Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU puuttuu väkivaltaan ja suvaitsemattomuuteen urheilussa

Bryssel 8. marraskuuta 2011 – Euroopan komissio on myöntänyt avustuksia urheiluun liittyville aloitteille, joiden tavoitteena on kitkeä urheilusta väkivaltaa ja suvaitsemattomuutta ja vahvistaa urheilun hallintoa Euroopassa. Kahdelletoista kansainväliselle hankkeelle on myönnetty 125 000–200 000 euron suuruisia avustuksia (tarkemmin jäljempänä) valmisteleviin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on tasata tietä urheilua koskevan alaohjelman käynnistämiselle EU:ssa. Uuden ohjelman tuen kohteisiin kuuluisivat muiden muassa ruohonjuuritason kampanjat, joilla edistetään liikuntaa, vahvistetaan sosiaalista osallisuutta urheilun kautta ja tuetaan dopingin vastaista taistelua.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou totesi: ”Urheilun tukeminen ruohonjuuritasolla on yksi painopistealueistani. Ilman EU:n tukea monet merkittävät urheilualoitteet jäisivät lähtökuoppiinsa. Olen erittäin iloinen siitä, että nämä 12 hanketta saavat EU:n rahoitusta, ja toivon niille parhainta menestystä.”

Tausta: Vuoden 2011 valmistelevien toimien ryhmässä rahoitusta saaneet hankkeet

EU:n tuki jakaantuu kahdelle aiheelle:

a) Väkivallan ja suvaitsemattomuuden ehkäiseminen ja torjunta urheilussa: Tähän ryhmään valituilla hankkeilla tuetaan innovatiivisia kansainvälisiä verkostoja, joiden tavoitteena on ehkäistä ja torjua väkivaltaa ja suvaitsemattomuutta. Rahoituksella tuetaan hyvien toimintatapojen vaihtoa urheilusektorin, oppilaitosten, kannattajajärjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja kansallisten ja paikallisten viranomaisten välillä tarkoituksena edistää eurooppalaisten perusarvojen kunnioittamista urheilussa.

Rahoitettavat hankkeet ovat seuraavat:

Nimi

ELYS - Educational LABs for European Young Supporters

Tavoitteet

Nuorten opastaminen suhtautumisessa väkivaltaan urheilussa

Johtava organisaatio

Regional Committee CONI, Lombardia

Osallistuvat maat

EL, ES, IE, IT, NL, NO, PT, RO, UK

Avustus

200 000 euroa

Nimi

Prevention of sexualized violence in sport

Tavoitteet

Asiantuntijoiden ja organisaatioiden verkostojen luominen seksuaalisen väkivallan torjumiseksi urheilussa

Johtava organisaatio

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V.

Osallistuvat maat

DE, GR, NO, UK, CZ, ES, CY, DK, BE, SI

Avustus

200 000 euroa

Nimi

Preventing and fighting homophobic violence and intolerance in sport - Pride in Sport

Tavoitteet

Verkoston luominen homofobisen väkivallan torjumiseksi urheilussa

Johtava organisaatio

European Gay & Lesbian Sport Federation

Osallistuvat maat

DE, FR, HU, SL, UK, euroopanlaajuinen organisaatio

Avustus1

160 000 euroa

Nimi

Pro Supporters - Prevention through empowerment

Tavoitteet

Toimenpiteiden suunnittelu jalkapalloon liittyvän väkivallan ja rasismin kitkemiseksi ennaltaehkäisevien kannattajalähtöisten ohjelmien avulla koko Euroopassa

Johtava organisaatio

Fonds Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Osallistuvat maat

AT, CZ, IE, UK, DE, NL, euroopanlaajuiset organisatiot

Avustus1

200 000 euroa

b) Innovatiivisten toimintatapojen edistäminen urheilun organisoinnin vahvistamiseksi Euroopassa: Hyvä hallinto on urheilujärjestöjen itsenäisyyden ja itsesääntelyn edellytys. Rahoituksella tuetaan kansainvälisiä verkostoja, joiden tarkoituksena on kehittää eurooppalaista ulottuvuutta urheilussa. Verkostot pyrkivät myös vahvistamaan urheiluorganisaatioiden hallinnollisia valmiuksia ja parantamaan Euroopan urheilun kilpailukykyä.

Rahoitettavat hankkeet ovat seuraavat:

Nimi

Sport 4 Good Governance (S4G)

Tavoitteet

Urheilun hyviä hallintotapoja koskeva tuki ja ohjaus

Johtava organisaatio

EU Office of the European Olympic Committees

Osallistuvat maat

BE, CR, CY, DE, DK, EE, HR, IT, NL, SI, CH, euroopanlaajuinen organisaatio

Avustus1

200 000

Nimi

Good governance in grassroots' sports

Tavoitteet

Oranisatoristen valmiuksien lisääminen

Johtava organisaatio

International Sport and Culture Association

Osallistuvat maat

CZ, DE, DK, EE, ES, FR, IT, IE, RO, UK, euroopanlaajuinen organisaatio

Avustus

200 000 euroa

Nimi

The further development of a coordinated network for sport coaching in Europe (CoachNet)

Tavoitteet

Koordinointijärjestelmän perustaminen urheiluvalmennuksen parantamiseksi

Johtava organisaatio

Leeds Metropolitan University

Osallistuvat maat

DE, ES, FI, FR, HU, IE, NL, PT

Avustus1

200 000 euroa

Nimi

European Rugby League Governance Foundation Project

Tavoitteet

Eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen rugbyssa

Johtava organisaatio

Rugby League European Federation

Osallistuvat maat

CZ, DE, FR, IE, IT, LV, NL, SE, UK

Avustus1

100 000 euroa

Nimi

Improving football governance through supporter involvement and community ownership

Tavoitteet

Kannattajien sitoutumisen vahvistaminen seurojen toimintaan

Johtava organisaatio

Supporters Direct

Osallistuvat maat

BE, DE, ES, FR, IT, PT, SE, UK

Avustus1

200 000 euroa

Nimi

Better Boards, Stronger Sport

Tavoitteet

Urheilujärjestöjen johtokuntien valmiuksien parantaminen

Johtava organisaatio

Sport and Recreation Alliance

Osallistuvat maat

EE, FI, HU, IE, PL ja kansainväliset urheiluverkostot

Avustus1

125 000 euroa

Nimi

Action for Good Governance in International Sports organisations

Tavoitteet

Suuntaviivojen ja mahdollisten ratkaisujen yksilöiminen kansainvälisten ja eurooppalaisten urheiluorganisaatioiden hallintotapojen parantamiseksi

Johtava organisaatio

Danish Institute for Sports Studies / Play the Game

Osallistuvat maat

BE, CH, DE, DK, NL, SI, UK

Avustus1

200 000 euroa

Nimi

European ABC (Academy for Billiard Champions) on the way to Sport Excellence

Tavoitteet

Biljardijärjestöjen organisatoristen ja institutionaalisten valmiuksien parantaminen

Johtava organisaatio

Bulgarian Billiard Federation

Osallistuvat maat

BG, CZ, PL, RO, SI

Avustus1

130 000 euroa

1 Pyöristetty summa

EU:n rooli urheilussa

EU:n tehtävänä on tukea, täydentää ja koordinoida jäsenvaltioiden toimia sekä kehittää eurooppalaista ulottuvuutta urheilussa. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 artiklan mukaan unioni "myötävaikuttaa Euroopan urheilun edistämiseen ottaen huomioon sen erityispiirteet, vapaaehtoisuuteen perustuvat rakenteet sekä yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen tehtävän.… [unionin toiminnalla pyritään] kehittämään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta edistämällä urheilukilpailujen rehellisyyttä ja avoimuutta sekä urheilusta vastaavien järjestöjen välistä yhteistyötä samoin kuin suojelemalla urheilijoiden, erityisesti kaikkein nuorimpien urheilijoiden, fyysistä ja henkistä koskemattomuutta ".

Ehdotettu EU:n alaohjelma tulee olemaan osa koulutusta ja nuorisoa tukevaa laajempaa ohjelmaa (”Erasmus for all”), joka komission on tarkoitus hyväksyä myöhemmin tässä kuussa. Komissio on ehdottanut 15,2 miljardin euron rahoitusta Erasmus for All ‑ohjelmalle vuosiksi 2014–2020 (ks. IP/11/857).

Lisätietoja:

Androulla Vassilioun verkkosivusto

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

Urheilusivusto

http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar