Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Digitálna agenda: ocenený projekt financovaný zo zdrojov EÚ by mohol priniesť výkonnejšie širokopásmové prepojenia

Brusel 28. októbra 2011 Projekt financovaný zo zdrojov EÚ, vďaka ktorému sa podarilo vyvinúť dlhodobé riešenie problému preťažených internetových liniek, získal ocenenie na podujatí Future Internet Week (Týždeň internetu budúcnosti) v poľskej Poznani. Projekt s názvom TRILOGY získal cenu Future Internet Award za svoj výnimočný prínos pre internetovú architektúru a protokoly, vďaka ktorému by sa Európania mohli dočkať rýchlejších a spoľahlivejších internetových prepojení.

Na trojročnom projekte s celkovou hodnotou 9,2 milióna EUR, dokončenom v marci 2011, sa podieľali výskumníci a spoločnosti z Belgicka, Fínska, Grécka, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Spojených štátov amerických a Španielska. Ich cieľom bolo nájsť také metódy riadenia premávky na internete, ktorými by sa minimalizovali zápchy v kritických miestach siete, v dôsledku čoho by používatelia internetu mali k dispozícii kvalitnejšie prepojenia. Príspevok EÚ z fondov na financovanie výskumu IKT predstavoval 5,9 milióna EUR.

Konkrétnym výsledkom projektu TRILOGY je protokol nazvaný Viaccestný protokol riadenia prenosu (MPTCP, z angl. Multi-Path Transmission Control Protocol), rozšírenie bežného internetového protokolu riadenia prenosu (TCP), vďaka ktorému je možný prenos dát z jedného uzla siete do iného prostredníctvom viacerých sieťových ciest súčasne. Ďalším výsledkom je algoritmus na viaccestné smerovanie využívajúci multihoming na koncových bodoch, ako aj rozšírenia internetového protokolu (IP) odhaľujúce zápchy na účel ich monitorovania na internete. Spoločne tieto výsledky umožnia, aby bol internet odolnejší, pružnejší a nákladovo efektívnejší.

Ocenenie je prejavom uznania úsilia európskych výskumníkov pri vývoji internetu budúcnosti v kontexte neustále narastajúceho toku dát, ktorý spôsobuje preťaženie širokopásmových sietí novými aplikáciami a požiadavkami na video prenos.

Odvetvie IKT už výsledky projektu TRILOGY preberá. Stávajú sa súčasťou operačných systémov s voľne prístupným zdrojovým kódom a iných komerčne dostupných operačných systémov, aby všetci používatelia internetu mali k dispozícii odolnejšie a pružnejšie internetové prepojenia.

Využívanie financovania zo 7. rámcového programu pre výskum a vývoj (7. RP) na podporu inovačných riešení IKT, ktoré budú užitočné pre občanov a podniky EÚ, je jednou z priorít Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Súvislosti

Internetová prevádzka dosiahla nebývalé úrovne. Napríklad len na YouTube si v roku 2011 používatelia pozerajú 3 miliardy videí denne a každú minútu na ňom pribudnú videá s celkovou dĺžkou 48 hodín. Dopyt má za následok zníženú dostupnosť pásma a už niekoľkokrát vyvolal pochybnosti o celkovej výkonnosti architektúry internetu.

V rámci projektu TRILOGY sa vyvinuli tri nové architektonické bloky na riadenie zápch internetovej prevádzky.

Viaccestný protokol riadenia prenosu (MPTCP) zabezpečuje prenos dát medzi dvoma uzlami siete viacerými cestami súčasne s cieľom využiť kapacitu a spoľahlivosť viacerých sieťových ciest a získať výhody z multihomingu na koncových bodoch – príkladom je mobilné zariadenie s viacerými bezdrôtovými rozhraniami. Verzia tohto protokolu s voľne prístupným zdrojovým kódom je dostupná pre operačný systém Linux. Po preskúšaní boli portované aj na zariadenia so systémom Android a zariadenia vyrábané spoločnosťou Nokia. Okrem toho spoločnosť Oracle zavádza MPTCP do svojho operačného systému Solaris.

Viaccestné smerovanie: TRILOGY vyvinul algoritmus na smerovanie viacerými cestami, ktorý umožňuje internetovým routerom vybrať na dosiahnutie určenej destinácie viaceré cesty, na rozdiel od možnosti používanej v súčasnosti, pri ktorej sa využíva len jedna cesta. Prevádzka sa tak rozkladá na viaceré cesty, vďaka čomu sú sieťové prepojenia odolnejšie v prípade, ak jedna z ciest zlyhá alebo je preťažená, a celkové využívanie siete je lepšie.

Odhaľovanie zápch (CONEX, z angl. Congestion Exposure) umožňuje zariadeniam IP monitorovať a spoločne využívať podrobné informácie o zápchach v sieti. To bolo doteraz možné len na koncových bodoch siete. Výsledkom je, že používateľ alebo sieť môžu byť braní na zodpovednosť za svoj vplyv na iných používateľov. To je aj motiváciou investovania do novej kapacity.

Cena bola odovzdaná pri príležitosti záverečného zasadnutia zhromaždenia Future Internet Assembly (FIA), ktoré bolo súčasťou podujatia Future Internet Week (24. – 28. október) v poľskej Poznani. Zhromaždenie sa koná raz za dva roky a organizuje ho krajina, ktorá v tom čase predsedá EÚ. Spája európske projekty venované oblasti internetu budúcnosti a slúži ako platforma na diskusiu o aktuálnych výsledkoch a vývoji výskumu.

Ceny Future Internet Awards sa udeľujú za najlepšie európske národné a regionálne iniciatívy v oblasti budúceho internetu. Projekt TRILOGY, financovaný z 7. Rámcového programu Európskej komisie pre výskum a vývoj, je popredným príkladom európskeho výskumu budúcich sietí.

Partneri projektu

BT Plc 

Deutsche Telekom AG

NEC Europe Ltd.

Nokia Oyj

Roke Manor Research Limited

Athens University of Economics and Business – Research Center

Universidad Carlos III de Madrid

University College London

Université catholique de Louvain

EURESCOM – European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunications GmbH

Stanford University

Užitočné odkazy:

http://www.trilogy-project.org/

Cena Future Internet Award: http://www.cefims.eu/fiaward/

Zhromaždenie Future Internet Assembly:

http://www.event.fi-poznan.eu/fia/page/1377/Agenda_details.html?view=program&conference=36

Webová stránka digitálnej agendy: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Webová stránka Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteri: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar