Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De internationalisering van kleine en middelgrote ondernemingen bevorderen met het oog op meer groei in de EU

Brussel, 9 november 2011: Volgens de vandaag gepubliceerde mededeling van de Europese Commissie "Kleine ondernemingen in een grote wereld – Een nieuw partnerschap om kmo's te helpen kansen wereldwijd te benutten" is het om de crisis te overwinnen van cruciaal belang dat Europese kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) meer kansen benutten op snelgroeiende opkomende markten (bijvoorbeeld China, India, Rusland, Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika). Slechts 13% van de kmo's in de EU is internationaal actief buiten de EU via handel, investeringen of andere vormen van samenwerking met buitenlandse partners. Daarom werkt de Commissie aan een meer coherente en doeltreffende EU-strategie voor steun aan kmo's op internationale markten. Het is onder meer zaak bedrijfsondersteunende diensten te versterken en de coördinatie en het gebruik van bestaande middelen (bijvoorbeeld het Enterprise Europe Network) te verbeteren. Op die manier krijgen kmo's vlotter toegang tot relevante informatie en bijstand wanneer ze op nieuwe markten willen doordringen of naar de juiste plaatselijke partners op zoek zijn.

Volgens Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en Ondernemerschap, "bieden belangrijke markten buiten de EU met een sterke economische groei grote kansen voor kleine ondernemingen in de EU. Kmo's zijn de belangrijkste economische motor van Europa. Om het concurrentievermogen en de werkgelegenheid te bevorderen is het van cruciaal belang kmo's te helpen hun mogelijkheden wereldwijd beter te benutten."

Nadere informatie:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm

Achtergrond

Kmo's worden bij de toegang tot de wereldmarkt geconfronteerd met specifieke obstakels, niet in het minst wanneer ze op zoek zijn naar marktinformatie, potentiële klanten en de juiste partners. Ze worden ook met meer complexe problemen geconfronteerd zoals de naleving van buitenlandse wetten (bijvoorbeeld het contractenrecht), douanevoorschriften, technische verordeningen en normen, het beheer van technologie-overdacht en de bescherming van intellectuele of industriële eigendomsrechten. Kmo's beschikken gewoonlijk over minder interne knowhow en minder financiële en menselijke middelen dan grote ondernemingen om dergelijke problemen op te lossen.

Europa's 23 miljoen kmo's zijn goed voor twee derde van de werkgelegenheid in de particuliere sector. De voorbije vijf jaar hebben kmo's ongeveer 80% van de nieuwe banen gecreëerd. In bepaalde sectoren (bijvoorbeeld machinebouw en chemische industrie in Brazilië, energie in India) hebben EU-bedrijven al aanzienlijke resultaten geboekt en er zouden nog veel meer voorbeelden kunnen worden gegeven. Het is zaak dat Europa dit internationaliseringsproces stimuleert en kmo's die internationaal actief willen worden, de nodige steun verleent.

Deze nieuwe EU-strategie omvat de volgende actiepunten:

  • Het bestaande aanbod aan ondersteunende diensten op prioritaire markten versterken.

  • De governancestructuur van het Enterprise Europe Network verbeteren met het oog op een betere samenwerking met gastorganisaties en stakeholders.

  • Het effect van de ondersteunende strategieën op EU-niveau versterken door ze consistenter te maken. Er bestaan momenteel meer dan 300 nationale steunprogramma's die zich vaak op slechts één groeiregio focussen terwijl er intussen nieuwe groeiregio's zijn bijgekomen.

  • Clusters en netwerken ter bevordering van de internationalisering van kmo's ondersteunen.

  • De pan-Europese samenwerking op prioritaire markten orkestreren om de bestede overheidsmiddelen optimaal te doen renderen.

  • Een enkele virtuele gateway naar informatie ontwikkelen voor kmo's die buiten de EU zaken willen doen.

  • De bestaande EU-beleidsmaatregelen als hefboom gebruiken om de internationale groei van Europese kmo's te versnellen.

In de toekomst moet vooral worden nagegaan hoe bestaande dienstverleners doeltreffender – en vaak transnationaal – kunnen samenwerken en hoe dit proces kan worden gestimuleerd. Een grootschalige inventarisering van het aanbod aan ondersteunende diensten zal de basis voor dit proces vormen. Alle EU-instellingen en relevante kmo-stakeholders zullen als partners bij de uitvoering van deze strategie worden betrokken en moeten de in deze mededeling beschreven prioriteiten en basisbeginselen onderschrijven wanneer ze nieuwe activiteiten ter bevordering van de internationalisering van kmo's op korte of langere termijn overwegen.

De lidstaten worden gestimuleerd voor een soortgelijke aanpak te opteren en nauw met de Commissie samen te werken om de ondersteunende structuren voor de internationale groei van Europese kmo's te versterken.

Zie ook MEMO/11/765

Contact :

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar