Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Obdavčenje in carina: odziv na potrebe držav članic, državljanov in podjetij po letu 2014

Bruselj, 9. novembra 2011 – Davčna in carinska politika EU vsako leto pomembno prispevata k zbiranju prihodkov za proračune Unije in držav članic. Poleg tega prinašata velike prednosti za evropske državljane in podjetja, saj preprečujeta nevaren ali nezakonit uvoz, omogočata nemoteno trgovino in močen notranji trg ter zmanjšujeta stroške usklajevanja in birokracijo za čezmejna podjetja.

Da bi se lahko oprli na ta prizadevanja in se v celoti pripravili na prihodnje izzive na teh področjih, je Evropska komisija danes sprejela predlog programa FISCUS. Program se bo začel izvajati 1. januarja 2014, trajal bo 7 let, njegov proračun pa bo znašal 777,6 milijona evrov.

Komisar za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je povedal: „V tem novem programu se odražajo naše ambicije za obdavčenje in carino v prihajajočih letih. S programom FISCUS bo Evropska unija še naprej ščitila svoje državljane, podjetja in proračune, hkrati pa bo izboljšala svoje zmogljivosti za soočanje z novimi izzivi, ki nas morda čakajo v prihodnosti.“

Program FISCUS bo podpiral sodelovanje med carinskimi in davčnimi organi ter drugimi strankami, da bi pripomogli k povečanju njihove učinkovitosti in se izognili neusklajenosti pri njihovem delu, ki bi lahko ovirala notranji trg. Poleg tega program določa možnost pomoči posameznim državam, če bi to zahtevali posebni izzivi. Olajšal bo povezovanje v omrežja, skupne ukrepe in usposabljanje za osebje carinskih in davčnih uprav, hkrati pa bo financiral tudi najmodernejše sisteme IT, ki bodo omogočili razvoj samostojnih e-uprav na področju carine in obdavčenja. S skupnim razvojem informacijske tehnologije lahko z vsakim skupno porabljenim evrom države članice prihranijo najmanj štiri evre pri stroških.

Cilji programa FISCUS so zaščita finančnih interesov Unije in držav članic, lajšanje trgovine, zagotovitev varnosti in varovanja državljanov EU, izboljšanje zmogljivosti carinskih in davčnih organov ter izvajanje zakonodaje EU na teh področjih. Na podlagi ocene izzivov v prihodnjih letih Komisija predlaga, da se poseben poudarek nameni tudi boju proti goljufijam, zmanjšanju upravnega bremena in sodelovanju s tretjimi državami.

Program FISCUS bo s krepitvijo notranjega trga in carinske unije, spodbujanjem rasti in inovacij z zaščito pravic intelektualne lastnine na mejah ter pomočjo pri razvoju digitalnega notranjega trga prispeval tudi k širšim ciljem Unije.

Ozadje

Program FOCUS združuje dva trenutno ločena programa na področju obdavčenja in carine, s čimer izpolnjuje cilje Komisije glede poenostavitve in zmanjšanja stroškov, ne da bi pri tem ogrožal dejavnosti na posameznih področjih.

Naslednji koraki

O osnutku uredbe bosta zdaj razpravljala Svet in Evropski parlament, sprejeta pa naj bi bila do konca leta 2012, tako da bi se novi program lahko začel izvajati 1. januarja 2014.

Vzporedno bodo potekala pogajanja o večletnem finančnem okviru za celotni proračun EU. (MEMO/11/468)

Več informacij o programu FISCUS je na voljo na: MEMO/11/767

Za zakonodajno besedilo glej:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscus/index_en.htm

Kontakt :

Emer Traynor (+32 22921548)


Side Bar