Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Sjöfartsskydd: Kommissionen välkomnar översynen av hamnskyddsutredningen och antagandet av en skyddsplan för Malmö hamn

Bryssel den 27 oktober 2011 – Europeiska kommissionen välkomnar Sveriges beslut att tidigarelägga översynen av hamnskyddsutredningen och antagandet av en skyddsplan som omfattar alla hamnanläggningar i Malmö hamn. Kommissionen har uppmanat Sverige att korrekt tillämpa direktivet om ökat hamnskydd och särskilt att göra hamnskyddsutredningar och ‑planer för hamnar med en eller flera anläggningar för vilka en skyddsplan krävs. Eftersom Sverige dels har anmält en fullständig och uppdaterad förteckning över de hamnar som tillämpar direktivet, dels har åtgärdat situationen i Malmö, har kommissionen beslutat att avsluta överträdelseförfarandet.

EU:s regler

Direktivet om ökat hamnskydd (direktiv 2005/65/EG) är en av de grundläggande rättsakterna inom sjöfartsskyddet och ska garantera en hög och jämförbar skyddsnivå i alla europeiska hamnar. Direktivets huvudsyfte är att komplettera åtgärderna i förordningen om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (förordning (EG) nr 725/2004).

Överträdelseförfarandet

Kommissionen inledde överträdelseförfarandet efter det att kommissionens inspektörer besökt Malmö i juni 2010. Kommissionen ansåg att Sverige inte tillämpade de nödvändiga skyddsbestämmelserna korrekt i sina hamnar – särskilt i Malmö – i fråga om de hamnskyddsutredningar och ‑planer som föreskrivs i direktivet.

I januari 2011 skickade kommissionen en formell underrättelse till Sverige där man påtalade bristerna. Denna skrivelse följdes av ett motiverat yttrande i juni 2011. I slutet av augusti 2011 godtog de svenska myndigheterna att förteckningen över svenska hamnar måste inkludera alla hamnar där det gjorts en hamnskyddsutredning, och de lämnade en reviderad förteckning över hamnarna till kommissionen. Dessutom gjordes en översyn av hamnskyddsutredningen i Malmö med resultatet att Malmös elva hamnanläggningar, som tidigare betraktats som elva separata hamnar, nu identifierades som en enda hamn (Malmö hamn).

Kommissionen har därför beslutat att avsluta överträdelseförfarandet men förbehåller sig möjligheten att vid en uppföljningsinspektion på plats kontrollera direktivets genomförande i Malmö hamn.

Ytterligare information

Mer information finns i IP/11/722

MEMO/11/739

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar