Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Nodokļu politika un muita: atbilstība dalībvalstu, pilsoņu un uzņēmējdarbības vajadzībām pēc 2014. gada

Brisele, 2011. gada 9. novembris. ES muitas un nodokļu politika sniedz ievērojamu ieguldījumu, palīdzot ik gadu palielināt ES un dalībvalstu budžeta ieņēmumus. Turklāt šie politikas virzieni sniedz ievērojamu labumu ES iedzīvotājiem un uzņēmējdarbībai, gan bloķējot nedrošu vai nelegālu importu, veicinot stabilu tirdzniecību un sekmējot spēcīgu iekšējo tirgu, gan samazinot atbilstības nodrošināšanas izmaksas un birokrātiju pārrobežu uzņēmumiem.

Lai turpinātu šo darbu un būtu pilnībā sagatavota nākotnes uzdevumu risināšanai šajā jomā, Eiropas Komisija šodien pieņēma priekšlikumu par programmu FISCUS. Šai programmai paredzēts 777,6 miljonu eiro budžets, un tā darbosies 7 gadus, sākot ar 2014. gada 1. janvāri.

ES komisārs nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirds Šemeta saka: "Šī jaunā programma atspoguļo mūsu grandiozās ieceres nodokļu un muitas jomā turpmākajiem gadiem. Ar programmu FISCUS ES turpinās aizsargāt savus pilsoņus, uzņēmējdarbību un budžetus, vienlaikus uzlabojot mūsu spēju risināt jaunus uzdevumus, kas var būt sagaidāmi nākotnē."

Programma FISCUS atbalstīs sadarbību starp muitas un nodokļu iestādēm un citiem dalībniekiem, lai palīdzētu maksimāli palielināt to efektivitāti un novērst darba dublēšanos, jo tā var kavēt iekšējā tirgus attīstību. Programma sniedz arī iespēju izmantot palīdzību konkrētām valstīm, kuras saskaras ar īpašām problēmām. Tas veicinās tīkla izveidi, kopīgus pasākumus un apmācību nodokļu un muitas darbinieku vidū, vienlaikus izveidojot arī progresīvas informācijas tehnoloģiju sistēmas, lai padarītu iespējamu visaptverošu e-pārvaldi muitas un nodokļu jomā. Balstoties uz vienotu informācijas tehnoloģiju attīstību, ikviens kopīgi iztērētais eiro var radīt vismaz četrkārt lielākus izdevumu ietaupījumus dalībvalstīm.

Programmas FISCUS mērķis ir aizsargāt ES un dalībvalstu finansiālās intereses, sekmēt tirdzniecību, nodrošināt ES pilsoņu drošību un aizsargātību, palielināt muitas un nodokļu iestāžu jaudu un īstenot ES tiesību aktus šajā jomā. Novērtējusi turpmākajos gados veicamos uzdevumus, Komisija ierosina pievērst īpašu uzmanību arī krāpšanas apkarošanai, administratīvā sloga samazināšanai un sadarbībai ar trešām valstīm.

Programma FISCUS sniegs ieguldījumu arī plašāku ES mērķu sasniegšanā, stiprinot iekšējo tirgu un Muitas savienību, veicinot izaugsmi un inovācijas ar intelektuālā īpašuma tiesību pārrobežu aizsardzību, kā arī sekmējot digitālā iekšējā tirgus izveidi.

Pamatinformācija

Programma FISCUS apvieno divas pašreizējās atsevišķās programmas attiecībā uz nodokļiem un muitu, tādējādi īstenojot Komisijas mērķi panākt vienkāršošanu un izdevumu samazināšanu šajās atsevišķajās jomās.

Gaidāmā virzība

Regulas projektu apspriedīs Padome un Eiropas Parlaments, lai to varētu pieņemt līdz 2012. gada beigām un jaunā programma varētu sākt darboties 2014. gada 1. janvārī.

Līdztekus norisināsies sarunas par daudzgadu finanšu shēmu visam ES budžetam.

(MEMO/11/468)

Plašāku informāciju par FISCUS programmu skatīt MEMO/11/767

Tiesību aktu skatīt

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscus/index_en.htm

Kontaktpersona:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar