Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Spark den ud: EU retter fokus mod vold og intolerance i forbindelse med sport

Bruxelles, den 8. november 2011 – Europa-Kommissionen giver tilskud til initiativer, der skal bekæmpe vold og intolerance i forbindelse med sport, og til at styrke den måde sport forvaltes på i Europa. Tolv grænseoverskridende projekter har modtaget støtte på mellem 125 000 og 200 000 EUR (se detaljerne nedenfor) som en del af en pakke med "forberedende foranstaltninger". Det skal bane vej for lanceringen af et EU-delprogram for sport, der også skal støtte græsrodskampagner for fremme af fysisk aktivitet, social inklusion gennem sport og bekæmpelse af doping.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, sagde: "Det er en af mine prioriteter at støtte sport på græsrodsniveau. Uden EU-støtte ville mange værdifulde sportsinitiativer ikke blive ført ud i livet. Det glæder mig meget, at disse 12 projekter modtager støtte fra EU, og jeg ønsker dem held og lykke."

Baggrund: Projekter, der har modtaget støtte under de "forberedende foranstaltninger" 2011

EU-støtten dækker to områder:

a) Forebyggelse og bekæmpelse af vold og intolerance i forbindelse med sport: De udvalgte projekter på dette område støtter innovative tværnationale netværk, der sigter mod forebyggelse og bekæmpelse af vold og diskrimination. Støtten er rettet mod udveksling af god praksis mellem sportssektoren, uddannelsesinstitutioner, supporterklubber, ikkestatslige organisationer og nationale og lokale myndigheder med det formål at skabe større respekt for de grundlæggende europæiske værdier i forbindelse med sport.

Det drejer sig om følgende projekter:

Titel

ELYS - Educational LABs for European Young Supporters

Formål

At lære unge mennesker at undgå vold i forbindelse med sport

Ledende organisation

Det regionale udvalg CONI, Lombardiet

Involverede lande

EL, ES, IE, IT, NL, NO, PT, RO, UK

Tilskud

200 000 EUR

Titel

Forebyggelse af kønsrelateret vold i forbindelse med sport

Formål

At oprette netværk af eksperter og organisationer for at forebygge kønsrelateret vold i forbindelse med sport

Ledende organisation

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V.

Involverede lande

DE, GR, NO, UK, CZ, ES, CY, DK, BE, SI

Tilskud

200 000 EUR

Titel

Forebyggelse og bekæmpelse af homofobisk vold og intolerance i forbindelse med sport – Pride in Sport

Formål

At udvikle et netværk for bekæmpelse af homofobi i forbindelse med sport

Ledende organisation

European Gay & Lesbian Sport Federation

Involverede lande

DE, FR, HU, SL, UK, europæisk organisation

Tilskud1

160 000 EUR

Titel

Pro Supporters - Forebyggelse gennem ansvarliggørelse

Formål

At udvikle foranstaltninger til bekæmpelse af fodboldrelateret vold og racisme gennem forebyggende fanbaserede ordninger i hele Europa.

Ledende organisation

Fonds Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Involverede lande

AT, CZ, IE, UK, DE, NL, europæiske organisationer

Tilskud1

200 000 EUR

b) Fremme af nyskabende tiltag for at styrke organiseringen af sporten i Europa: God forvaltningspraksis er en forudsætning for idrætsorganisationernes selvstændighed og selvregulering. Støtten er rettet mod grænseoverskridende netværk, der skal udvikle sportens europæiske dimension. Disse netværk skal også styrke sportsorganisationernes administrative kapacitet og øge konkurenceniveauet for sporten i Europa.

Det drejer sig om følgende projekter:

Titel

Sport 4 Good Governance (S4G)

Formål

Støtte og rådgivning om god forvaltningspraksis i sportsorganisationer

Ledende organisation

De Europæiske Olympiske Komitéers EU-kontor

Involverede lande

BE, CR, CY. DE, DK, EE, HR, IT, NL, SI, CH, europæisk organisation

Tilskud1

200 000 EUR

Titel

God forvaltningspraksis inden for idræt på græsrodsniveau

Formål

At øge den organisatoriske kapacitet

Ledende organisation

Den Internationale Sports- og Kultursammenslutning

Involverede lande

CZ, DE, DK, EE, ES, FR, IT, IE, RO, UK, europæisk organisation

Tilskud

200 000 EUR

Titel

Videreudvikling af et koordineret netværk for sportsundervisning i Europa (CoachNet)

Formål

At oprette en koordineringsordning for forbedring af sportsundervisning

Ledende organisation

Leeds Metropolitan University

Involverede lande

DE, ES, FI, FR, HU, IE, NL, PT

Tilskud1

200 000 EUR

Titel

European Rugby League Governance Foundation Project

Formål

At udvikle en europæisk dimension i Rugby League

Ledende organisation

Rugby League European Federation

Involverede lande

CZ, DE, FR, IE, IT, LV, NL, SE, UK

Tilskud1

100 000 EUR

Titel

Forbedring af forvaltningspraksis inden for fodbold gennem supporterindflydelse og fælles ejerskab

Formål

At styrke supporteres ejerskab af sportsklubber

Ledende organisation

Supporters Direct

Involverede lande

BE, DE, ES, FR, IT, PL, SE, UK

Tilskud1

200 000 EUR

Titel

Better Boards, Stronger Sport

Formål

At fremme effektive bestyrelser i sportsorganisationer

Ledende organisation

Sport and Recreation Alliance

Involverede lande

EE, FI, HU, IE, PL og tværnationale sportsnetværk

Tilskud1

125 000 EUR

Titel

Tiltag for god forvaltningspraksis i internationale sportsorganisationer

Formål

At udpege retningslinjer og mulige løsninger for forbedring af forvaltningen af internationale og europæiske sportsorganisationer

Ledende organisation

Idrættens Analyseinstitut i Danmark/ Play the Game

Involverede lande

BE, CH, DE, DK, NL, SI, UK

Tilskud1

200 000 EUR

Titel

Europæisk ABC (Academy for Billiard Champions) om vejen til de bedste sportsresultater

Formål

At forbedre den organisatoriske og institutionelle kapacitet i billardorganisationer

Ledende organisation

Bulgarian Billiard Federation

Involverede lande

GB, CZ, PL, RO, SI

Tilskud1

130 000 EUR

1 Afrundede beløb

EU's rolle inden for idræt

EU's rolle er at støtte, supplere og koordinere medlemsstaternes tiltag og udvikle sportens europæiske dimension. I henhold til artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bidrager EU til "fremme af sport i Europa og tager i den forbindelse hensyn til sportens specifikke forhold, dens strukturer, der bygger på frivillighed, og dens sociale og uddannende funktion… [målene for EU's indsats] er at udvikle sportens europæiske dimension ved at fremme retfærdighed og åbenhed i sportskonkurrencer og samarbejde mellem de organisationer og myndigheder, der har ansvar for sport, samt ved at beskytte sportsudøvernes, især de yngstes, fysiske og moralske integritet.

Det foreslåede EU-delprogram for sport vil være led i et bredere program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender ("Erasmus for alle"), som ventes vedtaget af Kommissionen senere på måneden. Kommissionen har foreslået støtte på 15,2 milliarder EUR til Erasmus for alle-programmet mellem 2014 og 2020 (se IP/11/857).

Yderligere oplysninger:

Androulla Vassilious websted

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

Sportswebsted

http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar