Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos komisijos pranešimas spaudai

Mokesčiai ir muitai. Valstybių narių, piliečių ir įmonių lūkesčių tenkinimas po 2014 m.

2011 m. lapkričio 9 d., Briuselis. ES muitų ir mokesčių politika kiekvienais metais svariai prisidedama prie ES ir valstybių narių biudžeto įplaukų didinimo. Be to, ši politika yra labai naudinga ES piliečiams ir verslui, ja užkertamas kelias nesaugiam arba neteisėtam importui, padedama palengvinti prekybą ir sustiprinti vidaus rinką arba sumažinti tarptautinėms bendrovėms tenkančias reikalavimų laikymosi išlaidas ir biurokratinę naštą.

Siekdama toliau dirbti šia linkme ir visiškai pasirengti spręsti būsimus šių sričių uždavinius, Europos Komisija šiandien priėmė pasiūlymą dėl programos FISCUS. Programa, kuriai skiriamas 777,6 mln. eurų biudžetas, nuo 2014 m. sausio 1 d. bus vykdoma 7 metus.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Ši nauja programa parodo mūsų ateinančių metų siekius, susijusius su mokesčiais ir muitais. Vykdydama programą FISCUS, ES toliau gins savo piliečių, įmonių interesus ir rūpinsis biudžetais, taip pat gerins mūsų gebėjimą spręsti galimus naujus uždavinius.“

Programa FISCUS bus remiamas muitinių, mokesčių administratorių ir kitų šalių bendradarbiavimas, siekiant padėti didinti šių įstaigų veiksmingumą ir padėti joms išvengti nesuderinamumo vykdant savo veiklą, kuris galėtų trukdyti vidaus rinkos veikimui. Programa taip pat numatyta pagalbos konkrečiai šaliai galimybė, kai to reikės vykdant konkretų uždavinį. Pasinaudojus šia galimybe, mokesčių srities ir muitinių darbuotojai galės lengviau plėtoti tarpusavio ryšius, vykdyti bendrus veiksmus ir mokymą, taip pat bus lengviau finansuoti pažangias IT sistemas, siekiant iki galo suformuoti muitinės ir mokesčių e. administracijas. Bendrai plėtodamos IT, valstybės narės kiekvienu kartu išleistu euru gali sutaupyti net keturis kartus daugiau lėšų.

FISCUS tikslai – apsaugoti ES ir valstybių narių finansinius interesus, palengvinti prekybą, užtikrinti ES piliečių saugumą ir saugą, gerinti muitinių ir mokesčių administratorių gebėjimus ir įgyvendinti šių sričių teisės aktus. Įvertinusi ateinančių metų uždavinius, Komisija siūlo skirti tam tikrą dėmesį ir kovai su sukčiavimu, administracinės naštos mažinimui ir bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis.

Programa FISCUS bus taip pat siekiama platesnio masto ES tikslų, stiprinant vidaus rinką ir muitų sąjungą, bus skatinamas augimas ir inovacijos, saugant intelektinės nuosavybės teises prie išorės sienų, ir bus padedama kurti skaitmeninę vidaus rinką.

Pagrindiniai faktai

Programa FISCUS dvi atskiros mokesčių ir muitų programos sujungiamos į vieną – taip vykdomi Komisijos nustatyti paprastinimo ir išlaidų mažinimo tikslai, nepakenkiant šių sričių veiklai.

Tolesni veiksmai

Taryba ir Europos Parlamentas šiuo metu apsvarstys reglamento projektą, siekdami jį priimti iki 2012 m. pabaigos, kad 2014 m. sausio 1 d. būtų galima pradėti vykdyti naująją programą.

Drauge bus tęsiamos derybos dėl viso ES biudžeto daugiametės finansinės programos. (MEMO/11/468)

Daugiau informacijos apie FISCUS galite rasti MEMO/11/767

Teisės aktų tekstus galite rasti

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscus/index_en.htm

Asmuo ryšiams

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar