Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – sajtóközlemény

Ösztönözzük a növekedést az EU-ban, tárjuk ki a világot a kis- és középvállalkozások előtt

Brüsszel, 2011. november 09.: Az európai kis- és középvállalkozásoknak (kkv-k) jobban ki kellene használniuk a gyorsan növekvő, feltörekvő piacokban rejlő lehetőségeket, például Kínában, Indiában, Oroszországban vagy akár a délkelet-ázsiai és a latin-amerikai régióban. A ma kiadott „Kisvállalkozások a nagyvilágban – a kkv-k globális érvényesülését segítő új partnerség” címet viselő bizottsági közlemény szerint ez a válságból való kilábalás nyitja. Az uniós kkv-knek csupán 13%-a folytat kereskedelmi tevékenységet, rendelkezik befektetésekkel, illetve működik együtt egyéb formában külföldi partnerekkel az Unión kívüli nemzetközi színtéren. A Bizottság ezért egy olyan koherens és hatékony uniós stratégia kialakításán dolgozik, amely támogatást nyújt a kkv-knak a nemzetközi piacokon. A kitűzött cél eléréséhez vezető út lehet a vállalkozástámogatási szolgáltatások megerősítése, a koordináció erősítése és a már meglévő források, mint például az Enterprise Europe Network igénybe vétele. Ezáltal a kkv-k könnyebben hozzájuthatnak az új piacokra való bejutást és a megfelelő helyi partnerek megtalálását megkönnyítő információkhoz és támogatáshoz.

Antonio Tajani, az Európai Bizottság alelnöke, ipar- és vállalkozáspolitikai biztos a következőképpen nyilatkozott: „Az Unión kívüli, gyors ütemben növekvő nagy piacok jelentős lehetőségeket tartogatnak az uniós kisvállalkozások számára. A kkv-kben rejlik Európa legfőbb gazdasági ereje. A versenyképesség javítása és a munkahelyteremtés szempontjából elengedhetetlen, hogy segítsünk ezeknek a vállalkozásoknak jobban kihasználni a számukra a nemzetközi piacokon adódó lehetőségeket”.

További információk az alábbi weboldalon olvashatók:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm

Előzmények

A kkv-k számára nem kis nehézséget okoz a világpiacra való bekerülés, különösen a piaci információkhoz való hozzájutás, a potenciális fogyasztók beazonosítása és a megfelelő partnerek fellelése jelent gondot.. Ezek a vállalkozások olyan összetett problémákkal is szembesülnek, mint a külföldi jogszabályoknak való megfelelés, például a szerződési jog terén kötelező szabályok, a vámjogszabályok, műszaki előírások és szabványok, a technológiaátadás lebonyolítása, valamint a szellemi vagy ipari tulajdonjog védelme. A kkv-k e kihívásokra általában kevésbé vannak felkészülve belső szakértőkkel, illetve pénzügyi és humán erőforrásokkal, mint a nagyobb vállalkozások.

A 23 millió európai kkv biztosítja a munkahelyek kétharmadát a magánszférában és az elmúlt öt évben az új munkahelyek 80%-a is e vállalkozásokon belül jött létre. A brazil gép- és berendezésgyártó, valamint a vegyi ágazat, továbbá az indiai energiaágazat jóvoltából az uniós vállalatok máris jelentős eredményeket értek el, és még számos ilyen példát sorolhatnánk. Az Unió úgy tudja segíteni a kkv-kat, hogy ösztönözni a nemzetközi színtérre lépésüket és megadja a kkv-k számára az ehhez szükséges segítséget.

Az új európai uniós stratégia az alábbi intézkedéseket irányozza elő:

  • a már meglévő támogató szolgáltatások megerősítése a kiemelt fontosságú piacokon;

  • a fogadó szervezetekkel és az érdekelt felekkel való hatékonyabb együttműködés érdekében az Enterprise Europe Network irányítási rendszerének fejlesztése;

  • a támogatási rendszerek uniós szintű egységesítése az eredményesség növelése érdekében; jelenleg háromszáznál is több támogató program működik nemzeti szinten, amelyek gyakran csak egyetlen növekedő régióra összpontosítanak, miközben már újak is megjelentek.

  • a kkv-k nemzetközi színtérre lépését elősegítő csoportosulások és hálózatok támogatása;

  • az állami források lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében pán-európai együttműködés kialakítása a kiemelt fontosságú piacokon;

  • egységes, virtuális információcsatorna kialakítása azon kkv-k számára, amelyek az uniós határokon túl kívánnak gazdasági tevékenységet folytatni;

  • a már meglévő uniós szakpolitikák felhasználása az uniós kkv-k nemzetközi növekedésének felgyorsítása érdekében.

A jövőben arra kellene összpontosítani, hogy a jelenlegi szolgáltatók miként tudnának – gyakran a nemzeti határokon átnyúlva is – hatékonyabban együttműködni, továbbá milyen ösztönzők révén lehetne ezt elérni. Az európai támogató szolgáltatások átfogó feltérképezése veti majd meg e folyamat alapjait. E stratégia végrehajtásában valamennyi uniós intézmény és érdekelt kkv részt vesz, és a kkv-k nemzetközi színtérre lépésének rövid, illetve hosszabb távú támogatását szolgáló új fellépések mérlegelésének az e közleményben meghatározott elsődleges célok és vezérelvek lesznek az alapjai.

Az európai kkv-k nemzetközi növekedését még inkább támogató környezet megteremtése érdekében a tagállamokat is ehhez hasonló megközelítés alkalmazására, továbbá a Bizottsággal való szoros együttműködés kialakítására ösztönzi a Bizottság.

Lásd még: MEMO/11/765

Kapcsolattartó:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar