Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Politica fiscală și vamală: rezultate concrete pentru statele membre, cetățeni și întreprinderi după anul 2014

Bruxelles, 9 noiembrie 2011 – în fiecare an, politica vamală și politica fiscală a UE contribuie substanțial la colectarea veniturilor pentru bugetele statelor membre și bugetul UE. În plus, aceste politici aduc beneficii considerabile cetățenilor și întreprinderilor din UE, fie prin blocarea importurilor nesigure sau ilegale, fie prin facilitarea comerțului și a consolidării pieței interne sau prin reducerea costurilor de punere în conformitate și a birocrației care afectează societățile transfrontaliere.

Pentru a valorifica eforturile întreprinse și a se ridica la înălțimea provocărilor viitoare în aceste domenii, Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere privind programul FISCUS. Cu un buget de 777,6 milioane EUR, programul se va desfășura pe o perioadă de 7 ani, începând cu 1 ianuarie 2014.

Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare, uniune vamală, audit și antifraudă a declarat: „Acest nou program reflectă ambițiile noastre în domeniul politicii fiscale și vamale în anii următori. Prin intermediul FISCUS, UE va continua să ne protejeze cetățenii, întreprinderile și bugetele, pregătindu-ne în același timp pentru a face față noilor provocări pe care le-ar putea aduce viitorul”.

FISCUS va sprijini cooperarea între autoritățile vamale și fiscale și celelalte părți, în vederea maximizării eficienței și a evitării incompatibilităților în activitatea acestora, care ar putea obstrucționa piața internă. Programul prevede, de asemenea, posibilitatea de a acorda asistență adaptată fiecărei țări, dacă aceasta este justificată de apariția unor probleme deosebite. Programul va facilita stabilirea de contacte, acțiunile comune și pregătirea profesională a personalului fiscal și vamal, finanțând în același timp sisteme IT de vârf, care să permită dezvoltarea unor administrații electronice vamale și fiscale pe deplin funcționale. Datorită faptului că se bazează pe dezvoltarea comună a tehnologiei informațiilor, fiecare euro cheltuit în comun poate antrena economii de cel puțin patru ori mai mari pentru statele membre.

Obiectivele FISCUS sunt de a proteja interesele financiare ale UE și ale statelor membre, de a facilita comerțul, de a asigura siguranța și securitatea cetățenilor UE, de a îmbunătăți capacitatea autorităților vamale și fiscale și de a pune în aplicare legislația UE în aceste domenii. După ce a evaluat provocările pentru anii următori, Comisia propune să se acorde o atenție deosebită combaterii fraudei, reducerii poverii administrative și cooperării cu țările terțe.

FISCUS va contribui, de asemenea, la obiectivele mai largi ale UE, prin consolidarea pieței interne și a Uniunii vamale, prin promovarea creșterii și inovării prin protejarea drepturilor de proprietate intelectuală la frontiere, și prin contribuția la dezvoltarea pieței interne digitale.

Context

FICUS îmbină cele două programe separate existente în domeniul politicii fiscale și al politicii vamale într-unul singur, îndeplinind astfel obiectivele de simplificare și de reducere a costurilor suportate de Comisie fără a compromite activitățile în aceste domenii.

Etapele următoare

Proiectul de regulament va fi discutat în cadrul Consiliului și al Parlamentului European, în vederea adoptării până la sfârșitul anului 2012, astfel încât noul program să poată începe la 1 ianuarie 2014.

Negocierile privind cadrul financiar multianual pentru întregul buget al UE vor continua în paralel. (MEMO/11/468)

Pentru mai multe informații privind FISCUS, a se vedea: MEMO/11/767

Pentru textul legislativ, a se vedea:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscus/index_en.htm

Contact:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar