Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio myöntää 600 000 euroa uudelle tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja vapauden keskukselle

Bryssel 7. marraskuuta 2011. Euroopan komissio perustaa tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja vapauden keskuksen Firenzeen. Tämä on mahdollista yliopistollisessa Eurooppa-instituutissa (EUI) sijaitsevan Robert Schuman -tutkimuskeskukselle (RSCAS) myönnetyn 600 000 euron suuruisen avustuksen ansiosta. Keskus aloittaa toimintansa joulukuussa 2011 professori Pier Luigi Parcun johdolla. Keskuksessa etsitään uusia keinoja varmistaa tiedotusvälineiden monipuolisuus ja vapaus ja parantaa tiedotusvälineiden moniarvoisuudesta käytävän julkisen keskustelun laatua.

Digitaalistrategiasta vastaavan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroesin mukaan moniarvoiset ja vapaat tiedotusvälineet kuuluvat sananvapauden ilmenemismuotoihin. ”Uudella keskuksella on tärkeä tehtävä julkisten keskustelujen ja toimintatapoja rikastavien, tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja vapautta koskevien ideoiden kehittäjänä ja testaajana”, Kroes lisäsi.

Keskuksessa on seuraavat neljä toimintalinjaa: teoreettinen ja soveltava tutkimus (valmisteluasiakirjat, politiikan tutkimus, tiedotusvälineiden moniarvoisuuden seurantaryhmä), keskustelut, koulutus (akateemiset seminaarit, kesäkurssit) sekä tiedottaminen.

EUI valittiin keskuksen sijaintipaikaksi, koska instituutissa on tutkittu pitkään eurooppalaista hallintotapaa.

Tämä aloite käynnistää uuden vaiheen komission toimissa tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja vapauden suojan parantamiseksi Euroopassa. Komissio aikoo myös tarkastella, onko EU:n, kansallisella tai alueellisella tasolla tarvetta lisätoimiin. Se perusti hiljattain tätä asiaa käsittelevän korkean tason työryhmän, jonka puheenjohtajana on professori Vaira Vike-Freiberga (ks. IP/11/1173). Komissio on myös aloittanut valmistelut tiedotusvälineiden tulevaisuutta pohtivan useista sidosryhmistä koostuvan työryhmän perustamiseksi. Sen on tarkoitus aloittaa toimintansa lähitulevaisuudessa.

Taustaa

Sananvapaus ja tiedonsaantioikeus vahvistetaan EU:n perusoikeuskirjan 11 artiklassa, jonka mukaan tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta on kunnioitettava. Nämä oikeudet muodostavat kaikkien vapaiden ja demokraattisten yhteiskuntien perustan ja ovat elintärkeitä EU:n demokraattisille ja yhteiskunnallisille arvoille. On huomattava, että sekä julkiset että yksityiset toimijat voivat vaikeuttaa näiden oikeuksien kunnioittamista.

Lisäksi on muistettava, että tieto- ja viestintätekniikan kehityksen myötä jakelukustannukset ovat alentuneet huomattavasti ja uusien tiedotusvälineiden perustaminen on helpottunut. Tämä on kuitenkin herättänyt huolta poliittisten päättäjien keskuudessa tiedotusvälineiden monimuotoisuuden suhteen, sillä tällainen kehitys mm. asettaa kyseenalaiseksi lehdistön vakiintuneet liiketoimintamallit.

Sekä Euroopan komissio että Euroopan parlamentti ovat aktiivisesti pyrkineet turvaamaan tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja vapautta. Komissio toteutti vuonna 2010 useita toimia sen varmistamiseksi, että kansainväliset lainsäädännöt ovat EU:n lainsäädännön mukaisia. Tammikuussa 2011 varapuheenjohtaja Kroes puuttui joihinkin tähän ongelmaan liittyviin seikkoihin Unkarin tiedotusvälinelaissa ja siihen, miten se sopii yleisesti yhteen EU:n lainsäädännön kanssa ja audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin kanssa erityisesti. Unkarin hallitus sitoutui muuttamaan Unkarin tiedotusvälinelakia seuraavien neljän seikan osalta: 1) tasapuolisuutta koskevaa velvoite, 2) alkuperämaaperiaate, 3) rekisteröintivaatimukset ja 4) loukkaava sisältö. Unkarin hallitus hyväksyi muutokset 7. maaliskuuta 2011.

Keskuksen rahoitus on saatu Euroopan parlamentin jäsenen Paul Rübigin ehdottamaan ”Erasmus toimittajille” -ohjelmaan alun perin merkityistä varoista.

Hyödyllisiä linkkejä

Robert Schuman -tutkimuskeskus:

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/Index.aspx

Yliopistollinen Eurooppa-instituutti: http://www.eui.eu/Home.aspx

”Erasmus toimittajille” -ohjelman toteutettavuustutkimus:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/mobility/index_en.htm

Euroopan komission Media-työryhmä:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

Digitaalistrategian verkkosivusto: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroesin verkkosivusto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä: http://twitter.com/neeliekroeseu

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath +32-2 296 17 16

Linda Cain +32-2 299 90 19


Side Bar