Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Digitální agenda: oceněný projekt financovaný EU by mohl přinést výkonnější širokopásmové připojení

Brusel 28. října 2011. Projekt financovaný EU, který vyvinul dlouhodobé řešení pro přetížení internetu, obdržel cenu na konferenci Týden internetu budoucnosti v polské Poznani. Projekt TRILOGY získal cenu internetu budoucnosti za svůj mimořádný přínos v oblasti internetové architektury a protokolů, jenž by mohl přispět k tomu, aby Evropané měli rychlejší a spolehlivější připojení k internetu.

Tento tříletý projekt v hodnotě 9,2 milionu EUR byl dokončen v březnu 2011 a podíleli se na něm výzkumní pracovníci a společnosti z Belgie, Finska, Německa, Řecka, Španělska, Spojeného království a USA. Společně se snažili nalézt způsoby řízení internetového provozu tak, aby minimalizovali přetížení v kritických místech sítě, což přináší kvalitnější připojení pro uživatele internetu. EU na projekt přispěla 5,9 miliony EUR z prostředků na výzkum informačních a komunikačních technologií.

Projekt TRILOGY konkrétně vyvinul protokol pro řízení přenosu dat s využitím více tras (Multi-Path Transmission Control Protocol – MPTCP), který je rozšířením standardního internetového protokolu TCP a umožňuje, aby se údaje přenášely z jednoho uzlu sítě do jiného po několika síťových trasách zároveň; dále algoritmus pro směrování dat několika trasami (multipath routing), který využívá výhod tzv. multi-homingu v koncových bodech, a rozšíření IP odhalující přetížení za účelem jejich sledování na internetu. Díky této kombinaci bude internet odolnější, pružnější a nákladově efektivnější.

Cena je uznáním evropského výzkumného úsilí o rozvoj internetu budoucnosti v době, kdy neustále narůstá internetový provoz a širokopásmové sítě jsou přetíženy novými aplikacemi a značnými nároky videopřenosů (video streaming).

Výsledky projektu TRILOGY již převzalo odvětví informačních a komunikačních technologií a zapracovává je do systémů založených na otevřeném softwaru a jiných obchodně dostupných operačních systémů, aby se zajistilo odolnější a pružnější připojení k internetu pro všechny uživatele.

Využívání finančních prostředků sedmého rámcového programu pro výzkum a rozvoj (7. RP) k podpoře inovativních řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií, která pomáhají občanům a podnikům v EU, je prioritou Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Souvislosti

Internetový provoz dosáhl nevídané úrovně. Například stránky YouTube v roce 2011 registrují 3 miliardy návštěv denně a každou minutou jim přibývají videa o celkové délce dvou dnů. Vysoká poptávka vede k omezené dostupnosti šířky pásma a v některých případech byla zpochybňována odolnost struktury internetu vůbec.

Projekt TRILOGY vyvinul tři nové bloky internetové architektury, které pomohou zvládat přetížení internetového provozu.

Protokol pro řízení přenosu dat s využitím více tras (Multi-Path Transmission Control Protocol – MPTCP) přenáší data mezi dvěma uzly sítě po několika síťových trasách zároveň, aby bylo možné sdílet kapacitu a spolehlivost několika síťových tras a využívat multihoming v koncových bodech – například u mobilních zařízení s několika bezdrátovými rozhraními. Verze tohoto protokolu pro otevřený software je k dispozici pro operační systém Linux, který byl testován a přenesen na zařízení využívající systém Android a do produktů firmy Nokia. Společnost Oracle zabývající se informačními a komunikačními technologiemi navíc zavádí MPTCP do svého operačního systému Solaris.

Vícetrasové směrování (Multipath routing): Projekt TRILOGY vytvořil algoritmus pro vícetrasové směrování, jenž umožňuje internetovým routerům vybrat několik tras k místu určení, zatímco v rámci současného postupu se využívá trasy jediné. Provoz rozložený do několika tras vede k větší odolnosti síťových připojení v případě, že jedna trasa selže nebo je přetížena, a celkově lepšímu využití sítě.

Expozice přetížení (Congestion Exposure – CONEX) umožňuje zařízení IP monitorovat a sdílet podrobné informace o přetížení v síti. Až do současnosti to bylo možné pouze pro síťové koncové body. Výsledkem je, že uživatel nebo síť může nést odpovědnost za svůj dopad na jiné uživatele. Rovněž to podporuje investice do nové kapacity.   

Cena byla oznámena na závěrečném zasedání Shromáždění internetu budoucnosti (Future Internet Assembly – FIA), které bylo součástí Týdne internetu budoucnosti (24.–28. října) konaného v polské Poznani. Toto shromáždění organizuje každé dva roky země, která je pověřena předsednictvím Unie. Sdružuje evropské projekty v oblasti internetu budoucnosti a poskytuje platformu pro diskusi o nejnovějších výsledcích výzkumu a vývoje.

Cena internetu budoucnosti podporuje nejlepší evropské národní a regionální iniciativy internetu budoucnosti. Projekt TRILOGY je financován v rámci sedmého rámcového programu Evropské komise pro výzkum a rozvoj a je významným příkladem evropského výzkumu sítí budoucnosti.

Partneři projektu

BT Plc 

Deutsche Telekom AG

NEC Europe Ltd.

Nokia Oyj

Roke Manor Research Limited

Univerzita ekonomie a obchodu v Athénách – výzkumné centrum

Universidad Carlos III de Madrid

University College London

Université catholique de Louvain

EURESCOM – European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunications GmbH

Stanford University

Užitečné odkazy:

http://www.trilogy-project.org/

Cena internetu budoucnosti: http://www.cefims.eu/fiaward/

Shromáždění internetu budoucnosti:

http://www.event.fi-poznan.eu/fia/page/1377/Agenda_details.html?view=program&conference=36

Internetové stránky digitální agendy: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Internetové stránky Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteru: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar