Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Digitální agenda: Komise poskytne 600 000 EUR na nové Centrum pro pluralitu a svobodu médií

Brusel 7. listopadu 2011. Evropská komise zřizuje ve Florencii Centrum pro pluralitu a svobodu médií přidělením grantu ve výši 600 000 EUR Centru Roberta Schumana pro vyšší studia na Evropském univerzitním institutu (EUI). Centrum pro pluralitu a svobodu médií zahájí činnost v prosinci 2011 a povede ho profesor Pier Luigi Parcu. Centrum bude rozvíjet nové myšlenky a způsoby, jak zajistit velmi rozmanitá a svobodná média, a bude pracovat na zvýšení kvality úvah o pluralitě médií v Evropě.

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová ke zřízení nového centra uvedla: „Svoboda projevu zčásti závisí na různorodých a svobodných sdělovacích prostředcích. Důležitým úkolem nového centra bude rozvíjet a prověřovat myšlenky týkající se plurality a svobody sdělovacích prostředků, které mohou obohatit veřejnou debatu a politiku.“

Centrum se bude zabývat čtyřmi konkrétními činnostmi: teoretickým a aplikovaným výzkumem (pracovní podklady, politické studie, sledování plurality médií), debatami, vzděláváním a odbornou přípravou (akademické semináře, letní škola) a šířením výsledků a závěrů.

Jako hostitel nového centra byl zvolen Evropský univerzitní institut, protože má dlouholeté zkušenosti s evropskou správou věcí veřejných.

Tato iniciativa je dalším krokem v rámci neustálých snah Komise zlepšit ochranu plurality a svobody médií v Evropě a určit, zda je na evropské, vnitrostátní nebo na regionální úrovni třeba podniknout další kroky. Komise v této souvislosti nedávno vytvořila skupinu na vysoké úrovni, jíž předsedá profesorka Vaira Vike-Freiberga (viz (IP/11/1173). Dále Komise připravuje zřízení skupiny zabývající se budoucností médií – ta bude složena z různých zainteresovaných subjektů a svoji činnost zahájí v blízké budoucnosti.

Souvislosti

Právo na svobodu projevu a informací je zakotveno v článku 11 Listiny základních práv Evropské unie, v němž se uvádí, že svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být respektována. Jsou totiž základem každé svobodné a demokratické společnosti a pro společenské a demokratické hodnoty EU jsou nezastupitelné. Efektivní uplatňování těchto práv však stále zůstává zdrojem obav, protože je mohou negativně ovlivňovat vlády i soukromí činitelé.

Je také důležité poznamenat, že vývoj informačních a komunikačních technologií sice na jednu stranu umožnil významně snížit distribuční náklady a překážky pro vstup nových zdrojů médií, na druhou stranu však regulátory vede k obavám o mediální rozmanitost například tím, že zpochybňuje zavedený obchodní model tištěných médií.

Evropská komise i Evropský parlament se aktivně zajímají o udržování svobody a plurality médií. Komise v roce 2011 podnikla několik kroků, aby zajistila slučitelnost práva členských států s právními předpisy EU. Konkrétně v lednu 2011 se v této souvislosti místopředsedkyně Kroesová věnovala některým z nejaktuálnějších otázek ohledně maďarského zákona o sdělovacích prostředcích a jeho slučitelnosti s právními předpisy EU obecně, a zejména se směrnicí o audiovizuálních mediálních službách. Maďarská vláda se zavázala změnit maďarský mediální zákon ve čtyřech bodech: a) povinnost zajistit vyvážené zpravodajství, b) princip země původu, c) požadavky na registraci a d) urážlivý obsah. Dohodnuté změny maďarská vláda přijala 7. března 2011.

Centrum bude financováno z prostředků původně vyčleněných na program „Erasmus pro novináře“, který navrhl poslanec Evropského parlamentu Paul Rübig.

Užitečné odkazy

Centrum Roberta Schumana pro vyšší studia:

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/Index.aspx

Adresa hlavní stránky Evropského univerzitního institutu (URL):

http://www.eui.eu/Home.aspx

Studie proveditelnosti týkající se programu „Erasmus pro novináře“

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/mobility/index_en.htm

Skupina Evropské komise pro média:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

Internetové stránky digitální agendy:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Internetové stránky Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteru:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 22961716)

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar