Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den digitale dagsorden: Kommissionen tildeler nyt center for mediepluralisme og mediefrihed 600 000 EUR

Bruxelles, den 7. november 2011. Europa-Kommissionen opretter med en bevilling på 600 000 EUR et center for mediepluralisme og mediefrihed i Firenze under Det Europæiske Universitetsinstituts (EUI) Robert Schuman Center for avancerede studier. Centret, der åbner i december 2011 under ledelse af professor Pier Luigi Parcu, skal udvikle nye idéer om, hvordan man sikrer meget alsidige og frie medier, og arbejde på at højne kvaliteten af debatten om mediapluralismen i Europa.

I sin udtalelse om åbningen af centret fortæller Kommissionens næstformand med ansvar for den digitale dagsorden, Neelie Kroes: "Ytringsfriheden er bl.a. afhængig af forskelligartede og frie medier. Det nye center har en vigtig opgave med at udvikle og afprøve idéer om mediepluralisme og -frihed, der kan berige den offentlige debat og politikkerne."

Centret får fire konkrete opgaver: teoretisk og anvendt forskning (arbejdsdokumenter, politikstudier, observation af mediepluralisme), debatter, uddannelsesaktiviteter (akademiske seminarier, sommerkurser) og udbredelse af resultater.

EUI er blevet valgt som vært for centret, fordi instituttet har lang tids erfaring med europæisk regeringsførelse.

Initiativet er yderligere et skridt i Kommissionens vedvarende og engagerede arbejde for at beskytte mediepluralisme og -frihed i Europa og konstatere, om der er behov for yderligere initiativer på EU-plan eller på nationalt og regionalt niveau. Den har for nylig oprettet en gruppe på højt niveau på dette område med dr. Vaira Vike-Freiberga (se IP/11/1173). Kommissionen er også i gang med at oprette en gruppe bestående af flere interessenter om mediernes fremtid, der snart vil påbegynde sit arbejde.

Baggrund

Ytrings- og informationsfrihed er knæsat i artikel 11 i EU's charter om grundlæggende rettigheder, der bestemmer, at mediernes frihed og pluralisme skal respekteres. De er grundlaget for alle frie og demokratiske samfund og er afgørende for EU's underliggende demokratiske og samfundsmæssige værdier. Disse rettigheder kan undermineres både af regeringer og private, og det giver anledning til bekymring.

Det er vigtigt at bemærke, at udviklingen i informations- og kommunikationsteknologien har gjort det muligt at mindske distributionsudgifterne betydeligt og samtidig lettet de nye mediekilders adgang til markedet. Den har dog også givet anledning til bekymring blandt beslutningstagerne om mediepluralismen, f.eks. ved at sætte de trykte mediers traditionelle forretningsmodel under pres.

Både Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet har engageret sig i at opretholde mediefriheden og -pluralismen. Kommissionen har i 2011 iværksat flere tiltag for at sikre, at den nationale lovgivning er i overensstemmelse med EU-retten. Det er især værd at bemærke, at Kommissionens næstformand, Neelie Kroes, i januar 2011 tog fat på nogle af de mest påtrængende spørgsmål om den ungarske medielovgivning og dens forenelighed med EU-retten i almindelighed og direktivet om audiovisuelle medietjenester i særdeleshed. Den ungarske regering er gået med til at ændre den ungarske medielovgivning på fire områder: i) pligt til afbalanceret dækning, ii) princippet om oprindelsesland, iii) registreringskrav og iv) stødende indhold. De aftalte ændringer blev vedtaget af den ungarske regering den 7. marts 2011.

Finansieringen af centret sker med midler, der oprindelig var øremærket til programmet "Erasmus for journalister", som Paul Rübig, MEP, havde foreslået.

Nyttige links

Robert Schuman-centret for avancerede studier:

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/Index.aspx

Det Europæiske Universitetsinstituts hjemmeside:

http://www.eui.eu/Home.aspx

Forundersøgelse af "Erasmus for journalister":

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/mobility/index_en.htm

Europa-Kommissionens media-taskforce:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

Den digitale dagsorden:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroes' websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Følg Neelie Kroes på Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Contacts :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar