Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Digitalna agenda: Komisija odobrila 600 000 evrov za novi Center za pluralnost in svobodo medijev

V Bruslju, 7. novembra 2011. Evropska komisija bo v Firencah ustanovila Center za pluralnost in svobodo medijev, in sicer z nepovratnimi sredstvi v višini 600 000 evrov Centru Roberta Schumana za višje študije pri Evropskem univerzitetnem inštitutu. Od decembra 2011 bo center, ki ga bo vodil profesor Pier Luigi Parcu, oblikoval nove zamisli o tem, kako zagotoviti visoko raznolike in svobodne medije, ter si prizadeval za dvig kakovosti razprave o pluralnosti medijev v Evropi.

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, odgovorna za digitalno agendo, je ob napovedi novega centra dejala: „Svoboda izražanja je delno odvisna od raznolikih in svobodnih medijev. Novi center ima pomembno nalogo, saj bo razvijal ter preskušal zamisli o pluralnosti in svobodi medijev, ki lahko obogatijo javno razpravo ter politiko.“

Center bo izvajal štiri specifične dejavnosti: teoretične in uporabne raziskave (serije delovnih dokumentov, politične študije, observatorij pluralnosti medijev), razprave, dejavnosti izobraževanja in usposabljanja (akademski seminarji, poletna šola) ter sporočanje rezultatov in izidov.

Evropski univerzitetni inštitut je bil izbran za vodenje centra zaradi dolgoletnih izkušenj na področju evropskega upravljanja.

Pobuda je nadaljnji korak v okviru zavezanosti Komisije k izboljšanju zaščite pluralnosti in svobode medijev v Evropi ter določanju, ali so potrebni dodatni ukrepi na evropski ali nacionalni in regionalni ravni. Nedavno je za to področje vzpostavila skupino na visoki ravni, ki jo vodi Dr. Vaira Vike-Freiberga (glej (IP/11/1173). Komisija je tudi v postopku oblikovanja skupine več zainteresiranih strani o prihodnosti medijev, ki bo kmalu začela delovati.

Ozadje

Pravica do svobode izražanja in obveščanja je zapisana v členu 11 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki določa spoštovanje svobode in pluralnosti medijev. Svoboda in pluralnost medijev sta temelj vsake svobodne in demokratične družbe ter sta bistveni za temeljne demokratične in družbene vrednote EU. Na učinkovito uveljavljanje teh pravic lahko negativno vplivajo tako vladni kot zasebni akterji, kar še vedno vzbuja skrb.

Poudariti je treba tudi, da je razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij omogočil pomembno zmanjšanje stroškov distribucije ter znižanje začetnih preprek za nove medijske vire, med oblikovalci politik pa je povzročil tudi zaskrbljenost glede raznolikosti medijev, saj, na primer, pod vprašaj postavlja utečeni poslovni model tiskanih medijev.

Evropska komisija in Evropski parlament si dejavno prizadevata za ohranjanje svobode in pluralnosti medijev. Komisija je leta 2011 sprejela več ukrepov za zagotovitev skladnosti nacionalne zakonodaje z evropsko. Zlasti je januarja 2011 podpredsednica Kroesova obravnavala nekaj najbolj perečih vprašanj v zvezi z madžarskim zakonom o medijih in njegovo skladnostjo z zakonodajo EU na splošno ter predvsem z Direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah. Madžarska vlada se je zavezala, da bo madžarski zakon o medijih spremenila v naslednjih štirih točkah: i) obveznost uravnoteženega poročanja, ii) načelo države izvora, iii) zahteve v zvezi z registracijo in iv) žaljive vsebine. Dogovorjene spremembe je madžarska vlada sprejela 7. marca 2011.

Sredstva za center so črpana iz sredstev, prvotno namenjenih programu „Erasmus za novinarje“, ki ga je predlagal g. Paul Rübig, poslanec v Evropskem parlamentu.

Sredstva za center so črpana iz sredstev, prvotno namenjenih programu „Erasmus za novinarje“, ki ga je predlagal g. Paul Rübig, poslanec v Evropskem parlamentu.

Uporabne povezave

Center Roberta Schumana za višje študije:

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/Index.aspx.

Glavni URL za Evropski univerzitetni inštitut:

http://www.eui.eu/Home.aspx.

Študija izvedljivosti za program „Erasmus za novinarje“:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/mobility/index_en.htm.

Delovna skupina Evropske komisije za medije:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm.

Spletna stran digitalne agende:

http://ec.europa.eu/digital-agenda.

Spletna stran Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/.

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju:

http://twitter.com/neeliekroeseu.

Kontakta:

Ryan Heath +32 22961716

Linda Cain +32 22999019


Side Bar