Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia a Medzinárodná organizácia pre migráciu zefektívňujú vzájomnú spoluprácu

Brusel, 8. november 2011 – Európska komisia a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) sa dohodli na posilnení vzájomnej spolupráce v oblasti migrácie a mobility. Komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová a komisár pre rozvoj Andris Piebalgs podpísali s Williamom L. Swingom, generálnym riaditeľom Medzinárodnej organizácie pre migráciu, rámcovú dohodou. V tejto dohode sa ustanovujú jednoduchšie a efektívnejšie metódy zmluvných rokovaní medzi EÚ a IOM. Rámcová dohoda sa vzťahuje na všetky činnosti, programy či projekty, ktoré riadi IOM a ktoré sú financované alebo spolufinancované zo zdrojov Európskej únie.

Komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová počas slávnostného podpísanie tejto rámcovej dohody uviedla: „Medzinárodná organizácia pre migráciu je pre Európsku úniu jedným z hlavných partnerov. Európska únia a IOM na každodennej báze úzko spolupracujú na rôznych projektoch podporujúcich medzinárodnú spoluprácu v takých sférach, ako je legálna migrácia či nelegálna migrácia a rozvoj. Táto nová dohoda uľahčí každodennú spoluprácu medzi našimi organizáciami, odstráni byrokratické prekážky a značne zefektívni naše spoločné pôsobenie.“

Komisár Piebalgs dodal: „Migrácia má dosah aj na rozvíjajúce sa krajiny. V situácii, keď celosvetovo dosahuje počet migrantov 200 miliónov, je EÚ zainteresovaná na riešení otázok, ktoré sa migrantov týkajú, a zároveň aj na poskytnutí pomoci krajinám, ktoré čelia výzvam, ktoré migrácia prináša. Táto nová dohoda nám umožní posilniť našu vzájomnú spoluprácu s IOM, pričom vďaka nej budeme schopní efektívnejšie postupovať v prípadoch, keď migranti potrebujú našu pomoc.“

„Máme radosť z toho, že sme dosiahli tento významný míľnik“, povedal generálny riaditeľ IOM William L. Swing. „Táto rámcová dohoda predstavuje úspešný výsledok našej neustále sa rozširujúcej spolupráce. Zároveň máme pozitívne očakávania v súvislosti s novými možnosťami, ktoré nám táto dohoda prinesie.“

Kontext

Európska komisia vypracovala všeobecnú štandardnú dohodu s medzinárodnou organizáciou o príspevku Európskej únie, ktorú uplatňuje v rámci zmluvných vzťahov s medzinárodnými organizáciami. Cieľom dnes podpísanej rámcovej dohody s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) je upraviť štandardné ustanovenia tejto dohody o príspevku EÚ tak, aby zodpovedali osobitným požiadavkám vyplývajúcim zo spolupráce s IOM. Touto dohodou sa zjednodušia rokovania o jednotlivých dohodách o poskytnutí príspevku, ktoré bude Komisia uzatvárať s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu v súvislosti s budúcimi konkrétnymi programami či projektmi.

Medzinárodná organizácia pre migráciu je jedným z hlavných partnerov Európskej únie v rámci vykonávania činností v oblasti migračnej politiky, a to najmä v súvislosti s globálnym prístupom k migrácii.

Európska komisia spolu s členskými štátmi EÚ patria v súčasnosti medzi najvýznamnejších poskytovateľov príspevkov do rozpočtu IOM. Európska komisia napríklad financovala viacero projektov, ktoré IOM realizovala v rámci tematického programu v oblasti migrácie a azylu či v rámci nástrojov financovania založených na geografickom prístupe. Medzinárodná organizácia pre migráciu je významným partnerom aj v rámci hlavnej spoločnej iniciatívy v oblasti migrácie a rozvoja (JMDI), ktorá zo svojho rozpočtu vo výške 15 miliónov EUR podporuje organizácie občianskej spoločnosti a miestne orgány v rámci vytvárania prepojenia medzi migráciou a rozvojom.

Medzinárodná organizácia pre migráciu sa nedávno zapojila aj do cielenej iniciatívy zameranej na podporu dialógu medzi EÚ a krajinami Latinskej Ameriky a Karibskej oblasti o otázkach migrácie, v rámci ktorej sú k dispozícii 3 milióny EUR. Táto organizácia bola okrem toho aktívna aj v rámci projektov EÚ zameraných na partnerstvá v oblasti mobility, ako aj pri vytváraní migračných profilov.

Vzájomná spolupráca EÚ a IOM prispieva k napĺňaniu cieľa spočívajúceho vo vytvorení a realizácii vyváženej a komplexnej politiky v oblasti migrácie. Tým pomáha EÚ v maximálnej možnej miere využiť prínosy vyplývajúce z migrácie, medzi ktoré patrí dlhodobé obohatenie kultúrneho života spoločenstiev a lepší hospodársky rozvoj a vyššia ekonomická výkonnosť, a to nielen v rámci EÚ, ale aj v krajinách pôvodu migrantov.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/financing/international_organisations/other_international_organisations/index_en.htm

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Webová stránka európskeho komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Kontaktné osoby :

Michele Cercone (+32 2298 09 63)

Tove Ernst (+32 2298 67 64)

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar