Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság jóváhagyta a sport támogatását célzó magyarországi programot

Brüsszel, 2011. november 9. – Az Európai Bizottság az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályoknak megfelelően jóváhagyta Magyarország javaslatát, amely szerint Magyarország állami finanszírozás keretében évi mintegy 60 millió eurót fordítana meglévő sportlétesítményeinek felújítására és fejlesztésére. A Bizottság egyetért azzal, hogy a finanszírozási rendszer közös érdekeket szolgál, és megfelelő biztosítékokkal minimálisra csökkenti a hivatásos sportegyesületek közötti verseny torzulásának lehetőségét.

„A hivatásos sportegyesületek által használt sportlétesítmények állami finanszírozása egyértelműen az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályok hatálya alá esik. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a magyar támogatási program megfelelő biztosítékokkal segíti elő a verseny torzulásának korlátozását illetve azt, hogy a program haszonélvezői nagy mértékben az állampolgárok legyenek” – jelentette ki Joaquín Almunia, a Bizottság versenypolitikáért felelős alelnöke.

A Magyarország által idén elfogadott program az állampolgárok sporttevékenységekben való részvételének arányát hivatott növelni. A program megvalósításához a sportlétesítmények korszerűsítésére és utánpótlás-nevelésre van szükség. Az intézkedés középpontjában Magyarország öt legkedveltebb csapatsportja – a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a jégkorong és a vízilabda – áll, mivel várhatóan ezeknek lesz a legnagyobb hatása a lakosság sporttevékenységére.

A magyarországi intézkedés és a benne foglalt biztosítékok vizsgálatát követően a Bizottság megállapította, hogy az intézkedés összeegyeztethető a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjával, amely szerint megengedett „az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatás, amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben”.

Ahhoz, hogy a hivatásos sportegyesületek a program keretein belül támogatáshoz jussanak, olyan stratégiát kell kialakítaniuk, amely a közösség érdekeit szolgáló kezdeményezéseket foglal magában, például tömegsportprogramok szervezését, utánpótlás-nevelést vagy bizonyos idősávokban a sportlétesítmények igénybevételének a helyi lakosság számára történő biztosítását. Ha a felelős minisztérium ellenőrző szervezete is jóváhagyja a stratégiát, a sportegyesület támogatásban részesülhet, amelyet például meglévő sportlétesítményei biztonságának javítására fordíthat.

Mivel a magyarországi sportlétesítmények közel 90%-a köztulajdonban van, a hivatásos sportegyesületek is döntően köztulajdonba fognak beruházni. Ezenfelül a létesítmények használatáért megfelelő díjat kell majd fizetniük, illetve minden további állami segítséggel megvalósított beruházás tükröződni fog a bérleti díjakban. Továbbá a támogatási program keretében állami támogatásban részesülő valamennyi sportlétesítmény multifunkciós létesítmény lesz, amely sportrendezvényeken kívül egyéb rendezvények megtartására is alkalmas. Végül Magyarország szigorú felügyeleti és ellenőrzési mechanizmust vezetett be a támogatási program megfelelő megvalósításának biztosítása érdekében, és évente jelentést fog tenni a Bizottságnak.

Előzmények

Az állampolgárok egészsége és jóléte szempontjából a sport fontos szerepet játszik1. Az Európai Unió az EUMSZ 165. cikkében elismeri a sport fontosságát: Az Unió a sport sajátos természetére, az önkéntes részvételen alapuló szerkezeti sajátosságaira,valamint a társadalomban és a nevelésben betöltött szerepére tekintettel hozzájárul az európai sport előmozdításhoz.

A sportról szóló fehér könyvében a Bizottság kiemeli2, hogy a sport életkorra és társadalmi származásra való tekintet nélkül mindenkit elér, ezért óriási potenciállal rendelkezik, hogy Európa polgárait közelebb hozza egymáshoz. Fontos társadalmi szerepe - a közegészség javulása, a társadalmi befogadás, képzés stb. - és gazdasági vonatkozásai következtében a sport nagyban hozzájárulhat az Európa 2020 stratégiához, amelynek célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés megvalósítása3.

A bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után a határozat bizalmas adatokat nem tartalmazó változatát SA.31722 számon közzéteszik az állami támogatások nyilvántartásában, amely a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján található meg. Az állami támogatásokkal kapcsolatban az interneten és a Hivatalos Lapban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a State Aid Weekly e-News internetes hírlevélben.

Kapcsolattartók :

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)

1 :

Lásd például WHO (2011): Promoting sport and enhancing health in European Union countries: a policy content analysis to support action (A sport és az egészség előmozdítása az Európai Unió országaiban: a szakpolitikai tartalom támogatási intézkedésekhez kapcsolódó elemzése).

2 :

A Bizottság munkadokumentuma: EU and Sport: Background and context (Az EU és a sport: háttér és kontextus) – A sportról szóló fehér könyv (COM (2007) 391 végleges) kísérő dokumentuma.

3 :

A Bizottság közleménye: A sport európai dimenziójának fejlesztése. COM (2011).


Side Bar