Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Digitaalarengu tegevuskava: auhinnaga pärjatud ELi rahastatud projekt võiks luua võimsamaid lairibaühendusi

Brüssel, 28. oktoober 2011. Äsja sai Poznanis (Poola) tulevikuinterneti nädala raames auhinna üks ELi rahastatud projekt, mille käigus töötati välja pikaajaline lahendus internetiliikluse ummikutele. Projekt TRILOGY sai tulevikuinterneti auhinna oma panuse eest interneti arhitektuuri ja protokollide väljatöötamisse, mis võiks aidata pakkuda Euroopa elanikele kiiremat ja usaldusväärsemat internetiühendust.

Kolm aastat kestnud ja 9,2 miljonit eurot maksnud, 2011. aasta märtsis lõpetatud projekt koondas Belgia, Soome, Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Ühendkuningriigi ja Ameerika teadlased ja äriühingud, et leida meetodid liikluse haldamiseks nii, et minimeerida võrgustiku pudelikaelu, pakkudes seega kvaliteetsemaid ühendusi internetikasutajatele. EL rahastas IKT teadusuuringuid 5,9 miljoni euro ulatuses.

Selle projekti käigus töötati välja mitmerajalise edastuse ohje protokoll, mis on standardse edastusohje protokolli (TCP) laiendus, mis võimaldab andmeid edastada igast võrgusõlmest teise läbi mitme võrguraja samaaegselt, st mitmerajalise marsruutimise algoritm, et kasutada ära multi-kodusid lõpp-punktides, ja „ummistusriskide info" laiendus internetiprotokollile , et ohjata internetiummikuid. Koos loovad need vastupidavama, paindlikuma ja kulutõhusama interneti.

Auhinnaga tunnustatakse Euroopa teadlaste jõupingutusi tulevikuinterneti arendamisel, võttes arvesse üha suurenevat liiklust, mistõttu on lairibavõrgud uute rakenduste ja voogvideotega ülekoormatud.

TRILOGY projekti tulemused on IKT sektor juba võtnud kasutusele ning integreerinud need avatud lähtekoodiga ja kommertsoperatsioonisüsteemidesse, et tagada, et internetiühendused muutuvad kõigi kasutajate jaoks kindlamaks ja paindlikumaks.

Seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi kasutamine nende innovaatiliste IKT-lahenduste toetuseks, mis on abiks ELi kodanikele ja ettevõtetele, on Euroopa digitaalse tegevuskava (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) prioriteet.

Taust

Internetiliiklus on saavutanud enneolematu taseme. Ainuüksi YouTube'i vaadatakse üle kolme miljardi korra päevas ja 2011. aastal laetakse iga minut üles kahe päeva jagu videoid. Nõudlus on vähendanud lairibaühenduse kättesaadavust ja aeg-ajalt on tekkinud üldised kahtlused kogu interneti arhitektuuri tugevuses.

TRILOGY projekti raames on välja töötatud kolm uut arhitektuuri plokki, mis aitavad hallata ummikuid internetiliikluses.

Mitmerajalise edastuse ohje protokolliga (MPTCP) edastatakse andmeid kahe võrgusõlme vahel mitut rada pidi samal ajal, et ühendada eri võrguradade võimsus ja usaldusväärsus ning saada kasu multikodude kasutamisest lõpp-punktides - nt mobiilne seade mitme traadita liidesega. Selle protokolli avatud lähtekoodiga versioon on kättesaadav Linuxi operatsioonisüsteemi jaoks, seda on testitud ja porditud Androidile ja Nokia seadmetele. Peale selle võtab IKT ettevõte Oracle MPTCP kasutusele oma Solaris-operatsioonisüsteemis.

Mitmerajaline marsruutimine: TRILOGY käigus töötati välja mitmerajalise marsruutimise algoritm, mis võimaldab võrreldes praeguse lähenemisviisiga ühele marsruudile valida internetiruuteritel etteantud sihtkohani mitu rada. Liiklus jaguneb seega mitme raja vahel, mis aitab suurendada võrguühenduste kindlust juhul, kui üks rada ei tööta või on üle koormatud, ja parandab üldiselt võrgu kasutamist.

Ummikuriskide info" laiendus internetiprotokollile võimaldab IP-seadmetel seirata ja jagada võrgus teavet ummikute kohta. Seni oli see võimalik ainult võrgu lõpp-punktide puhul Selle tulemusena saab kasutajat või võrku panna vastutama oma mõju eest teistele kasutajatele. See soodustab ka investeerimist võrgu läbilaskevõime suurendamisse.   

Auhind kuulutati välja Tulevikuinterneti assamblee (Future Internet Assembly – FIA) viimasel istungil, mis on osa tulevikuinterneti nädalast (24.–28. oktoober), mis toimus Poznanis (Poola). Assamblee, mida korraldab ELi eesistujariik kaks korda aastas, ühendab tulevikuinternetiga seotud Euroopa projekte ning on viimaste teadustulemuste ja arengu arutamise kohaks.

Tulevikuinterneti auhinnaga toetatakse parimaid Euroopa riiklikke ja piirkondlikke tulevikuinterneti algatusi. TRILOGY, mida rahastati Euroopa Komisjoni seitsmendast teadusuuringute raamprogrammist, on Euroopa tulevikuvõrkusid käsitleva teadustöö hea näide.

Projektipartnerid

BT Plc 

Deutsche Telekom AG

NEC Europe Ltd.

Nokia Oyj

Roke Manor Research Limited

Athens University of Economics and Business – Research Center

Universidad Carlos III de Madrid

University College London

Université catholique de Louvain

EURESCOM – European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunications GmbH

Stanford University

Kasulikud lingid:

http://www.trilogy-project.org/

Tulevikuinterneti auhind: http://www.cefims.eu/fiaward/

Tulevikuinterneti assamblee:

http://www.event.fi-poznan.eu/fia/page/1377/Agenda_details.html?view=program&conference=36

Digitaalarengu tegevuskava veebisait: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroesi veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Jälgi Neelie Kroesi Twitteris: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar