Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Digitalizācijas programma: Komisija piešķir 600 000 eiro jaunajam Plašsaziņas līdzekļu plurālisma un brīvības centram

Briselē, 2011. gada 7. novembrī. Eiropas Komisija Florencē dibina Plašsaziņas līdzekļu plurālisma un brīvības centru, atvēlot 600 000 eiro piešķīrumu Eiropas Universitātes institūta (EUI) Robēra Šūmana vārdā nosauktajam Padziļināto mācību centram. No 2011. gada decembra šis centrs profesora Pier Luigi Parcu [Pjera Luidži Parku] vadībā izstrādās jaunas idejas, kā nodrošināt īpaši daudzveidīgus un brīvus plašsaziņas līdzekļus, un darbosies nolūkā uzlabot ideju ģenerēšanas kvalitāti jautājumos par plašsaziņas līdzekļu plurālismu Eiropā.

Paziņodama par centra izveidi, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmu, sacīja: „Vārda brīvība zināmā mērā ir atkarīga no daudzveidīgiem un brīviem plašsaziņas līdzekļiem. Jaunajam centram ir izvirzīts svarīgs uzdevums — izstrādāt un pārbaudīt tādas idejas saistībā ar plašsaziņas līdzekļu plurālismu un brīvību, kas varētu bagātināt viedokļu apmaiņu sabiedrībā un politiku.”

Centram būs šādi četri darbības virzieni: teorētiskā un lietišķā pētniecība (darba dokumentu sērijas, politiski pētījumi, plašsaziņas līdzekļu plurālisma observatorija), debates, izglītošanas un mācību pasākumi (akadēmiski semināri, vasaras skolas), kā arī rezultātu un secinājumu izplatīšana.

Centru izveidos EUI paspārnē tāpēc, ka šim institūtam ir ilggadēja pieredze Eiropas pārvaldības jomā.

Šī iniciatīva ir nākamais solis, kas iekļaujas Komisijas centienos uzlabot plašsaziņas līdzekļu plurālisma un brīvības aizsardzību Eiropā un noskaidrot, vai Eiropas, nacionālajā vai arī reģionālajā mērogā būtu nepieciešami turpmāki pasākumi. Eiropas Komisija šajā jautājumā pirms neilga laika izveidoja augsta līmeņa grupu, kuru vada zinātņu doktore Vaira Vīķe-Freiberga (sk. IP/11/1173). Komisijā pašlaik norit darbs, lai izveidotu daudzpusēju ieinteresēto aprindu grupu jautājumos par plašsaziņas līdzekļu nākotni.

Priekšvēsture

Tiesības uz vārda un informācijas brīvību ir ierakstītas ES Pamattiesību hartas 11. pantā, kurā noteikts, ka ir jāievēro plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms. Šī brīvība un plurālisms ir ikvienas brīvas un demokrātiskas sabiedrības stūrakmens un priekšnosacījums ES caurstrāvojošajām demokrātiskajām un sabiedriskajām vērtībām. Faktisku šo tiesību izmantošanu var būtiski ietekmēt gan valsts, gan privātā sektora aprindas, un ar to joprojām saistās zināmas bažas.

Svarīgi ir atzīmēt, ka, lai arī ar sasniegumiem informācijas un sakaru tehnoloģiju jomā ir izdevies būtiskā mērā samazināt izplatīšanas izmaksas un mazināt šķēršļus jaunu plašsaziņas avotu ienākšanai tirgū, tie ir arī vairojuši politikas veidotāju raizes attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu daudzveidību, piemēram, liekot apšaubīt jau ieviesušos rakstītās preses uzņēmējdarbības modeli.

Gan Eiropas Komisija, gan Eiropas Parlaments ir aktīvi veltījuši pūles tam, lai uzturētu plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu. Komisija 2011. gadā veica vairākus pasākumus nolūkā nodrošināt valsts tiesību aktu atbilstību ES tiesību aktiem. Proti, 2011. gada janvārī priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa pievērsās dažiem no aktuālākajiem jautājumiem saistībā ar Ungārijas tiesību aktiem plašsaziņas līdzekļu jomā un to atbilstību ES tiesību aktiem kopumā un, precīzāk, Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvai (AVMPD). Ungārijas valdība apņēmās ieviest izmaiņas Ungārijas tiesību aktos par plašsaziņas līdzekļiem šādos četros punktos: i) pienākums līdzsvaroti atspoguļot notikumus, ii) izcelsmes valsts princips, iii) reģistrācijas prasības un iv) aizskaroša rakstura saturs. Šos grozījumus, par kuriem tika panākta vienošanās, Ungārijas valdība pieņēma 2011. gada 7. martā.

Jaunizveidotajam centram atvēlētā finansējuma avots ir līdzekļi, kas sākotnēji tika rezervēti Eiropas Parlamenta deputāta Paul Rübig kunga ierosinātajai programmai „Erasmus žurnālistiem”.

Noderīgas saites

Robēra Šūmana vārdā nosauktais Padziļināto mācību centrs:

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/Index.aspx

Eiropas Universitātes institūta galvenā adrese (URL):

http://www.eui.eu/Home.aspx

Erasmus žurnālistiem” priekšizpēte:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/mobility/index_en.htm

Eiropas Komisijas Plašsaziņas līdzekļu darba grupas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Nēlī Krusas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Nēlī Krusas tvīti:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar