Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia europeană - Comunicat de presă

Deschidere mondială pentru întreprinderile mici și mijlocii în scopul consolidării creșterii economice a UE

Bruxelles, 9 noiembrie 2011: Întreprinderile europene mici și mijlocii (IMM-uri) ar trebui să beneficieze într-o mai mare măsură de piețele emergente cu creștere rapidă, cum ar fi China, India, Rusia sau în regiuni precum Asia de Sud-est și America Latină. Aceasta este problema esențială pentru depășirea crizei abordată în comunicarea Comisiei Europene „Întreprinderi mici într-o lume mare - un nou parteneriat pentru sprijinirea IMM-urilor în vederea valorificării oportunităților globale”, prezentată astăzi. Numai 13 % din IMM-urile din UE sunt active la nivel internațional în afara UE prin comerț, investiții sau alte forme de cooperare cu parteneri străini. Prin urmare, Comisia este în curs de a stabili o strategie mai coerentă și mai eficientă a UE pentru sprijinirea IMM-urilor pe piețele internaționale. Aceasta s-ar putea realiza prin consolidarea serviciilor de sprijinire a întreprinderilor, îmbunătățirea coordonării și utilizării resurselor existente, inclusiv Rețeaua întreprinderilor europene. Astfel, IMM-urile au un acces mai bun la informații mai relevante și asistență în eforturile lor de a pătrunde pe noi piețe și de a căuta partenerii locali potriviți. .

Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, comisar pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: „Piețele importante din afara UE cu rate puternice de creștere reprezintă tot atâtea șanse semnificative pentru întreprinderile mici din UE. IMM-urile reprezintă principala putere economică a Europei. A le ajuta să-și valorifice mai bine potențialul pe scena internațională reprezintă o prioritate clară pentru stimularea competitivității și crearea de locuri de muncă”.

Informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm

Context

IMM-urile se confruntă cu obstacole specifice la intrarea pe piața mondială, nu în ultimul rând legate de accesul la informații cu privire la piață, localizarea clienților potențiali și găsirea partenerilor adecvați. Ele se confruntă, de asemenea, cu aspecte mai complexe, precum conformarea la legislația străină, de exemplu la norme obligatorii de drept contractual, reglementări vamale, standarde și reglementări tehnice, gestionarea transferului de tehnologie și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială. În ceea ce privește confruntarea cu astfel de probleme, IMM-urile sunt, în general, mai puțin bine echipate cu expertiză internă și resurse financiare sau umane decât întreprinderile mari.

Cele 23 de milioane de IMM-uri ale Europei reprezintă două treimi din locurile de muncă în sectorul privat și aproximativ 80 % din noile locuri de muncă în ultimii cinci ani au fost create de IMM-uri. Sectoare precum utilajele și echipamentele sau produsele chimice din Brazilia sau cel energetic în India au permis deja întreprinderilor din UE să obțină rezultate semnificative și ar putea fi date multe alte exemple. Pentru a netezi calea întreprinderilor, Europa trebuie să stimuleze procesul de internaționalizare a acestora și să ofere sprijinul necesar pentru IMM-uri la lansarea la nivel internațional.

Această nouă strategie a UE stabilește următoarele acțiuni:

  • Consolidarea ofertei de servicii de sprijin existente asupra piețelor prioritare;

  • Îmbunătățirea structurii de guvernanță a Rețelei întreprinderilor europene pentru a permite o mai bună colaborare cu organizațiile gazdă și părțile interesate.

  • Consolidarea coerenței schemelor de sprijin la nivelul UE pentru a le spori impactul; în prezent, la nivel național, există peste 300 de programe de sprijin care se concentrează adesea doar asupra unei singure regiuni în creștere, în condițiile în care, între timp, noi regiuni de creștere și-au făcut apariția.

  • Promovarea rețelelor și grupurilor pentru internaționalizarea IMM-urilor;

  • Organizarea colaborării paneuropene în piețele prioritare pentru a valorifica la maximum fondurile publice cheltuite;

  • Crearea unui portal unic virtual de informații pentru IMM-uri care doresc să facă afaceri dincolo de frontierele UE;

  • O mai bună mobilizare a politicilor existente ale UE pentru a accelera creșterea internațională a IMM-urilor europene.

Eforturile viitoare ar trebui să se concentreze asupra modului în care furnizorii de servicii existenți pot coopera mai eficient, adesea peste frontierele naționale, și asupra modului în care se pot administra stimulente pentru realizarea acestui obiectiv. O „cartografiere” cuprinzătoare a ofertei europene de servicii de sprijin va constitui baza acestui proces. Toate instituțiile UE și părțile interesate relevante din rândul IMM-urilor, în parteneriat, vor fi implicate în punerea în aplicare a acestei strategii și ar trebui să adere la prioritățile și principiile directoare stabilite în această comunicare atunci când plănuiesc noi activități de sprijinire a internaționalizării IMM-urilor, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Statele membre sunt încurajate să adopte o abordare similară și să lucreze în strânsă colaborare cu Comisia la întărirea mediului de sprijin pentru creșterea internațională a IMM-urilor europene.

A se vedea, de asemenea, MEMO/11/765

Persoane de contact :

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar