Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Vám- és adóügyek: A tagállamok, polgárok és vállalkozások szolgálatában 2014 után is

Brüsszel, 2011. november 9. – Az uniós vám- és adózási politika minden évben jelentős mértékben hozzájárul az uniós és tagállami költségvetések bevételteremtéséhez. Emellett ezek a szakpolitikák számottevő hasznot jelentenek az uniós polgárok és vállalkozások számára, egyrészt a nem biztonságos és illegális behozatal megakadályozása, másrészt a zökkenőmentes kereskedelem és az erős belső piac elősegítése, harmadrészt pedig a nemzetközi vállalkozások megfelelési költségeinek és bürokráciájának visszaszorítása révén.

Annak érdekében, hogy e munkára építkezve teljes egészében felkészülhessen e téren a jövőbeli kihívásokra, az Európai Bizottság a mai napon elfogadta a FISCUS programra vonatkozó javaslatát. A program 777,6 millió eurós költségvetéssel 2014. január 1-jén kezdi meg hétéves működését.

Algirdas Šemeta, az adóügyért és a vámunióért, valamint a csalás elleni küzdelemért és az auditért felelős biztos elmondta: „Az új program jól tükrözi az elkövetkező évekre vonatkozó ambícióinkat az adóügyek és a vámunió terén. A FISCUS révén az EU továbbra is biztosítja polgárai, vállalkozásai és költségvetései védelmét, miközben javítja az esetlegesen előtte álló új kihívásokra való reagálási képességét.”

A FISCUS program támogatja a vám- és adóhatóságok és más érintettek közötti együttműködést, hatékonyságuk maximalizálásának elősegítése érdekében, valamint a munkájuk összeegyeztetésének (belső piacot akadályozó) hiányát elkerülendő. A program országspecifikus segítségnyújtás lehetőségét is tartalmazza, amennyiben ez különleges nehézségek miatt szükségessé válik. A program elősegíti a hálózatépítést, az adó- és vámhatóságok személyzetének közös fellépéseit és képzéseit, miközben élvonalbeli IT-rendszereket is finanszíroz, hogy lehetővé tegye az adó- és vámügyek terén teljesen kiforrott e-igazgatás kifejlesztését. A megosztott IT-fejlesztésre támaszkodva minden közösen elköltött euró legalább négyszer annyi költségmegtakarítást eredményez a tagállamoknál.

A FISCUS program célkitűzései közé tartozik az EU és a tagállamok pénzügyi érdekeinek védelme, a kereskedelem elősegítése, az uniós polgárok biztonságának garantálása, a vám- és adóhatóságok kapacitásának javítása, valamint az uniós jogszabályok végrehajtása e területeken. Az elkövetkező évek kihívásainak felmérését követően a Bizottság azt javasolja, hogy a fentiek mellett kapjon kiemelt figyelmet a csalás elleni küzdelem, az adminisztratív terhek csökkentése, valamint a harmadik országokkal való együttműködés is.

A FISCUS program a belső piac és a vámunió erősítésén, a növekedésnek és az innovációnak a szellemi tulajdon fokozott védelmével történő ösztönzésén, valamint a digitális belső piac kidolgozásának előmozdításán keresztül az EU tágabb célkitűzéseinek megvalósításához is hozzájárul.

Előzmények

A FISCUS program az adóügy és a vámunió jelenlegi két különálló programját olvasztja egybe, ezáltal úgy teljesíti a Bizottság egyszerűsítési és költségcsökkentési céljait, hogy közben nem veszélyezteti e területek tevékenységeit.

A következő lépések

A rendeletjavaslat most a Tanács és az Európai Parlament elé kerül megvitatásra azzal a céllal, hogy 2012 végéig megtörténjen az elfogadása és a program 2014. január 1-jén megkezdhesse működését.

Ezzel párhuzamosan zajlanak a teljes uniós költségvetést lefedő többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások. (MEMO/11/468)

A FISCUS programról az alábbi honlapon érhetők el további információk:

MEMO/11/767

A jogszabálytervezet szövege itt található:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscus/index_en.htm

Kapcsolattartó:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar