Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az ellenőrök ismét jónak minősítették az uniós kifizetésekről szóló beszámolót – számos területen javultak az eredmények

Brüsszel, 2011. november 10. – Az Európai Unió éves beszámolója az egymást követő negyedik évben kapott jó minősítést a külső ellenőröktől. Az uniós kiadások átlagos hibaaránya ismét 4% alatt maradt, azaz 2010-ben a kifizetések túlnyomó része (legalább 96%-a) nem tartalmazott számszerűsíthető hibát.

Algirdas Šemeta, az adóügyért és a vámunióért, valamint az auditért és a csalás elleni küzdelemért felelős biztos elmondta: „A Számvevőszék jelentése megerősítette, hogy jó úton járunk, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy alábbhagynának az uniós költségvetés védelmére irányuló erőfeszítéseink. Jelenleg az uniós támogatások következő generációjának kialakításán dolgozunk, ami esélyt kínál arra, hogy fejlesszük ezek minőségét és javítsuk az uniós források felhasználásának gazdaságosságát, különösen a tagállamokkal közösen igazgatott szakpolitikai területeken. Emellett az adófizetők felé is bizonyíthatjuk, hogy a Bizottság lehetőségeihez mérten mindent megtesz annak biztosításáért, hogy a kifizetések szabályos és ellenőrzött módon történjenek.”

A Számvevőszék jelentéséből kiderül, hogy a Bizottság által közvetlenül irányított szakpolitikai területeken tovább javultak az eredmények: például a kutatás, a külső segélyezés, a fejlesztés vagy a bővítés területén a hibaarány folyamatosan csökken. A mezőgazdaság területén nem változott a helyzet, ugyanakkor a hibaarány közelít a Számvevőszék által megállapított küszöbértékhez. A mezőgazdasági termelőknek 39,7 milliárd EUR összegben juttatott közvetlen kifizetésekkel kapcsolatosan a Számvevőszék nem tapasztalt lényegi hibát.

A kohéziós politika vonatkozásában, melynek keretében a tagállamok közvetlenül irányítják a versenyképesség és a gazdasági növekedés ösztönzésére irányuló projekteket számos európai régióban, a hibaarány a 2009. évvel összehasonlítva enyhén emelkedett. A megelőző évhez képest tapasztalható növekedést részben az magyarázza, hogy a kifizetések több, korábban indult projekt vonatkozásában is 2010-ben váltak esedékessé. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt évhez képest lényegesen nőtt az összetett támogathatósági szabályoknak alávetett kifizetések száma, ami a hibalehetőségek számát is fokozta.

Ennek ellenére a kohéziós politika területét érintő hibaarány a prevenciós és korrekciós intézkedések általános javulásának, valamint a jelenlegi programozási időszakra vonatkozó irányítási és ellenőrzési keret szigorításának köszönhetően jelentősen elmarad a 2006–2008 közötti szinttől. A Bizottság az említett intézkedéseket főként olyan tagállamok és régiók esetében alkalmazza, melyekben a vizsgált hibák különösen gyakoriak.

A tavalyi év folyamán a Bizottság több ízben is élt a rendelkezésére álló korrekciós intézkedések végrehajtásának lehetőségével, így például megszakította vagy felfüggesztette a tagállamokba irányuló kifizetéseket olyan esetekben, amikor kétségek merültek fel a források felhasználásával kapcsolatban. Az elmúlt évben a Bizottság csak az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 2,15 milliárd EUR kifizetését függesztette fel átmenetileg, míg a kifizetések megszakításának eszközét az elmúlt évtől kezdődően rendszeresen, immáron több mint száz esetben alkalmazta. Ezenfelül, a teljes költségvetés vonatkozásában 1,55 milliárd EUR összegben került sor visszafizetésekre vagy kiigazításokra, ami 2009-hez viszonyítva 10%-os növekedést jelent.

A rendszerek hibafeltárási és –kijavítási hatékonyságával kapcsolatban a Számvevőszék úgy véli, hogy bár bizonyos fejezetek vonatkozásában a rendszerek csak részben tekinthetők hatékonynak, a szúrópróba-ellenőrzések során azonosított összes hiba 90%-a a Bizottság felelősségi körén kívül, a kedvezményezettek szintjén merült fel.

Előzmények

A hibák nem jelentik az uniós pénzek elvesztését, elpazarolását vagy a csalás gyanújának felmerülését. A Számvevőszék által említett hibaarány arra utal, hogy a kifizetés elhibázott volt, mivel az adott projekt nem teljesítette az uniós pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó valamennyi feltételt, illetve a projekttel kapcsolatban eljárási hibák merültek fel, mint például a közbeszerzésre vonatkozó szabályok megszegése vagy a kiadások hibás kiszámítása. A felmerülő hiányosságok feltárására és kijavítására különféle mechanizmusok állnak rendelkezésre, a Bizottság pedig megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy óvja az uniós költségvetést és az adófizetők pénzét.

A Szerződés (EUMSZ 317. cikk) értelmében a költségvetés végrehajtása a Bizottság saját felelősségi körébe tartozik. Ugyanakkor a megosztott igazgatás értelmében (mely többek között az uniós költségvetés mintegy 80%-át kitevő mezőgazdasági, vidékfejlesztési, regionális és szociális politikát, valamint a halászati programokat érinti) a vizsgálatok és ellenőrzések első szintjének lefolytatása a nemzeti hatóságok feladata, melyek a Bizottság és a Számvevőszék által ellenőrzött saját rendszert alakítanak ki és alkalmaznak.

A Bizottság a támogatási programok új – 2014–2020 közötti – generációjára vonatkozó javaslataiban számos lépésről döntött az uniós alapok kezelésének további előmozdítására. Többek között szigorúbb korrekciós intézkedések alkalmazhatók abban az esetben, ha a tagállamok elmulasztják a szabálytalanságok határidőn belüli kijavítását, új rendszerben történik majd a célkitűzések megvalósulása felé tett lépések nyomon követése, valamint létrejön egy új ellenőrzési keret is, mely a nemzeti irányító hatóságok számára számviteli megbízhatósági nyilatkozat aláírását teszi kötelezővé. Ezenfelül olyan esetekben, amikor a Bizottság vagy a Számvevőszék súlyos hiányosságokat állapít meg, a Bizottság a javaslat értelmében megtagadhatja az adott program számára nyújtandó uniós támogatás egy részének vagy teljes összegének kifizetését valamely program vonatkozásában és visszatérítésre kötelezheti a tagállamot. A tagállamok tehát elveszíthetik az uniós támogatást, amennyiben a visszatérítési igények Bizottsághoz történő benyújtását megelőzően elmulasztják a szabálytalanságok felismerését és kijavítását.

A következő lépések

A Számvevőszék éves jelentésének közzétételét követően a Tanács ajánlást intéz az Európai Parlamenthez arra vonatkozóan, hogy mentesíthető-e a Bizottság költségvetése. Ezen ajánlás alapján az Európai Parlament 2012 májusában szavaz a 2010-es költségvetésre vonatkozó mentesítési állásfoglalásáról.

MEMO/11/771

Kapcsolattartó:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar