Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Daně a cla po roce 2014: prospěch pro členské státy, občany a podniky

V Bruselu dne 9. listopadu 2011 – Celní i daňová politika každý rok významným způsobem přispívají do rozpočtu EU a členských států. Tyto politiky kromě toho různými způsoby, jako je zabránění nebezpečnému nebo nelegálnímu dovozu, napomáhání bezproblémovému obchodu a silnému vnitřnímu trhu nebo odstraňování nákladů na dodržování předpisů a snižování byrokracie pro společnosti, které působí přeshraničně, přinášejí velký prospěch občanům a podnikům v EU.

Evropská komise dnes přijala návrh programu FISCUS, který jí umožní v této práci pokračovat a plně se připravit na budoucí úkoly v těchto oblastech. Program s rozpočtem ve výši 777,6 milionů EUR bude zahájen 1. ledna 2014 a poběží sedm let.

Algirdas Šemeta, komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit, k tomu uvedl: „Tento nový program odráží naše ambice v oblasti daní a cel v příštích letech. Díky programu FISCUS bude EU i nadále chránit naše občany, podniky a rozpočty a současně bude moci lépe řešit nové budoucí úkoly.“

FISCUS podpoří spolupráci mezi celními a daňovými orgány a ostatními subjekty, a pomůže tak maximalizovat jejich účinnost a zamezit nesrovnalostem v jejich práci, jež by mohly bránit vnitřnímu trhu. Program rovněž umožňuje cílenou pomoc konkrétním zemím při zvládání zvláštních úkolů. Usnadní vytváření sítí, společné akce a odbornou přípravu zaměstnanců v oblasti daní a cel a zároveň poskytne finanční prostředky na špičkové systémy IT, což umožní rozvoj plně funkčního elektronického prostředí celních a daňových správ. Díky společnému rozvoji IT může každé společně vynaložené euro členským státům přinést minimálně čtyřnásobnou úsporu nákladů.

Cílem programu FISCUS je chránit finanční zájmy EU a členských států, usnadnit obchod, zajistit bezpečnost a ochranu občanů EU, zlepšit kapacitu celních a daňových orgánů a provést legislativu EU v těchto oblastech. Komise posoudila budoucí úkoly a navrhuje, aby zvláštní pozornost byla rovněž věnována boji proti podvodům, snižování administrativní zátěže a spolupráci se třetími zeměmi.

Program FISCUS také přispěje k širším cílům EU tím, že posílí vnitřní trh a celní unii, podpoří růst a inovace za pomoci ochrany práv duševního vlastnictví na hranicích a přispěje k rozvoji digitálního vnitřního trhu.

Souvislosti

FISCUS spojuje dva stávající samostatné programy pro daně a cla do jednoho programu, a tak splňuje cíle Komise týkající se zjednodušení a snižování nákladů, aniž by omezoval činnosti v těchto jednotlivých oblastech.

Další kroky

Návrh nařízení bude předložen k projednání Radě a Evropskému parlamentu. Nařízení má být přijato do konce roku 2012, aby nový program mohl být zahájen 1. ledna 2014.

Současně budou probíhat jednání o víceletém finančním rámci pro celý rozpočet EU. (MEMO/11/468)

Více informací o programu FISCUS naleznete na internetové stránce: MEMO/11/767

Legislativní text naleznete zde:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscus/index_en.htm

Kontaktní osoba:

Emer Traynor (+32 22921548)


Side Bar