Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

EU za boj proti nasilju in nestrpnosti v športu

Bruselj, 8. novembra 2011 – Evropska komisija je dodelila nepovratna sredstva v podporo pobudam za boj proti nasilju in nestrpnosti v športu ter za izboljšanje upravljanja športa v Evropi. Dvanajst nadnacionalnih projektov je prejelo nepovratna sredstva v višini od 125 000 do 200 000 EUR (glej podrobnejše podatke spodaj) v okviru svežnja „pripravljalnih ukrepov“ za uvedbo podprograma EU za šport, ki bo podprl tudi lokalne kampanje za spodbujanje telesne aktivnosti, socialnega vključevanja s pomočjo športa ter boja proti uporabi nedovoljenih poživil.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je povedala: „Podpiranje športa na lokalni ravni je ena mojih prednostnih nalog. Brez evropskih sredstev številne športne pobude ne bi zaživele. Vsem dvanajstim projektom, ki prejemajo pomoč EU, želim veliko uspeha.“

Ozadje: Projekti, financirani v okviru „pripravljalnih ukrepov“ za leto 2011

Pomoč EU se nanaša na dve temi:

a) preprečevanje nasilja in nestrpnosti v športu ter boj proti njima: izbrani projekti s tega področja podpirajo inovativne nadnacionalne mreže, katerih namen je preprečevanje nasilja in diskriminacije ter boj proti njima. Pomoč prispeva k izmenjavi dobrih praks med sektorjem športa, izobraževalnimi ustanovami, organizacijami privržencev, nevladnimi organizacijami ter nacionalnimi in lokalnimi organi, njen namen pa je spodbuditi spoštovanje temeljnih evropskih vrednot v športu.

Financirani projekti so:

Ime projekta

ELYS – Educational LABs for European Young Supporters

Cilji

Izobraževanje mladih za boj proti nasilju v športu

Vodilna organizacija

Regionalni odbor CONI, Lombardija

Sodelujoče države

Grčija, Španija, Irska, Italija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Romunija, Združeno kraljestvo

Znesek

200 000 EUR

Ime projekta

Preprečevanje spolnega nasilja v športu

Cilji

Vzpostavitev mreže strokovnjakov in organizacij za preprečevanje spolnega nasilja v športu

Vodilna organizacija

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V.

Sodelujoče države

Nemčija, Grčija, Norveška, Združeno kraljestvo, Češka, Španija, Ciper, Danska, Belgija, Slovenija

Znesek

200 000 EUR

Ime projekta

Preprečevanje homofobičnega nasilja in nestrpnosti v športu ter boj proti njima – Pride in Sport

Cilji

Vzpostavitev mreže za boj proti homofobiji v športu

Vodilna organizacija

European Gay & Lesbian Sport Federation

Sodelujoče države

Nemčija, Francija, Madžarska, Slovenija, Združeno kraljestvo, vseevropska organizacija

Znesek1

160 000 EUR

Ime projekta

Pro Supporters – preprečevanje na podlagi opolnomočenja

Cilji

Oblikovanje ukrepov za boj proti nasilju in rasizmu v zvezi z nogometom s pomočjo preventivnih programov za navijače v Evropi

Vodilna organizacija

Fonds Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Sodelujoče države

Avstrija, Češka, Irska, Združeno kraljestvo, Nemčija, Nizozemska, vseevropske organizacije

Znesek1

200 000 EUR

b) spodbujanje inovativnih pristopov za krepitev organiziranosti športa v Evropi: dobro upravljanje je pogoj za samostojnost in samoregulacijo športnih organizacij. Pomoč je namenjena nadnacionalnim mrežam za razvoj evropske razsežnosti v športu. Cilj teh mrež je tudi krepitev upravne zmogljivosti športnih organizacij in izboljšanje konkurenčnosti športa v Evropi.

Financirani projekti so:

Ime projekta

Sport 4 Good Governance (S4G)

Cilji

Podpora in svetovanje za dobro upravljanje športnih organizacij

Vodilna organizacija

Urad EU evropskih olimpijskih komitejev

Sodelujoče države

Belgija, Ciper, Nemčija, Danska, Estonija, Hrvaška, Italija, Nizozemska, Slovenija, Švica, vseevropska organizacija

Znesek1

200 000 EUR

Ime projekta

Dobro upravljanje v športu na lokalni ravni

Cilji

Povečanje organizacijskih zmogljivosti

Vodilna organizacija

International Sport and Culture Association

Sodelujoče države

Češka, Nemčija, Danska, Estonija, Španija, Francija, Italija, Irska, Romunija, Združeno kraljestvo, vseevropska organizacija

Znesek

200 000 EUR

Ime projekta

Nadaljnji razvoj usklajene mreže za športno trenerstvo v Evropi (CoachNet)

Cilji

Vzpostavitev usklajenega sistema za izboljšanje športnega trenerstva

Vodilna organizacija

Leeds Metropolitan University

Sodelujoče države

Nemčija, Španija, Finska, Francija, Madžarska, Irska, Nizozemska, Portugalska

Znesek1

200 000 EUR

Ime projekta

European Rugby League Governance Foundation Project

Cilji

Razvoj evropske razsežnosti v ragbi ligi

Vodilna organizacija

Rugby League European Federation

Sodelujoče države

Češka, Nemčija, Francija, Irska, Italija, Latvija, Nizozemska, Švedska, Združeno kraljestvo

Znesek1

100 000 EUR

Ime projekta

Izboljšanje upravljanja nogometa z vključitvijo privržencev in krepitvijo pripadnosti skupnosti

Cilji

Okrepitev pripadnosti privržencev kluba

Vodilna organizacija

Supporters Direct

Sodelujoče države

Belgija, Nemčija, Španija, Francija, Italija, Portugalska, Švedska, Združeno kraljestvo

Znesek1

200 000 EUR

Ime projekta

Better Boards, Stronger Sport

Cilji

Spodbujanje učinkovitosti upravnih odborov v športnih organizacijah

Vodilna organizacija

Sport and Recreation Alliance

Sodelujoče države

Estonija, Finska, Madžarska, Irska, Poljska in nadnacionalne športne mreže

Znesek1

125 000 EUR

Ime projekta

Ukrepanje za dobro upravljanje v mednarodnih športnih organizacijah

Cilji

Opredelitev smernic in možnih rešitev za izboljšanje upravljanja mednarodnih in evropskih športnih organizacij

Vodilna organizacija

Danish Institute for Sports Studies / Play the Game

Sodelujoče države

Belgija, Švica, Nemčija, Danska, Nizozemska, Slovenija, Združeno kraljestvo

Znesek1

200 000 EUR

Ime projekta

European ABC (Academy for Billiard Champions) on the way to Sport Excellence

Cilji

Izboljšanje organizacijskih in institucionalnih zmogljivosti organizacij za biljard

Vodilna organizacija

Bolgarska zveza za biljard

Sodelujoče države

Bolgarija, Češka, Poljska, Romunija, Slovenija

Znesek1

130 000 EUR

1 zaokroženi zneski.

Vloga EU v športu

Vloga EU je podpirati, dopolnjevati in usklajevati ukrepe držav članic ter razvijati evropsko razsežnost v športu. Unija v skladu s členom 165 Pogodbe o delovanju Evropske unije „prispeva k spodbujanju evropske razsežnosti v športu ob upoštevanju njegove posebne narave, na prostovoljstvu temelječih struktur in njegove družbene in vzgojne vloge … [cilji dejavnosti Unije] so razvijanje evropske razsežnosti v športu s spodbujanjem pravičnosti in odprtosti pri športnih tekmovanjih in sodelovanja med organi, odgovornimi za šport, ter z varovanjem telesne in moralne integritete športnikov, zlasti najmlajših.“

Predlagani podprogram EU za šport bo del širšega programa za podporo izobraževanju, usposabljanju in mladim („Erasmus za vse“), ki naj bi ga Komisija sprejela v tem mesecu. Komisija je za financiranje programa Erasmus za vse v letih 2014–2020 predlagala 15,2 milijarde EUR (glej IP/11/857).

Več informacij:

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

Spletišče za šport:

http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Kontakti :

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar