собственост.

Присъединяването и произтичащите от него икономически реформи ще допринесат за увеличаване на прозрачността и предвидимостта на икономиката на Русия. Това би създало силен стимул за чуждестранните дружества да увеличат инвестициите си във всички сектори на руската икономика.

За Европейския съюз влизането на Русия в СТО има приблизителна стойност от 3,9 милиарда евро.

Търговията между ЕС и Русия във факти и цифри

Русия е третият по големина търговски партньор на ЕС след САЩ и Китай, като нейният дял в търговията на ЕС през 2010 г. е 8,6 %.

ЕС е най-големият търговски партньор на Русия с 45,8 % дял от общата ѝ търговска дейност през 2010 г. Общият търговски обмен с Русия възлизаше на 244 млрд. евро през 2010 г., срещу 183 млрд. евро през 2009 г. Вносът от Русия е нараснал с 31,4 % през 2010 г., а износът от ЕС за Русия се е увеличили с 38,2 %.

ЕС е несъмнено най-важният инвеститор в Русия. Смята се, че повече от 75 % от инвестициите идват от ЕС.

Полезни връзки:

Търговски отношения на ЕС с Русия:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

Изявление на председателя на Европейската комисия Барозу относно сключването на двустранно споразумение между Грузия и Русия относно присъединяването на Русия към Световната търговска организация (СТО), 3 ноември 2011 г. MEMO/11/759

За контакти:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar