Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Sügisprognoos 2011–2013: majanduskasv on peatunud

Brüssel, 10. november 2011 – ELi majanduse taastumine on peatunud. Järsult langenud usaldus avaldab mõju investeeringutele ja tarbimisele, ülemaailmse majanduskasvu aeglustumine piirab eksporti ning eelarve tasakaalustamise tungiv vajadus pärsib sisenõudlust. Praeguste prognooside kohaselt pidurdub ELi SKP kasv 2012. aastal. Kogu 2012. aastaks prognoositakse ainult 0,5%list kasvu. 2013. aastaks loodetakse majanduskasvu aeglast taastumist 1,5%ni. Tööturgude märkimisväärset paranemist ei eeldata ning töötus jääb prognooside kohaselt praegusele kõrgele tasemele, mis on ligikaudu 9,5%. Inflatsioon langeb järgmistes kvartalites taas alla 2 %. Prognoosi kohaselt edeneb eelarvete tasakaalustamine ja aastaks 2013 peaks valitsemissektori eelarve puudujääk vähenema umbes 3%ni eeldusel, et poliitikat ei muudeta.

Majandus- ja rahaküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Olli Rehn sõnas: „Majanduskasv Euroopas on peatunud ning on isegi uue languse oht. Ehkki mõnes liikmesriigis töökohtade arv suureneb, ei prognoosita ELis kui tervikus tööhõive osas mingit tegelikku paranemist. Majanduskasvu ja töökohtade loomise taastumiseks tuleb taastada usaldus rahanduse jätkusuutlikkuse ja finantssüsteemi vastu ning kiirendada reforme, et suurendada Euroopa kasvupotentsiaali. Poliitiliste meetmete suhtes valitseb laialdane üksmeel. Nüüd on meil vaja need meetmed vankumatult rakendada. Omalt poolt luban, et hakkan majanduse juhtimise uusi eeskirju kasutama alates esimesest päevast.”

Majanduskasv on peatunud

Majanduse taastumine on seiskunud. Praeguses ja järgmistes kvartalites on oodata SKP kasvu seiskumist. Suvest saadik on väljavaade tunduvalt halvenenud. Euroalasse kuuluvates liikmesriikides levib riigivõla kriis, võla jätkusuutlikkus väljaspool ELi asuvates arenenud majandusega riikides on samuti nihkunud investorite tähelepanu keskmesse ning maailma majanduskasv on pidurdunud. Ettevõtetelt oodatakse investeerimise edasilükkamist või tühistamist, kuna suurenenud ebakindluse tingimustes on kasvuväljavaated vähenenud. Prognoositakse kodumajapidamiste vaoshoitud tarbimist, mõnes liikmesriigis jätkatakse kõrgete võlatasemete vähendamist. Lisaks on tõenäoline seegi, et pangad piiravad laenu andmist, vähendades sellega veelgi investeerimis- ja tarbimisväljavaateid. Eelarve tasakaalustamise vajadus on muutunud veelgi tungivamaks, kuna mure jätkusuutlikkuse pärast on muutunud suuremaks ning levinud riikidesse, kus seda seni ei olnud. Reaalmajanduse nõrgenemine, riikide habras rahandus ja haavatav finantssektor näivad üksteist mõjutavat kui nõiaringis. Usaldus ja majanduskasv taastuvad alles siis, kui selline negatiivne mõju üksteisele katkestatakse.

Eeldatavalt vähendavad viimastel kuudel vastuvõetud poliitilised otsused 2012. aasta keskpaigaks tõhusalt ebakindlust, mis on seotud riigivõla ja finantsturgude kriisiga, ning järk-järgult vallandab see omakorda ka edasilükatud investeeringud ja tarbimise. SKP kasvu prognoos 2012. aastaks on ELis 0,6% ja euroalas 0,5%. Kasvuprognoos 2013. aastaks jääb ELis tagasihoidliku 1,5% ja euroalas 1,3% piiridesse. Ükski liikmesriikide rühm ei jää majanduskasvu prognoositavast vähenemisest puudutamata, kuid kasvuerinevused säilivad.

Kasv ei ole piisav tööturu olukorra parandamiseks

Prognoositakse tööhõivekasvu soikumist 2012. aastal. Loodetav SKP kasv alates järgmise aasta teisest poolest, on liiga tagasihoidlik, et oluliselt mõjutada olukorda tööjõuturul. Prognoosiperioodi jooksul töötuse kahanemist ei prognoosita. Olukord liikmesriikide tööjõuturgudel on märkimisväärselt erinev.

Riikide rahanduse seisund paraneb järk-järgult

2011. aastal toimus riikide rahanduses muutus stabiliseerimiselt konsolideerimise suunas. Eelarve puudujäägi tulemuste prognoos 2011. aastaks on ELis 4,7% SKPst ja euroalas 4,1%. 2012. aastaks prognoositakse ELis puudujääki 3,9% ja euroalas 3,4%. Kõnealuses prognoosis ei võeta arvesse täiendavaid konsolideerimismeetmeid, mida edaspidi tõenäoliselt võetakse, kuid mis ei ole veel jõustatud. Sellel tehnilisel oletusel poliitika muutumatuse kohta võib olla kõnealusele prognoosile suurem mõju kui tavaliselt. Sellise oletuse põhjal prognoositakse, et koguvõla suhe SKPsse tipneb ELis 2012. aastal ja on ligikaudu 85% ning stabiliseerub 2013. aastal. Euroalas prognoositakse võlasuhte jätkuvat väikest kasvu prognoosiperioodi jooksul ning 2012. aastal ületab see 90%.

Inflatsiooni vähendamine

2011. aastal mõjutasid inflatsiooni peamiselt energiahinnad. Kuna prognoositakse nende järkjärgulist vähenemist, siis eeldatakse, et koguinflatsioon langeb 2012. aastal tagasi alla 2% määra. Majanduse püsiv loidus hoiab jätkuvalt tagasi hinnasurvet, palkade osas prognoositakse üksnes mõõdukat tõusu.

Tugevas ülekaalus on negatiivset mõju avaldavad riskitegurid

Võttes arvesse põhistsenaariumi kohaselt prognoositavat nõrka SKP kasvu, on majanduslanguse oht märkimisväärne. Peamised negatiivsed riskid tulenevad riigivõlaga seotud probleemidest, finantssektorist ja maailma kaubandusest. On võimalus negatiivse vastastikuse mõju tekkeks: aeglasem majanduskasv mõjutab riikidest võlgnikke, kelle nõrkus omakorda mõjutab finantssektori võimekust.

Optimistliku prognoosi kohaselt võib usaldus taastuda kiiremini kui praegu eeldatakse, luues võimaluse investeeringute ja eratarbimise loodetust varasemaks taastumiseks. Maailmamajandus võib osutuda paindlikumaks kui eeldatakse põhistsenaariumis ning toetada ELi puhaseksporti. Lõpuks võib toorainehindade oluline langus suurendada reaalsissetulekut ja tarbimist.

Tulevased inflatsiooniriskid tunduvad üldiselt tasakaalus olevat.

Kogu aruannet vt aadressil:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm

Kontaktisikud:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)


Side Bar