Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Digitale agenda: Commissie kent 600.000 euro toe voor nieuw Centrum voor mediapluralisme en mediavrijheid

Brussel, 7 november 2011. De Europese Commissie richt momenteel in het Robert Schuman-Centrum voor geavanceerde studies van het Europees Universitair Instituut in Florence (EUI) een Centrum voor mediapluralisme en mediavrijheid op en kent hiervoor een subsidie van 600 000 euro toe. Het centrum, dat start in december 2011, en wordt geleid door Professor Pier Luigi Parcu, zal nieuwe ideeën ontwikkelen over hoe te zorgen voor zeer diverse en vrije media en zal werken aan de verbetering van de kwaliteit van de reflectie over mediapluralisme in Europa.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale agenda, die het nieuwe centrum aankondigde, zei hierover: "Vrijheid van meningsuiting hangt gedeeltelijk af van gediversifieerde en vrije media. Het nieuwe centrum heeft een belangrijke rol te vervullen bij het ontwikkelen en testen van ideeën over pluralisme en vrijheid in de media die de publieke discussie en het beleid kunnen verrijken."

Het centrum zal vier specifieke activiteiten uitvoeren: theoretisch en toegepast onderzoek (werkdocumentenreeks, beleidsstudies, waarnemingscentrum inzake pluralisme in de media), debatten, onderwijs- en opleidingsactiviteiten (academische seminars, zomercursussen) en verspreiding van resultaten en uitkomsten.

Het EUI is als onderdak voor het centrum gekozen vanwege de lange ervaring die het instituut op het gebied van Europese governance heeft.

Dit initiatief is een verdere stap in het voordurende inzetten door de Commissie op verbetering van de bescherming van mediapluralisme en mediavrijheid in Europa en nagaan of verdere actie op Europees of nationaal en regionaal niveau moet worden ondernomen. De Commissie heeft onlangs een groep op hoog niveau over dit onderwerp opgericht, die wordt voorgezeten door Dr. Vaira Vike-Freiberga (zie (IP/11/1173). De Commissie is ook bezig met de oprichting van een multistakeholdersgroep over de toekomst van de media, die in de nabije toekomst operationeel wordt.

Achtergrond

Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie is verankerd in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de EU, op grond waarvan de vrijheid en het pluralisme van de media moeten worden geëerbiedigd. Zij vormen de hoeksteen voor elke vrije en democratische samenleving en zijn van essentieel belang voor de democratische en maatschappelijke grondwaarden van de EU. De effectieve uitoefening van deze rechten kan nadelig worden beïnvloed door zowel de overheids- als de private actoren en een bron van zorg blijven.

Ook is het belangrijk op te merken dat de ontwikkelingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologieën significante verminderingen van de distributiekosten en de verlaging van de toetredingsdrempels voor nieuwe mediabronnen mogelijk hebben gemaakt en ook aanleiding hebben gegeven tot bezorgdheid bij de beleidsmakers over mediadiversiteit, bijvoorbeeld door vraagtekens te zetten bij het ingeburgerde bedrijfsmodel van de geschreven pers.

Zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement besteden actief aandacht aan het behoud van mediavrijheid en mediapluralisme. De Commissie heeft in 2011 verschillende acties ondernomen om te zorgen voor de verenigbaarheid van het nationale recht met het EU-recht. Met name heeft vicevoorzitter Kroes in januari 2011 een aantal van de meest pertinente kwesties aangepakt betreffende het Hongaarse mediarecht en de verenigbaarheid ervan met het EU-recht in het algemeen en met de richtlijn audiovisuele mediadiensten in het bijzonder. De Hongaarse regering heeft er zich toe verbonden het Hongaarse mediarecht te wijzigen op vier punten: i) verplichting tot evenwichtige verslaggeving, ii) "land-van-oorsprong"-beginsel, iii) registratievereisten en iv) kwetsende content. De overeengekomen wijzigingen zijn op 7 maart 2011 door de Hongaarse regering vastgesteld.

Voor de financiering van het centrum wordt gebruikgemaakt van middelen die oorspronkelijk bestemd waren voor een door de heer Paul Rübig, lid van het Europees Parlement, voorgesteld programma "Erasmus voor journalisten".

Nuttige links

Robert Schuman-Centrum voor geavanceerde studies:

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/Index.aspx

Belangrijkste URL voor het Europees Universitair Instituut:

http://www.eui.eu/Home.aspx

Haalbaarheidsstudie betreffende "Erasmus voor journalisten"

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/mobility/index_en.htm

Taskforce Media van de Europese Commissie:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

Website van de Digitale agenda:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Website van Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Volg Neelie Kroes op Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Contact :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar