Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

UE pokazuje czerwoną kartkę dla przemocy i nietolerancji w sporcie

Bruksela, 8 listopada 2011 r. – Komisja Europejska przyznała dotacje dla inicjatyw w dziedzinie zwalczania przemocy i nietolerancji w sporcie oraz na wsparcie funkcjonowania sportu w Europie. Dwanaście transnarodowych projektów otrzymało dotacje w wysokości od 125 tys. do 200 tys. EUR (szczegółowe informacje poniżej) w ramach pakietu „działań przygotowawczych”, mających stworzyć podstawy do wprowadzenia unijnego podprogramu w dziedzinie sportu. Celem tego podprogramu również będzie wspieranie oddolnych kampanii promujących aktywność fizyczną, włączenie społeczne poprzez sport i walkę z dopingiem.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „Wspieranie sportu na poziomie lokalnym jest jednym z moich priorytetów. Bez środków finansowych z UE wiele cennych inicjatyw sportowych nie ujrzałoby światła dziennego. Bardzo się cieszę, że tych 12 projektów otrzyma wsparcie UE i życzę im powodzenia.”

Podstawowe informacje: Projekty finansowane w ramach „działań przygotowawczych” w 2011 r.

Wsparcie UE obejmuje dwa zakresy tematyczne:

a) Zapobieganie i zwalczanie przemocy i nietolerancji w sporcie: Wybrane projekty w tym obszarze zapewniają wsparcie innowacyjnych transnarodowych sieci zajmujących się prewencją oraz zwalczaniem przemocy i dyskryminacji. Ze środków UE finansowana jest wymiana dobrych praktyk między sektorem sportu, placówkami edukacyjnymi, organizacjami kibiców, organizacjami pozarządowymi oraz władzami krajowymi i lokalnymi, aby przyczynić się do poszanowania podstawowych europejskich wartości w sporcie.

Wsparcie otrzymały następujące projekty:

Nazwa

ELYS - Educational LABs for European Young Supporters (Laboratoria edukacyjne dla młodych kibiców w Europie)

Cele

Edukacja młodzieży w zakresie problemu przemocy w sporcie

Organizacja wiodąca

Komitet Regionalny CONI, Lombardia

Uczestniczące państwa

EL, ES, IE, IT, NL, NO, PT, RO, UK

Dotacja

200 000 EUR

Nazwa

Zapobieganie przemocy seksualnej w sporcie

Cele

Stworzenie sieci ekspertów i organizacji zapobiegających przemocy seksualnej w sporcie

Organizacja wiodąca

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V.

Uczestniczące państwa

DE, GR, NO, UK, CZ, ES, CY, DK, BE, SI

Dotacja

200 000 EUR

Nazwa

Zapobieganie i zwalczanie homofobicznej przemocy i nietolerancji w sporcie – Pride in Sport

Cele

Stworzenie sieci zapobiegającej homofobii w sporcie

Organizacja wiodąca

Europejska Federacja Sportowa Gejów i Lesbijek

Uczestniczące państwa

DE, FR, HU, SL, UK, organizacja na szczeblu europejskim

Dotacja1

160 000 EUR

Nazwa

Pro Supporters – Prewencja poprzez upodmiotowienie

Cele

Opracowywanie sposobów zwalczania przemocy i rasizmu w piłce nożnej za pośrednictwem programów zapobiegawczych dla kibiców w całej Europie

Organizacja wiodąca

Fonds Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Uczestniczące państwa

AT, CZ, IE, UK, DE, NL, organizacje na szczeblu europejskim

Dotacja1

200 000 EUR

b) Promowanie innowacyjnych podejść w zakresie usprawnienia organizacji sportu w Europie Dobre zarządzanie jest warunkiem autonomii i samoregulacji organizacji sportowych. Wsparciem objęte są sieci transnarodowe mające na celu rozwój europejskiego wymiaru sportu. Celem tych sieci jest także wzmocnienie potencjału administracyjnego organizacji sportowych i podniesienie poziomu sportu wyczynowego w Europie.

Wsparcie otrzymały następujące projekty:

Nazwa

Sport 4 Good Governance (S4G)

Cele

Wsparcie i doradztwo w zakresie dobrego zarządzania w organizacjach sportowych

Organizacja wiodąca

Biuro Europejskiego Komitetu Olimpijskiego przy UE

Uczestniczące państwa

BE, CR, CY, DE, DK, EE, HR, IT, NL, SI, CH, organizacja na szczeblu europejskim

Dotacja1

200 000 EUR

Nazwa

Dobre zarządzanie w sporcie na poziomie lokalnym

Cele

Podniesienie potencjału organizacyjnego

Organizacja wiodąca

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu i Kultury

Uczestniczące państwa

CZ, DE, DK, EE, ES, FR, IT, IE, RO, UK, organizacja na szczeblu europejskim

Dotacja

200 000 EUR

Nazwa

Rozwój skoordynowanej sieci na rzecz trenerstwa sportowego w Europie (CoachNet)

Cele

Ustanowienie systemu koordynacji w celu udoskonalenia trenerstwa sportowego

Organizacja wiodąca

Leeds Metropolitan University

Uczestniczące państwa

DE, ES, FI, FR, HU, IE, NL, PT

Dotacja1

200 000 EUR

Nazwa

European Rugby League Governance Foundation Project

Cele

Rozwój wymiaru europejskiego w rugby league

Organizacja wiodąca

Europejska Federacja Rugby League

Uczestniczące państwa

CZ, DE, FR, IE, IT, LV, NL, SE, UK

Dotacja1

100 000 EUR

Nazwa

Poprawa zarządzania w piłce nożnej poprzez zaangażowanie kibiców i własność społeczną

Cele

Wzmocnienie struktury własności klubu przez kibiców

Organizacja wiodąca

Supporters Direct

Uczestniczące państwa

BE, DE, ES, FR, IT, PT, SE, UK

Dotacja1

200 000 EUR

Nazwa

Better Boards, Stronger Sport

Cele

Promowanie efektywności zarządów w organizacjach sportowych

Organizacja wiodąca

Sport and Recreation Alliance

Uczestniczące państwa

EE, FI, HU, IE, PL i transnarodowe sieci sportowe

Dotacja1

125 000 EUR

Nazwa

Działanie na rzecz dobrego zarządzania w międzynarodowych organizacjach sportowych

Cele

Zestawienie wytycznych i możliwych rozwiązań w zakresie poprawy zarządzania w międzynarodowych i europejskich organizacjach sportowych

Organizacja wiodąca

Duński Instytut Badań Sportu / Play the Game

Uczestniczące państwa

BE, CH, DE, DK, NL, SI, UK

Dotacja1

200 000 EUR

Nazwa

European ABC (Academy for Billiard Champions) on the way to Sport Excellence

Cele

Poprawa zdolności organizacyjnych i instytucjonalnych organizacji bilardowych

Organizacja wiodąca

Bułgarska Federacja Bilarda

Uczestniczące państwa

BG, CZ, PL, RO, SI

Dotacja1

130 000 EUR

1 Kwoty zaokrąglone

Rola UE w sporcie

Rolą UE jest wspieranie, uzupełnianie i koordynowanie działań państw członkowskich oraz rozwijanie europejskiego wymiaru sportu. Zgodnie z art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, UE „przyczynia się do wspierania europejskich przedsięwzięć w zakresie sportu, uwzględniając jego szczególny charakter, jego struktury oparte na zasadzie dobrowolności oraz uwzględniając jego funkcję społeczną i edukacyjną... [działanie UE] zmierza do rozwoju europejskiego wymiaru sportu, przez popieranie uczciwości i dostępności we współzawodnictwie sportowym oraz współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za sport, jak również przez ochronę integralności fizycznej i psychicznej sportowców, w szczególności tych najmłodszych”.

Proponowany unijny podprogram w dziedzinie sportu będzie częścią szerszego programu wspierania edukacji, szkolenia i młodzieży („Erasmus dla wszystkich”), który ma zostać przyjęty przez Komisję w tym miesiącu. Komisja zaproponowała finansowanie programu „Erasmus dla wszystkich” kwotą w wysokości 15,2 mld EUR w latach 2014-2020 (zob. IP/11/857).

Więcej informacji:

Strona internetowa Androulli Vassiliou:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

Strona internetowa dotycząca sportu:

http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Kontakt :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar