Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Afară cu ele: UE se îndreaptă împotriva violenței și intoleranței în sport

Bruxelles, 8 noiembrie 2011 Comisia Europeană acordă subvenții în sprijinul inițiativelor care au drept obiectiv combaterea violenței și intoleranței în sport și pentru consolidarea modului în care sportul este condus în Europa. Douăsprezece proiecte transnaționale au primit subvenții între 125 000 și 200 000 EUR (a se vedea detaliile mai jos) ca parte a unui pachet de „acțiuni pregătitoare” destinat să pregătească lansarea unui subprogram UE pentru sport, care ar sprijini, de asemenea, campanii de promovare la nivel de masă a activității fizice, a incluziunii sociale prin sport și a luptei împotriva dopajului.

Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, a declarat: „Sprijinirea sportului la nivel de masă reprezintă una dintre prioritățile mele. Fără finanțare UE, numeroase inițiative sportive valoroase nu s-ar putea lansa. Sunt deosebit de încântată că aceste 12 proiecte primesc finanțare UE și le doresc mult succes.”

Context: proiectele finanțate în cadrul „acțiunilor pregătitoare” 2011

Sprijinul UE acoperă două teme:

a) Prevenirea și combaterea violenței și intoleranței în sport: Proiectele selectate în acest domeniu sprijină rețelele transnaționale inovatoare axate pe prevenirea și combaterea violenței și discriminării. Finanțarea sprijină schimbul de bune practici între sectorul sportiv, instituțiile de învățământ, organizațiile de suporteri, organizațiile neguvernamentale și autoritățile naționale și locale în scopul promovării respectului pentru valorile europene fundamentale în sport.

Proiectele finanțate sunt:

Denumire

ELYS - Educational LABs for European Young Supporters (Laboratoare educaționale pentru tinerii suporteri europeni)

Obiective

Educarea tinerilor în sensul combaterii violenței în sport

Organizație de conducere

Comitetul regional CONI, Lombardia

Țările implicate

EL, ES, IE, IT, NL, NO, PT, RO, UK

Subvenție

200 000 EUR

Denumire

Prevenirea violenței cu caracter sexual în sport

Obiective

Crearea unei rețele de experți și organizații pentru a preveni violența cu caracter sexual în sport

Organizație de conducere

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V.

Țările implicate

DE, GR, NO, UK, CZ, ES, CY, DK, BE, SI

Subvenție

200 000 EUR

Denumire

Preventing and fighting homophobic violence and intolerance in sport (Prevenirea și combaterea violenței homofobe și intoleranței în sport) - Pride in Sport

Obiective

Dezvoltarea unei rețele de combatere a homofobiei în sport

Organizație de conducere

European Gay & Lesbian Sport Federation

Țările implicate

DE, FR, HU, SL, UK, Organizație la nivel european

Subvenție1

160 000 EUR

Denumire

Pro Supporters - Prevention through empowerment (Prevenire prin emancipare)

Obiective

Elaborarea de măsuri pentru combaterea violenței legate de fotbal și a rasismului prin intermediul sistemelor preventive bazate pe suporteri în întreaga Europă

Organizație de conducere

Fonds Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Țările implicate

AT, CZ, IE, UK, DE, NL, Organizații la nivel european

Subvenție1

200 000 EUR

b) Promovarea unor abordări inovatoare pentru a consolida organizarea sportului în Europa: Buna guvernanță este o precondiție pentru autonomia și autoreglementarea organizațiilor sportive. Finanțarea sprijină rețelele transnaționale care vizează dezvoltarea unei dimensiuni europene în sport. Aceste rețele încearcă, de asemenea, să consolideze capacitatea administrativă a organizațiilor sportive și să crească nivelul competitiv al sportului în Europa.

Proiectele finanțate sunt:

Denumire

Sport 4 Good Governance (Sport pentru bună guvernanță) (S4G)

Obiective

Sprijin și orientare pentru bună guvernanță în organizațiile sportive

Organizație de conducere

EU Office of the European Olympic Committees (Biroul UE al Comitetelor Olimpice Europene)

Țările implicate

BE, CR, CY, DE, DK, EE, HR, IT, NL, SI, CH, Organizație la nivel european

Subvenție1

200 000 EUR

Denumire

Buna guvernanță în sporturile de masă

Obiective

Creșterea capacității organizaționale

Organizație de conducere

International Sport and Culture Association (Asociația Internațională de Sport și Cultură)

Țările implicate

CZ, DE, DK, EE, ES, FR, IT, IE, RO, UK, Organizație la nivel european

Subvenție

200 000 EUR

Denumire

Continuarea dezvoltării unei rețele coordonate pentru îndrumare în materie de sport în Europa (CoachNet)

Obiective

Instituirea unui sistem de coordonare pentru îmbunătățirea îndrumării în materie de sport

Organizație de conducere

Leeds Metropolitan University

Țările implicate

DE, ES, FI, FR, HU, IE, NL, PT

Subvenție1

200 000 EUR

Denumire

European Rugby League Governance Foundation Project

Obiective

Dezvoltarea unei dimensiuni europene în cadrul Ligii de Rugby

Organizație de conducere

Rugby League European Federation

Țările implicate

CZ, DE, FR, IE, IT, LV, NL, SE, UK

Subvenție1

100 000 EUR

Denumire

Îmbunătățirea guvernanței în fotbal prin implicarea suporterilor și responsabilitate comunitară

Obiective

Consolidarea responsabilității suporterilor față de club

Organizație de conducere

Supporters Direct

Țările implicate

BE, DE, ES, FR, IT, PT, SE, UK

Subvenție1

200 000 EUR

Denumire

Better Boards, Stronger Sport (Consilii mai bune, un sport mai puternic)

Obiective

Promovarea consiliilor de administrație eficiente în cadrul organizațiilor sportive

Organizație de conducere

Sport and Recreation Alliance

Țările implicate

EE, FI, HU, IE, PL și rețele transnaționale de sport

Subvenție1

125 000 EUR

Denumire

Acțiune pentru o bună guvernanță în organizațiile sportive internaționale

Obiective

Identificarea de orientări și posibile soluții pentru îmbunătățirea guvernanței organizațiilor sportive internaționale și europene

Organizație de conducere

Danish Institute for Sports Studies (Institutul Danez pentru Studii Sportive) / Play the Game

Țările implicate

BE, CH, DE, DK, NL, SI, UK

Subvenție1

200 000 EUR

Denumire

European ABC (Academy for Billiard Champions) (Academia Campionilor de Biliard) pe drumul către excelența sportivă

Obiective

Îmbunătățirea capacității organizaționale și instituționale a organizațiilor de biliard

Organizație de conducere

Bulgarian Billiard Federation

Țările implicate

BG, CZ, PL, RO, SI

Subvenție1

130 000 EUR

1 Sume rotunjite

Rolul UE în domeniul sportului

Rolul UE este de a sprijini, completa și coordona acțiunile statelor membre și de a dezvolta dimensiunea europeană a sportului. În conformitate cu articolul 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, UE „contribuie la promovarea obiectivelor europene ale sportului, având în vedere totodată caracterul specific, structurile bazate pe voluntariat, precum și funcția socială și educativă a sportului… [acțiunea UE] urmărește să dezvolte dimensiunea europeană a sportului, prin promovarea spiritului de echitate și de deschidere în competițiile sportive și a cooperării între organizațiile cu responsabilități în domeniul sportului, precum și prin protejarea integrității fizice și morale a sportivilor, îndeosebi a celor mai tineri dintre aceștia.”

Subprogramul propus al UE privind sportul va face parte dintr-un program mai extins de sprijinire a educației, formării profesionale și tineretului („Erasmus pentru toți”), care urmează a fi adoptat de către Comisie mai târziu în cursul acestei luni. Comisia a propus o finanțare de 15,2 miliarde EUR pentru programul Erasmus pentru toți între 2014 și 2020 (a se vedea IP/11/857).

Pentru mai multe informații:

Site-ul internet al comisarului Androulla Vassiliou:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

Site-ul internet privind sportul:

http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Persoane de contact :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar