Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Kick it out: EU gaat de strijd aan met geweld en onverdraagzaamheid in sport

Brussel, 8 november 2011 De Europese Commissie verleent subsidie voor initiatieven om geweld en onverdraagzaamheid in de sport aan te pakken en de manier waarop de sportsector in Europa wordt bestuurd te verbeteren. Twaalf grensoverschrijdende projecten hebben tussen 125 000 en 200 000 euro subsidie gekregen (meer details hieronder) als onderdeel van een pakket voorbereidende acties die de weg moeten vrijmaken voor de invoering van een EU‑subprogramma voor sport. Dit programma moet ook steun verlenen voor bewustwordingscampagnes aan de basis om lichamelijke activiteit, sociale integratie door middel van sport en bestrijding van doping te bevorderen.

Androulla Vassiliou, Europees Commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, zei er het volgende over: "Ondersteuning van sport aan de basis is een van mijn prioriteiten. Zonder EU-financiering zou een groot aantal sportinitiatieven niet van de grond komen. Ik ben heel blij dat deze twaalf projecten EU-financiering krijgen en wens ze veel succes."

Algemene context: Projecten die in 2011 in het kader van "Voorbereidende acties" worden gefinancierd

De EU-steun is gericht op twee thema’s:

a) preventie en bestrijding van geweld en onverdraagzaamheid in de sport: Projecten die onder dit thema vallen, steunen grensoverschrijdende netwerken die zich bezighouden met de preventie en bestrijding van geweld en discriminatie. De financiering ondersteunt de uitwisseling van positieve ervaringen tussen de sportsector, onderwijsinstellingen, supporterorganisaties, niet-gouvernementele organisaties en nationale en lokale autoriteiten met als doel het respect voor de fundamentele Europese waarden in de sport te bevorderen.

De volgende projecten worden gefinancierd:

Titel

ELYS – Onderwijslabs voor jonge Europese supporters

Doelstellingen

Jongeren leren geweld in de sport aan te pakken

Verantwoordelijke organisatie

Regionaal Comité CONI, Lombardije

Betrokken landen

EL, ES, IE, IT, NL, NO, PT, RO, UK

Subsidie

€ 200 000

Titel

Preventie van seksueel geweld in de sport

Doelstellingen

Een netwerk van deskundigen en organisaties opzetten om seksueel geweld in de sport te voorkomen

Verantwoordelijke organisatie

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V.

Betrokken landen

DE, GR, NO, UK, CZ, ES, CY, DK, BE, SI

Subsidie

€ 200 000

Titel

Preventie en bestrijding van homofoob geweld en onverdraagzaamheid in de sport - Pride in Sport

Doelstellingen

Een netwerk ontwikkelen om homofobie in de sport te bestrijden

Verantwoordelijke organisatie

European Gay & Lesbian Sport Federation

Betrokken landen

DE, FR, HU, SL, UK, Europese organisatie

Subsidie1

€ 160 000

Titel

Pro Supporters – Preventie door empowerment

Doelstellingen

Maatregelen ontwikkelen om voetbalgeweld en racisme aan te pakken door middel van preventieve regelingen in samenwerking met supporters in heel Europa

Verantwoordelijke organisatie

Fonds Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Betrokken landen

AT, CZ, IE, UK, DE, NL, Europese organisaties

Subsidie1

€ 200 000

b) stimulering van innovatieve methoden om de organisatie van sport in Europa te versterken: Goed bestuur is een voorwaarde voor de autonomie en de zelfregulering van de sportorganisaties. De financiering wordt gebruikt voor de ondersteuning van grensoverschrijdende netwerken die een Europese dimensie in de sport willen ontwikkelen. Deze netwerken zijn er ook op gericht de bestuurlijke capaciteit van sportorganisaties te verbeteren en het concurrentieniveau van de sport in Europa te verhogen.

De volgende projecten worden gefinancierd:

Titel

Sport 4 Good Governance (S4G)

Doelstellingen

Steun en begeleiding bieden voor goed bestuur in sportorganisaties

Verantwoordelijke organisatie

EU-kantoor van de Europese Olympische Comités

Betrokken landen

BE, CR, CY, DE, DK, EE, HR, IT, NL, SI, CH, Europese organisatie

Subsidie1

€ 200 000

Titel

Goed sportbestuur aan de basis

Doelstellingen

Organisatorische capaciteit verbeteren

Verantwoordelijke organisatie

International Sport and Culture Association

Betrokken landen

CZ, DE, DK, EE, ES, FR, IT, IE, RO, UK, Europese organisatie

Subsidie

€ 200 000

Titel

De verdere ontwikkeling van een gecoördineerd netwerk voor sportcoaching in Europa (CoachNet)

Doelstellingen

Een coördinatiesysteem voor de verbetering van sportcoaching oprichten

Verantwoordelijke organisatie

Leeds Metropolitan University

Betrokken landen

DE, ES, FI, FR, HU, IE, NL, PT

Subsidie1

€ 200 000

Titel

European Rugby League Governance Foundation Project

Doelstellingen

Ontwikkeling van een Europese dimensie in de Rugby League

Verantwoordelijke organisatie

Rugby League European Federation

Betrokken landen

CZ, DE, FR, IE, IT, LV, NL, SE, UK

Subsidie1

€ 100 000

Titel

Verbetering van het voetbalbestuur door betrokkenheid van supporters en van de gemeenschap

Doelstellingen

Clubbezit door supporters bevorderen

Verantwoordelijke organisatie

Supporters Direct

Betrokken landen

BE, DE, ES, FR, IT, PT, SE, UK

Subsidie1

€ 200 000

Titel

Beter bestuur, sterkere sport

Doelstellingen

Een doeltreffend bestuur in sportorganisaties bevorderen

Verantwoordelijke organisatie

Sport and Recreation Alliance

Betrokken landen

EE, FI, HU, IE, PL en grensoverschrijdende sportnetwerken

Subsidie1

€ 125 000

Titel

Actie voor goed bestuur in internationale sportorganisaties

Doelstellingen

Richtsnoeren opstellen en mogelijke oplossingen bedenken om het bestuur van internationale en Europese sportorganisaties te verbeteren

Verantwoordelijke organisatie

Deens instituut voor sportstudies / Play the Game

Betrokken landen

BE, CH, DE, DK, NL, SI, UK

Subsidie1

€ 200 000

Titel

European ABC (Academy for Billiard Champions) on the way to Sport Excellence

Doelstellingen

De organisatorische en institutionele capaciteit van biljartorganisaties verbeteren

Verantwoordelijke organisatie

Bulgaarse Biljartfederatie

Betrokken landen

BG, CZ, PL, RO, SI

Subsidie1

€ 130 000

1 Afgeronde bedragen

Rol van de EU in de sport

De rol van de EU is het optreden van de lidstaten te ondersteunen, aan te vullen en te coördineren en een Europese dimensie in de sport te ontwikkelen. In artikel 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is het volgende bepaald: "De Unie draagt bij tot de bevordering van de Europese inzet op sportgebied, rekening houdend met haar specifieke kenmerken, haar op vrijwilligerswerk berustende structuren en haar sociale en educatieve functie. Het optreden van de EU is erop gericht de Europese dimensie van de sport te ontwikkelen, door de eerlijkheid en de openheid van sportcompetities en de samenwerking tussen de verantwoordelijke sportorganisaties te bevorderen, en door de fysieke en morele integriteit van sportlieden, met name jonge sporters, te beschermen".

Het voorgestelde EU-subprogramma voor sport zal deel uitmaken van een breder programma ter ondersteuning van onderwijs, opleiding en jeugd ("Erasmus voor iedereen"), dat later deze maand door de Commissie moet worden goedgekeurd. De Commissie heeft voorgesteld tussen 2014 en 2020 15,2 miljard euro aan financiering voor het programma Erasmus voor iedereen uit te trekken (zie IP/11/857).

Voor meer informatie:

Website van Androulla Vassiliou:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

Sportwebsite:

http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar