Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Sport v hledáčku: EU míří na násilí a netoleranci

Brusel 8. listopadu 2011 - Evropská Komise udělila finanční podporu iniciativám zaměřeným na boj proti násilí a netoleranci ve sportu a na zlepšení organizace sportu v Evropě. Dvanáct nadnárodních projektů získalo finanční podporu ve výši 125 000 EUR až 200 000 EUR (podrobné informace níže) jako součást balíčku „Přípravné akce“, jehož cílem je připravit půdu pro zahájení podprogramu EU pro sport, který by měl rovněž podporovat místní kampaně propagující fyzickou aktivitu, sociální začleňování prostřednictvím sportu a boj proti dopingu.

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, řekla: „Podpora sportu na místní úrovni je jednou z mých priorit. Bez financování z rozpočtu EU by mnoho kvalitních sportovních iniciativ mohlo být jen těžko realizováno. Mám velkou radost, že těchto 12 projektů získalo finanční prostředky z EU a přeji jim mnoho úspěchů.“

Souvislosti: Projekty financované v rámci „Přípravných akcí“ 2011

Podpora EU je zaměřená na dvě oblasti:

a) Prevence násilí a netolerance ve sportu a boj proti nim: Vybrané projekty v této oblasti podporují inovativní nadnárodní sítě zaměřené na prevenci násilí a diskriminace a boj proti nim. Financování podporuje výměnu osvědčených postupů mezi sportovním odvětvím, vzdělávacími institucemi, fanouškovskými organizacemi, nevládními organizacemi a celostátními a místními orgány s cílem podpořit dodržování základních evropských hodnot v oblasti sportu.

Financovány byly tyto projekty:

Název

ELYS - Educational LABs for European Young Supporters

Cíle

Výchova mladých lidí k boji proti násilí ve sportu

Organizace zajišťující vedení

Regionální výbor CONI, Lombardie

Zapojené země

EL, ES, IE, IT, NL, NO, PT, RO, UK

Dotace

200 000 EUR

Název

Prevence sexuálního násilí ve sportu

Cíle

Vytvoření sítě odborníků a organizací jejímž záměrem je předcházet násilí v oblasti sportu

Organizace zajišťující vedení

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V.

Zapojené země

DE, GR, NO, UK, CZ, ES, CY, DK, BE, SI

Dotace

200 000 EUR

Název

Prevence a boj proti homofobně motivovanému násilí a netoleranci ve sportu – Hrdost ve sportu

Cíle

Vytvoření sítě pro boj proti homofobii ve sportu

Organizace zajišťující vedení

European Gay & Lesbian Sport Federation

Zapojené země

DE, FR, HU, SL, UK, celoevropská organizace

Dotace1

160 000 EUR

Název

Pro Supporters - Prevention through empowerment

Cíle

Rozvoj opatření pro boj proti násilí a rasismu ve fotbalu prostřednictvím preventivních systémů soustředících se na fanoušky v celé Evropě

Organizace zajišťující vedení

Fonds Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Zapojené země

AT, CZ, IE, UK, DE, NL, celoevropské organizace

Dotace1

200 000 EUR

b) Podpora inovativních přístupů za účelem posílení organizace sportu v Evropě: Dobré řízení je předpokladem pro autonomii a samoregulaci sportovních organizací. Financování podporuje nadnárodní sítě zaměřující se na rozvoj evropského rozměru ve sportu. Tyto sítě se zároveň snaží posílit administrativní kapacitu sportovních organizací a zvýšit konkurenceschopnost sportu v Evropě.

Financovány byly tyto projekty:

Název

Sport 4 Good Governance (S4G)

Cíle

Podpora a pomoc při dobrém řízení ve sportovních organizacích.

Organizace zajišťující vedení

Kancelář EU Evropských olympijských výborů

Zapojené země

BE, CR, CY, DE, DK, EE, HR, IT, NL, SI, CH, celoevropská organizace

Dotace1

200 000 EUR

Název

Dobré místní sportovní vedení

Cíle

Zvýšení organizační kapacity

Organizace zajišťující vedení

Mezinárodní sportovní a kulturní asociace

Zapojené země

CZ, DE, DK, EE, ES, FR, IT, IE, RO, UK, celoevropská organizace

Dotace

200 000 EUR

Název

Další rozvoj koordinované sítě pro sportovní vedení v Evropě (CoachNet)

Cíle

Vybudování koordinačního systému pro zlepšení vedení v oblasti sportu

Organizace zajišťující vedení

Leeds Metropolitan University

Zapojené země

DE, ES, FI, FR, HU, IE, NL, PT

Dotace1

200 000 EUR

Název

European Rugby League Governance Foundation Project

Cíle

Rozvoj evropského rozměru v rugbyové lize

Organizace zajišťující vedení

Rugby League European Federation

Zapojené země

CZ, DE, FR, IE, IT, LV, NL, SE, UK

Dotace1

100 000 EUR

Název

Zlepšení vedení fotbalových klubů díky zapojení se fanoušků a obecnímu vlastnictví

Cíle

Posílení vlastnictví klubů fanoušky

Organizace zajišťující vedení

Supporters Direct

Zapojené země

BE, DE, ES, FR, IT, PT, SE, UK

Dotace1

200 000 EUR

Název

Better Boards, Stronger Sport

Cíle

Podpora efektivních řídících výborů ve sportovních organizacích

Organizace zajišťující vedení

Sport and Recreation Alliance

Zapojené země

EE, FI, HU, IE, PL a nadnárodní sportovní sítě

Dotace1

125 000 EUR

Název

Akce pro dobré řízení v mezinárodních sportovních organizacích

Cíle

Stanovit pravidla a možná řešení pro zlepšení řízení mezinárodních a evropských sportovních organizací

Organizace zajišťující vedení

Danish Institute for Sports Studies / Play the Game

Zapojené země

BE, CH, DE, DK, NL, SI, UK

Dotace1

200 000 EUR

Název

European ABC (Academy for Billiard Champions) on the way to Sport Excellence

Cíle

Zlepšení organizačních a institucionálních kapacit kulečníkových organizací

Organizace zajišťující vedení

Bulharská biliardová federace

Zapojené země

BG, CZ, PL, RO, SI

Dotace1

130 000 EUR

1 Zaokrouhlené částky

Úloha EU v oblasti sportu

Úlohou EU je podporovat, rozšiřovat a koordinovat akce členských státu a rozvíjet evropský rozměr ve sportu. Podle článku 165 Smlouvy o fungování Evropské unie Unie „přispívá k podpoře evropských hledisek sportu s přihlédnutím k jeho zvláštní povaze, jeho strukturám založeným na dobrovolné činnosti a jeho společenské a výchovné funkci… [činnost EU] je zaměřena na rozvoj evropského rozměru sportu podporou spravedlivého a otevřeného sportovního soutěžení a spolupráce mezi subjekty odpovědnými za sport, jakož i ochranou fyzické a mravní integrity sportovců, obzvláště mladých sportovců“.

Navrhovaný sportovní podprogram EU bude součástí širšího programu na podporu vzdělávání, odborné přípravy a mládeže (dále jen „Erasmus pro všechny“), který má být přijat Komisí v tomto měsíci. Komise navrhla financování programu Erasmus pro všechny ve výši 15,2 miliard EUR mezi lety 2014 a 2020 (viz IP/11/857).

Další informace:

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

Internetová stránka věnovaná sportu v EU:

http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Kontaktní osoby :

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar