Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Proračun EU 2014–2020: Komisija predstavila nova in ambiciozna programa na področju zdravja in varstva potrošnikov

Bruselj, 9. november 2011 – Evropska komisija je danes sprejela predloga za nov programa zdravje za rast in nov program varstva potrošnikov. Namen programov je spodbujati Evropo zdravih, aktivnih, ozaveščenih in opolnomočenih državljanov, ki lahko prispevajo h gospodarski rasti.

Ta nova programa bosta potekala v obdobju 2014–2020 s proračunom 446 milijonov EUR za program zdravje za rast in 197 milijonov EUR za program varstva potrošnikov. Osredotočala se bosta na manjše število ukrepov, ki pa bodo bolj konkretni in z jasno evropsko dodano vrednostjo.

Namen programa zdravje za rast je podpirati in dopolnjevati delo držav članic pri doseganju naslednjih štirih ciljev:

 • razvijanje inovativnih in vzdržnih zdravstvenih sistemov,

 • izboljševanje dostopa do boljšega in varnejšega zdravstvenega varstva za državljane,

 • promocija zdravja in preprečevanja bolezni ter

 • zaščita državljanov pred čezmejnimi zdravstvenimi grožnjami.

Program varstva potrošnikov bo podpiral potrošniško politiko EU v naslednjih letih. Njegov cilj je postavitev potrošnikov v središče enotnega trga in jih opolnomočiti za aktivno sodelovanje na trgu zlasti:

 • z izboljšanjem varnosti izdelkov z učinkovitim tržnim nadzorom,

 • z izboljšanjem obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter ozaveščanja o njihovih pravicah,

 • z utrjevanjem pravic potrošnikov in krepitvijo učinkovitega pravnega varstva, zlasti z alternativnim reševanjem sporov,

 • s krepitvijo čezmejnega uveljavljanja pravic.

Pri objavi novih programov na področju zdravja in varstva potrošnikov je komisar Dalli povedal: „Pri teh dveh programih gre za ljudi oz. za spodbujanje ugodnih življenjskih pogojev, v katerih lahko ljudje izkoristijo ves svoj potencial in imajo ključno vlogo v družbi in gospodarstvu. Če so ljudje dalj časa zdravi in aktivni, to ni dobro samo za njih same, ampak tudi za trg dela in rast. Samozavestni in opolnomočeni potrošniki ustvarjajo uspešne trge. Prepričan sem, da bosta programa znatno prispevala k doseganju ciljev strategije Evropa 2020 (ustvarjanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti do konca tega desetletja).“

CILJI PROGRAMOV

Program zdravja

Namen tega programa je na podlagi predhodnih programov na področju zdravja podpirati in izvajati dejavnosti za spodbujanje sprejemanja inovacij na področju zdravja, boljše in varnejše zdravstveno varstvo, promocija zdravja in preprečevanje bolezni ter varovanje državljanov pred čezmejnimi nevarnostmi za zdravje.

Nadaljnji ukrepi bodo temeljili na:

 • sodelovanju pri ocenjevanju zdravstvenih tehnologij (HTA), tj. evropski prostovoljni mreži agencij HTA v državah članicah, ki si izmenjujejo informacije o učinkovitosti zdravstvenih tehnologij, kot so zdravila, medicinski pripomočki in preventivni ukrepi, za podporo nacionalnega odločanja o tehnologiji;

 • evropskem sodelovanju na področju redkih boleznih za boljše preprečevanje, diagnosticiranje in zdravljenje bolnikov z redkimi boleznimi v EU, vključno s portalom EU za redke bolezni (www.orpha.net) in svetovno referenčno bazo podatkov redkih bolezni;

 • preprečevanju in nadziranju raka z evropskimi smernicami za presejalne programe za izboljšanje zgodnjega odkrivanja, da se bolezen lahko diagnosticira na začetni stopnji in tako rešijo življenja; ter izmenjavi znanja in dobre prakse pri preprečevanju raka, raziskavah in obravnavi.

Program varstva potrošnikov

Program temelji na predhodnem programu in se osredotoča na opolnomočenje potrošnikov z zagotavljanjem varnosti, obveščanja in izobraževanja, pravic, pravnega varstva in izvršilnih ukrepov. Ukrepi bodo usmerjeni na:

 • spremljanje in uveljavljanje varnosti prek evropskih sistemov, kot je na primer RAPEX, sistem EU za hitro obveščanje o nevarnih potrošniških izdelkih;

 • pobude obveščanja in izobraževanja za ozaveščanje predvsem mladih potrošnikov o njihovih pravicah. To vključuje tudi nadaljnji razvoj baze za boljše oblikovanje politik na ravni EU in nacionalni ravni glede vprašanj varstva potrošnikov z na primer pregledom stanja potrošniških trgov, ki vsebuje seznam evropskih trgov, ki niso izpolnili pričakovanj potrošnikov;

 • sprejetje zakonodaje za krepitev pravic potrošnikov, kot je na primer direktiva o potrošniškem kreditu, ki potrošnikom po celi Evropi zagotavlja skupen sklop temeljnih pravic, vključno s pravico do jasnih in primerljivih informacij, preden se finančno zavežejo, in njihovega pravnega varstva, kjer so bile izvedene uspešne priprave, zlasti na področju alternativnega reševanja sporov;

 • izvršilne ukrepe v obliki operacij „sweep“, ki jih koordinira Evropska komisija in hkrati izvajajo nacionalni organi za izvrševanje na področju varstva potrošnikov, da se določi ogroženost ali kršitev pravic potrošnikov.

Ozadje

Ti novi programi EU temeljijo na tekočih programih zdravja in varstva potrošnikov, ki državam članicam omogočajo dragocene priložnosti za vlaganje v zdravje in varstvo potrošnikov. Sedanja programa bosta potekala do konca leta 2013.

Nova programa na področju zdravja in varstva potrošnikov sta del finančnih prednostnih nalog EU za obdobje 2014–2020 – večletni finančni okvir EU, ki ga je Komisija objavila junija.

Postopek/Kaj sledi?

Ta predloga bosta zdaj obravnavala Evropski parlament in Svet, ki naj bi ju predvidoma sprejela do konca leta 2013, da bi se lahko nova programa na področju zdravja in varstva potrošnikov začela izvajati leta 2014.

Hkrati bodo potekala pogajanja o večletnem finančnem okviru za celotni proračun EU.

Več informacij:

Več informacij o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 je na voljo na spletišču:

http://europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

Več informacij o programu „Skupaj za zdravje“ za obdobje 2008–2013 je na voljo na spletišču:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_sl.htm

Več informacij o programu varstva potrošnikov za obdobje 2008–2013 je na voljo na spletišču:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/programmes_en.htm

Spletna stran komisarja Johna Dallija:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Glej tudi: MEMO/11/764

Kontakti:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar