Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Agenda digitală: Comisia acordă un grant de 600 000 de euro unui nou Centru pentru Pluralism și Libertate în Mass-media

Bruxelles, 7 noiembrie 2011. Comisia Europeană înființează, la Florența, un Centru pentru Pluralism și Libertate în Mass-media în cadrul Centrului de Studii Aprofundate Robert Schuman al Institutului Universitar European (IUE), acordând un grant de 600 000 de euro în acest scop. Centrul își va începe activitatea în decembrie 2011, sub conducerea profesorului Pier Luigi Parcu, și se va concentra asupra dezvoltării de idei noi privind modurile în care se poate asigura un nivel ridicat de diversitate și libertate în mass-media, precum și asupra îmbunătățirii procesului de reflecție pe tema pluralismului media în Europa.

Anunțând lansarea noului centru, Neelie Kroes, vicepreședinta Comisiei Europene responsabilă cu agenda digitală, a declarat: „Libertatea de expresie depinde, într-o anumită măsură, de o mass-media liberă și diversificată. Noul centru are un rol important de jucat în dezvoltarea și testarea unor idei noi privind libertatea și pluralismul în mass-media, care pot îmbogăți dezbaterea și politicile în domeniu.”

Centrul va desfășura activități specifice, precum cercetare teoretică și aplicată (serii de documente de lucru, studii de strategie, un observator al pluralismului în mass-media), dezbateri, activități de educare și formare (seminare academice, școli de vară) și diseminarea rezultatelor și a concluziilor în urma acestor activități.

IUE a fost ales să fie gazdă a acestui centru datorită experienței îndelungate a institutului în domeniul guvernanței europene.

Această inițiativă reprezintă încă un pas înainte în îndeplinirea angajamentului permanent pe care Comisia și l-a asumat, de a proteja în mai mare măsură pluralismul și libertatea în mass-media în Europa și de a determina dacă sunt necesare alte acțiuni la nivel european, național sau regional. Comisia a constituit recent un grup la nivel înalt pe această temă, prezidat de Dr. Vaira Vike-Freiberga (a se vedea IP/11/1173). Comisia lucrează, de asemenea, la constituirea unui grup multipartit pe tema viitorului mass-mediei, care urmează să își înceapă activitatea în viitorul apropiat.

Context

Dreptul la libertatea de exprimare și de informare este enunțat la articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a UE, care prevede respectarea libertății și pluralismului mijloacelor de informare. Aceste libertăți constituie piatra de temelie a oricărei societăți libere și democratice și sunt elemente centrale ale valorilor democratice și societale pe care este clădită Uniunea Europeană. Exercitarea efectivă a acestor drepturi poate fi afectată atât de entități guvernamentale, cât și de entități private și de aceea continuă să fie un motiv de preocupare.

Este, de asemenea, important de menționat că evoluția tehnologiilor informației și comunicațiilor a permis reducerea semnificativă a costurilor de distribuție, reducând barierele la intrarea pe piață a unor noi surse de informare, însă această evoluție generează, pentru factorii de decizie, noi provocări legate de diversitatea mijloacelor de informare, de exemplu prin punerea în discuție a modelului de afaceri existent pentru presa scrisă.

Atât Comisia Europeană, cât și Parlamentul European și-au demonstrat în mod activ preocuparea față de menținerea pluralismului și libertății în mass-media. În anul 2011, Comisia a întreprins mai multe acțiuni în scopul asigurării compatibilității legislațiilor naționale cu legislația Uniunii. În special, în ianuarie 2011, vicepreședintele Kroes a abordat câteva dintre cele mai relevante aspecte legate de legea audiovizualului din Ungaria și compatibilitatea acesteia cu legislația UE în general și cu Directiva privind serviciile media audiovizuale (DSMAV) în special. Guvernul maghiar și-a luat angajamentul de a modifica legea audiovizualului în ceea ce privește patru puncte, și anume: i) obligația unei relatări echilibrate; ii) principiul țării de origine; iii) cerințele de înregistrare și iv) conținutul ofensator. Modificările convenite au fost adoptate de guvernul maghiar la 7 martie 2011.

Finanțarea noului Centru pentru Pluralism și Libertate în Mass-media provine din fonduri care au fost inițial rezervate programului „Erasmus pentru jurnaliști”, propus de dl Paul Rübig, membru al Parlamentului European.

Linkuri utile

Centrul de Studii Aprofundate Robert Schuman:

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/Index.aspx

Site-ul principal al Institutului Universitar European:

http://www.eui.eu/Home.aspx

Studiu de fezabilitate privind programul „Erasmus pentru jurnaliști”:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/mobility/index_en.htm

Grupul de lucru privind mijloacele de informare din cadrul Comisiei Europene:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

Site-ul web dedicat Agendei digitale:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Site-ul web al comisarului Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Urmăriți activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar