Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A 2014–2020-as EU-költségvetés új és nagyratörő egészség- és fogyasztóvédelmi programokat hozhat

Brüsszel, 2011. november 9. – A Bizottság ma fogadta el az új egészség- és fogyasztóvédelmi programokra irányuló javaslatokat. A két program célja, hogy Európa polgárai egészségesek, aktívak, tájékozottak, cselekvő- és döntésképesek legyenek, és így hozzá tudjanak járulni a gazdasági növekedéshez.

A két új program 2014–2020 között zajlik, az „Egészségügy a növekedésért program” 446 millió eurós, a „Fogyasztóvédelmi program” 197 millió eurós költségvetéssel. A programok kevesebb, ámde konkrétabb és egyértelmű uniós hozzáadott értéket jelentő intézkedésekre összpontosulnak.

Az Egészségügy a növekedésért program a tagállamok munkáját támogatja és egészíti ki az alábbi négy célkitűzés elérése érdekében:

 • innovatív és fenntartható egészségügyi rendszerek megvalósítása;

 • a jobb és biztonságosabb egészségügyi ellátás elérhetőségének növelése az állampolgárok számára;

 • az egészség megőrzésének és a betegségek megelőzésének ösztönzése; valamint

 • az állampolgárok védelme a határokon átlépő egészségügyi veszélyekkel szemben.

A Fogyasztóvédelmi program az EU fogyasztóvédelmi politikáját támogatja az elkövetkezendő években. Célkitűzése, hogy a polgárokat az egységes piac középpontjába állítsa, és lehetőséget teremtsen számuka az eredményes és aktív piaci részvételre, a következők által:

 • a termékbiztonság növelése hatékony piacfelügyelettel;

 • a fogyasztók tájékozottságának, ismereteinek javítása és az őket megillető jogok tudatosítása;

 • a fogyasztói jogok megszilárdítása a hatékony jogorvoslat, különösen az alternatív vitarendezés által;

 • a határokon átnyúló jogérvényesítés megerősítése.

Az új egészség- és fogyasztóvédelmi programok bejelentésekor John Dalli biztos a következőket nyilatkozta: „Ez a két program az emberekről szól: arról, hogyan teljesedhetnek ki életükben és társadalmi, gazdasági szerepeikben. Ha tovább maradnak egészségesek és aktívak, az nemcsak számukra, de a munkahelyteremtés és a növekedés szempontjából is kedvező. A magabiztos, tudatos fogyasztók virágzó piacokat teremtenek. Biztos vagyok abban, hogy a két program jelentős mértékben hozzájárul majd az Európa 2020 célkitűzések – az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés – megvalósításához az évtized végére.”

A programok célkitűzései

Az egészségügyi program

A program az előző egészségügyi programokra épül, támogatva az egészségügyi innováció kiaknázására, a jobb és biztonságosabb egészségügyi ellátás megvalósításának ösztönzésére, az egészségmegőrzésre és a betegségmegelőzésre, valamint az állampolgárok határokon átlépő egészségügyi veszélyekkel szembeni védelmére irányuló intézkedéseket.

A program intézkedéseinek példái, amelyekre további intézkedések épülnek majd:

 • együttműködés az egészségügyi technológiai értékelés terén, az e területért felelős nemzeti hatóságok önkéntes hálózata keretében, az egészségügyi technológiák, például gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, megelőző intézkedések hatékonyságáról szóló ismeretek megosztása céljából, hogy segítsék a tagállamok technológiai vonatkozású döntéshozatalát;

 • európai szintű együttműködés a ritka betegségekkel kapcsolatban, a jobb megelőzés, diagnosztizálás, és a betegek kezelésének javítása érdekében Európa-szerte, többek között a ritka betegségekkel foglalkozó uniós portál (www.orpha.net) és a ritka betegségek világszintű referencia-adatbázisa segítségével.

 • a rák megelőzése és visszaszorítása, uniós szintű, a korai felismerést célzó rákszűrési iránymutatások – amelyek révén a betegséget korai stádiumban diagnosztizálhatják, és életeket menthetnek meg –, továbbá a rákmegelőzésre, rákkutatásra és a rák kezelésére vonatkozó ismeretek és legjobb gyakorlatok cseréje által.

A fogyasztóvédelmi program

E program célja a korábbi program folytatása olyan intézkedésekkel, amelyek a fogyasztók számára lehetőséget teremtenek a biztonság növelésére, ismereteik és tájékozottságuk javítására, jogaik tudatosítására, valamint jogorvoslat igénybevételére és jogaik érvényesítésére. Az intézkedések az alábbiakra összpontosulnak:

 • a biztonság ellenőrzése és érvényre juttatása, olyan uniós szintű rendszerek segítségével, mint a RAPEX, a veszélyes fogyasztói termékek riasztási rendszere

 • tájékoztatási és oktatási kezdeményezések a fogyasztók, különösen a fiatalok számára, a jogaik tudatosítása érdekében; ide tartozik a fogyasztói kérdésekkel kapcsolatos uniós és nemzeti szintű döntéshozatal javításának folyamatos tényszerű megalapozása, például az úgynevezett fogyasztói piaci eredménytábla révén, amely az európai fogyasztók elvárásainak meg nem felelő piacokat szűri ki;

 • a fogyasztói jogok előmozdítását célzó jogszabályok végrehajtása, mint például a fogyasztói hitelről szóló irányelvé, amely szerint a fogyasztók számára Európa-szerte garantálni kell bizonyos közös, alapvető jogokat ideértve az egyértelmű és összehasonlítható információkhoz való jogot a pénzügyi kötelezettségvállalást megelőzően;

 • a jogorvoslat, ahol jó előkészítő munkát végeztek, különösen az alternatív vitarendezést illetően. Az Európai Bizottság által koordinált, és a tagállamok fogyasztóvédelmi hatóságai által egymással párhuzamosan végzett jogérvényesítési fellépések rávilágítanak azokra a területekre, ahol a fogyasztók jogait megsértik vagy megtagadják.

Háttér

Ezek az új uniós programok a folyamatban lévő egészség- és fogyasztóvédelmi programokra épülnek, amelyek a tagállamok számára értékes lehetőségeket biztosítnak az egészségügybe és fogyasztók védelmébe történő beruházásra.

A jelenlegi programok 2013 végéig tartanak. Az új egészség- és fogyasztóvédelmi programok az Unió 2014–2020-as pénzügyi prioritásainak (az uniós többéves pénzügyi keretnek) részét képezik, amelyet az Európai Bizottság júniusban jelentett be.

A folyamat / Hogyan tovább?

Az új javaslatokat az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa megvitatja annak érdekében, hogy 2013 végéig el lehessen fogadni azokat, és 2014-ben elindulhassanak az új egészség- és fogyasztóvédelmi programok.

Ezzel párhuzamosan folytatódnak a teljes EU-költségvetésre vonatkozó többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások.

További információ:

A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről:

http://europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

Az „Együtt az egészségért” című, a 2008–2013-as időszakra vonatkozó egészségügyi programról:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_hu.htm

A 2008–2013-as időszakra vonatkozó fogyasztóvédelmi programról:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/programmes_en.htm

John Dalli biztos weboldala:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Lásd még: MEMO/11/764

Kapcsolattartók:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar