Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den digitala agendan: prisbelönta EU-finansierade projekt kan leda till bättre bredbanduppkopplingar

Bryssel den 28 oktober 2011. Ett EU-finansierat projekt som utvecklat en långsiktig läsning på kapacitetsproblemen i internettrafiken har nyligen vunnit ett pris under Future Internet Week i Poznan, Polen. TRILOGY-projektet vann priset Future Internet Award för sina utomordentliga insatser för internets arkitektur och protokoll, som kan ge EU:s befolkning snabbare och mer tillförlitliga internetuppkopplingar.

Projektet, som är på tre år och har en budget på 9,2 miljoner euro, slutfördes i mars 2011. Det sammanförde forskare och företag från Belgien, Finland, Tyskland, Grekland, Spanien, Storbritannien och USA och gick ut på att utveckla metoder för trafikstyrning som minimerar stockningar vid nätets knutpunkter och därigenom ge internetanvändarna bättre förbindelser. EU bidrog med 5,9 miljoner euro till projektet i form av finansiering till IKT-forskning.

Konkret har TRILOGY-projektet lett till utvecklingen av ett protokoll för s.k. Multi-Path Transmission Control (MPTCP), som är en utvidgning av standardprotokollet för internet, TCP, gör det möjligt att samtidigt skicka data från ett nät till ett annat via flera nätsträckningar. Dessutom omfattar det en algoritm för routing via flera sträckningar som kan utnyttja multihoming vid ändpunkter och utvidgningar av internetprotokollet (IP) med funktioner som visar trafikstockningar och för det möjligt att övervaka kapacitetsbrister på internet. Tillsammans ger dessa funktioner ett mer tåligt, flexibelt och kostnadseffektivt internet.

Priset gavs för europeiska forskningsinsatser för att utveckla framtidens internet mot bakgrund av den ständigt ölande nättrafiken som redan i dag leder till överbelastade bredbandsnät genom nya tillämpningar och videostreaming.

TRILOGY-projektets resultat har redan tagits upp av IKT-industrin och integrerats i operativsystem med öppen källkod och andra kommersiellt tillgängliga operativsystem för att utveckla ett tåligare och flexiblare internet för alla användare.

Det är en prioritering inom ramen för den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200) att utnyttja sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling för att främja innovativa IKT-lösningar som kan vara till nytta för EU:s befolkning och företag.

Bakgrund

Internettrafiken har nått ett enormt omfång. Bara YouTube har 3 miljarder tittar per dag, och under 2011 laddades varje minut videofilmer motsvarande två dagars tittande upp. Därigenom har tillgången till bandbredd minskat, och ibland lett till att internets struktur som helhet har ifrågasatts.

TRILOGY-projektet har utvecklat tre nya arkitekturblock som kan bidra till att hantera trafikstockningarna på internet.

Protokollet Multi-Path Transmission Control Protocol (MPTCP) överför data mellan nätverksnoder utmed flera sträckningar samtidigt för att bättre utnyttja kapaciteten och tillförlitligheten hos flera nätsträckningar och dra nytta av multihoming vid ändpunkterna (t.ex. en mobil mottagare med flera trådlösa gränssnitt). En version av detta protokoll med öppen källkod finns att tillgå för operativsystemet Linux, som har testats och överförts till Android- och Nokia-apparater. Dessutom håller IKT-företaget Oracle på att införa MPTCP i sitt operativsystem Solaris.

Routing via flera sträckningar: TRILOGY har utvecklat en algoritm för s.k. multipath routing som ger internetanvändarna möjlighet att välja flera sträckningar till en viss destination, i stället för en enda sträckning som i dag. Trafiken sprids då ut över flera sträckningar, vilket ger tåligare förbindelser om en sträckning bryts eller blir överbelastad. Detta förbättrar nätanvändningen i sin helhet.

Congestion Exposure, spårning av trafikstockningar, (CONEX), ger IP-anordningar möjlighet att övervaka och dela detaljerad information om trafikstockningar på nätet. Hittills var detta bara möjligt för nätets ändpunkter. Nu kan en användare eller ett nät göras ansvariga för sin påverkan på andra användare. Det uppmuntrar också till investeringar i ny kapacitet. 

Priset annonserades vid slutevenemanget för Future Internet Assembly (FIA), som ingick i Future Internet Week (24-28 oktober) i Poznan, Polen. Denna vecka anordnas två gånger per år av det land som har ordförandeskapet i EU. FIA samlar europeiska projekt som arbetar på framtidens internet, och är ett diskussionsforum där de nyaste forskningsrönen och utvecklingarna kan läggas fram.

Priset Future Internet Awards ska främja de bästa europeiska initiativen för framtidens internet på nationell och regional nivå. TRILOGY, som har finansierats inom EU-kommissionens sjunde ramprogram för forskning och utveckling, är ett framstående exempel på europeisk forskning om framtidens nät.

Projektpartners

BT Plc 

Deutsche Telekom AG

NEC Europe Ltd.

Nokia Oyj

Roke Manor Research Limited

Athens University of Economics and Business – Research Center

Universidad Carlos III de Madrid

University College London

Université catholique de Louvain

EURESCOM – European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunications GmbH

Stanford University

Länkar:

http://www.trilogy-project.org/

Future Internet Award: http://www.cefims.eu/fiaward/

Future Internet Assembly:

http://www.event.fi-poznan.eu/fia/page/1377/Agenda_details.html?view=program&conference=36

Den digitala agendans webbplats: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroes' webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Följ Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Contacts :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar