Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Previziunile de toamnă pentru perioada 2011-2013: creșterea, într-un moment de stagnare

Bruxelles, 10 noiembrie 2011 – Redresarea economiei UE s-a oprit. Deteriorarea puternică a sentimentului de încredere afectează investițiile și consumul, în timp ce încetinirea creșterii mondiale ține pe loc exporturile, iar măsurile de consolidare bugetară de urgență își pun amprenta asupra cererii interne. PIB-ul din UE va stagna, conform estimărilor actuale, o bună parte din anul 2012. Pentru întregul an 2012, creșterea este estimată la circa ½%. Până în 2013 se așteaptă revenirea la o creștere ușoară de aproximativ 1½%. În ceea ce privește piețele muncii nu se estimează îmbunătățiri reale, iar rata șomajului va rămâne, potrivit previziunilor, la nivelul actual de aproximativ 9½%. Se estimează că rata inflației va scădea sub 2% în trimestrele următoare. Consolidarea bugetară va continua și în acest context deficitele publice vor scădea până în 2013, potrivit previziunilor, la puțin peste nivelul de 3%, în ipoteza menținerii politicilor actuale.

Vicepreședintele Comisiei însărcinat cu afaceri economice și monetare, Olli Rehn, a declarat în legătură cu acest subiect: „În Europa, creșterea s-a oprit și există riscul unei noi recesiuni. În unele state membre a avut loc o creștere a numărului de locuri de muncă, însă în UE per ansamblu nu se așteaptă nicio îmbunătățire reală a situației la acest capitol. Elementele-cheie pentru reluarea creșterii și crearea de locuri de muncă sunt reinstaurarea încrederii în sustenabilitatea bugetară și în sistemul financiar și accelerarea reformelor îndreptate către dezvoltarea potențialului de creștere al Europei. Există un consens larg cu privire la măsurile de politică necesare. Ceea ce ne trebuie în momentul de față este o implementare fermă. În ceea ce mă privește, voi începe să utilizez încă din prima zi noile reguli în materie de guvernanță economică.”

Creșterea economică a încetat

Redresarea economică a ajuns într-un moment de stagnare. În trimestrul actual și în cele care vor urma se așteaptă și o stagnare a PIB-ului. Începând cu această vară, perspectivele au înregistrat o evoluție din ce în ce mai nefavorabilă. Criza datoriilor suverane din statele membre ale zonei euro s-a răspândit, sustenabilitatea datoriei țărilor cu economii avansate din afara UE a intrat la rândul său în atenția investitorilor, iar economia globală și-a pierdut suflul. Pe fondul acestor perspective nefavorabile și al incertitudinii crescânde, se estimează că firmele își vor amâna sau chiar anula investițiile. Conform proiecțiilor, gospodăriile vor consuma cu prudență, iar unele state membre vor continua eforturile de reducere a nivelurilor ridicate de îndatorare. De asemenea, băncile vor continua probabil să restrângă operațiunile de împrumut și astfel să limiteze posibilitățile de investiție și consum. Consolidarea bugetară a devenit tot mai mult o urgență, în condițiile în care preocupările legate de sustenabilitate au devenit mai acute și s-au extins și asupra unor țări care nu fuseseră afectate înainte. Economia reală tot mai slabă, finanțele publice fragile și sectorul financiar vulnerabil par să se influențeze reciproc, într-un cerc vicios. Încrederea și creșterea nu pot reveni până când nu se întrerupe această interacțiune negativă.

Împreună, până la mijlocul anului 2012, măsurile strategice adoptate în ultimele luni ar putea fi eficace în reducerea nesiguranței legate de datoria suverană și de criza pieței financiare, fapt care va da treptat un impuls investițiilor și consumului. Pentru 2012, se estimează o creștere anuală a PIB-ului de 0,6% în UE și de 0,5% în zona euro. În 2013, nu se va înregistra o creștere spectaculoasă; nivelul acesteia se va situa la 1,5% în UE și la 1,3% în zona euro. Niciun grup de state membre nu va rămâne neafectat de încetinirea economică preconizată, însă vor exista diferențe la nivelul creșterii.

Creștere insuficientă pentru a permite dezvoltarea pieței muncii

În 2012, se estimează o stagnare a creșterii în domeniul ocupării forței de muncă. Ritmul de creștere a PIB-ului preconizat pentru a doua jumătate a anului viitor este prea moderat pentru a genera rezultate durabile pe piața muncii. Nu se estimează că șomajul va scădea în cursul perioadei acoperite de previziuni. Pe piața muncii continuă să existe diferențe considerabile între statele membre.

Starea finanțelor publice continuă să se amelioreze treptat

Anul 2011 marchează trecerea de la stabilizarea la consolidarea finanțelor publice. Nivelul deficitului bugetar pe 2011 este estimat în prezent la 4,7% din PIB în UE și la 4,1% în zona euro. Pentru 2012, se preconizează că deficitul va atinge 3,9% în UE și 3,4% în zona euro. Previziunile actuale nu includ măsurile de consolidare probabile, dar încă neadoptate. Ipoteza tehnică referitoare la menținerea politicilor actuale ar putea avea o greutate mai mare decât de obicei asupra previziunilor. Pe baza acestei ipoteze, se estimează că ponderea agregată a datoriei în PIB va atinge o valoare maximă de 85% în 2012, după care se va stabiliza în 2013. În zona euro, se estimează că ponderea datoriei va continua să crească ușor în perioada acoperită de previziuni, depășind 90% în 2012.

Reducerea inflației

Prețurile la energie au constituit în 2011 principalul factor declanșator al inflației. Întrucât se estimează că ele vor cunoaște o scădere treptată, se preconizează că și inflația globală va reveni în 2012 sub nivelul de 2%. Încetinirea prelungită a creșterii economice va continua să modereze presiunile implicite asupra prețurilor, iar salariile vor cunoaște probabil doar o creștere moderată.

Există riscul ca perspectivele să se înrăutățească

Având în vedere creșterea fragilă a PIB-ului estimată pe baza scenariului de referință, riscul unei recesiuni nu este neglijabil. Principalele riscuri rezultă din situația datoriilor suverane, a industriei financiare și a comerțului mondial. Există posibilitatea unor interacțiuni negative. Încetinirea creșterii afectează țările cu probleme legate de datoria suverană, a căror situație are impact asupra bunului mers al industriei financiare.

Printre punctele pozitive, este posibil ca încrederea să se restabilească mai repede decât se presupune în prezent, ceea ce ar putea crea condițiile necesare pentru o redresare mai rapidă a investițiilor și a consumului privat. Creșterea globală ar putea da dovadă de o mai mare reziliență decât se prevăzuse în scenariul de referință, contribuind astfel la dezvoltarea exporturilor nete ale UE. În fine, o scădere mai accentuată a prețurilor la produsele de bază ar putea determina creșterea veniturilor reale și a consumului.

Riscurile legate de evoluția inflației par a fi în mare echilibrate.

Raportul detaliat este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm

Persoane de contact :

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)


Side Bar