Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Digitalna agenda: spodbujanje digitalizacije evropske kulturne dediščine za pospešitev rasti

Bruselj, 28. oktober 2011 – Evropska komisija je sprejela priporočilo, v katerem države članice EU poziva, da okrepijo prizadevanja in združijo vire pri digitalizaciji kulturne dediščine ter vanjo vključijo zasebni sektor. To je ključnega pomena, če želimo, da postane evropska kulturna dediščina širše dostopna in da se pospeši rast evropskih ustvarjalnih sektorjev. Digitalizirano gradivo mora biti dostopno preko Europeane, evropske digitalne knjižnice, arhiva in muzeja (glej www.europeana.eu).

Komisija v priporočilu države članice tudi spodbuja, da pripravijo vzdržne načrte in sklenejo partnerstva za vnos 30 milijonov objektov v Europeano do leta 2015 (danes jih je na voljo 19 milijonov), da na spletu objavijo več avtorsko zaščitenega gradiva in na trgu nedostopnega gradiva ter prilagodijo nacionalno zakonodajo in strategije, da bodo zagotovile dolgoročno hrambo digitalnega gradiva.

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes, pristojna za digitalno agendo, je povedala: „Evropska kulturna dediščina je verjetno največja na svetu. Zato si Evropa ne more privoščiti, da bi zamudila priložnosti, ki jih ponuja digitalizacija, saj bi to pomenilo propadanje kulturnega gradiva. Digitalizacija prinaša kulturo v domove in je dragocen vir za izobraževanje, turistične igre, animacije in kreativni sektor kot celoto. Z naložbami v digitalizacijo se bodo ustanovile nove družbe in ustvarila nova delovna mesta.“

Europeana je ob svoji ustanovitvi leta 2008 vsebovala 2 milijona objektov, zdaj pa jih vsebuje več kot 19 milijonov in vsi so dostopni preko intuitivnejšega in bolj interaktivnega vmesnika. Da bi bila vsebina prispevkov iz vse Evrope bolj uravnotežena, je Komisija v priporočilu določila tudi cilje glede minimalne vsebine, ki naj bi jo posamezne države članice prispevale do leta 2015.

Priporočilo temelji na sklepnih ugotovitvah Odbora modrih (skupina za razmislek na visoki ravni), ki je bil ustanovljen leta 2010 (glej IP/11/17), glede prenosa evropske kulturne dediščine na splet.

Cilja Evropske digitalne agende sta med drugim tudi sprejetje ukrepov za podpiranje kulturnih in kreativnih sektorjev ter oblikovanje vzdržnega modela za financiranje Europeane (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200).

Ozadje

S prenosom evropske kulturne dediščine EU na splet lahko vsi državljani Evrope dostopajo do nje in jo uporabljajo pri študiju, delu in prostem času. Digitalizirano gradivo se lahko uporablja tudi za komercialne in nekomercialne namene, kot je priprava učnih in izobraževalnih vsebin, dokumentarnih filmov ali turističnih aplikacij. S tem bodo evropski kreativni sektorji, ki predstavljajo 3,3 % BDP EU in zagotavljajo 3 % delovnih mest v EU, dobili izjemne gospodarske priložnosti.

Okvirni cilji (število vsebin) za vnos v Europeano po državah članicah, kot je predvideno v priporočilu:

Avstrija

600 000

Belgija

759 000

Bolgarija

267 000

Ciper

45 000

Češka

492 000

Danska

453 000

Estonija

90 000

Finska

1 035 000

Francija

4 308 000

Nemčija

5 496 000

Grčija

618 000

Madžarska

417 000

Irska

1 236 000

Italija

3 705 000

Latvija

90 000

Litva

129 000

Luksemburg

66 000

Malta

73 000

Nizozemska

1 571 000

Poljska

1 575 000

Portugalska

528 000

Romunija

789 000

Slovaška

243 000

Slovenija

318 000

Španija

2 676 000

Švedska

1 936 000

Združeno kraljestvo

3 939 000

Novo priporočilo posodablja priporočilo iz leta 2006 in upošteva poročila držav članic o napredku iz let 2008 in 2010, iz katerih je razvidno, da so kljub zaznanemu napredku potrebni nadaljnji ukrepi pri finančnih virih, količinskih ciljih za digitalizacijo in okrepljeni podpori Europeani.

Priporočilo poziva države članice, da:

  • pripravijo vzdržne načrte za naložbe v digitalizacijo in spodbujajo partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem ter si tako razdelijo stroške digitalizacije. V priporočilu so poudarjena tudi ključna načela pravičnih in uravnoteženih partnerstev;

  • do leta 2015 na Europeani objavijo 30 milijonov objektov, vključno z vsemi evropskimi umetniškimi deli, ki niso več zaščitena z avtorskimi pravicami, in vsem gradivom, ki je bilo digitalizirano z javnimi sredstvi;

  • na spletu objavijo več avtorsko zaščitenega gradiva, na primer z določitvijo pravnega okvira, ki bo omogočal digitalizacijo v velikem obsegu in čezmejno dostopnost na trgu nedostopnih del;

  • izpopolnijo svoje strategije in prilagodijo zakonodajo ter tako zagotovijo dolgoročno hrambo digitalnega gradiva, na primer tako, da dodano gradivo ni zaščiteno s tehničnimi ukrepi, ki bi knjižničarjem preprečevali njegovo hrambo.

Europeana in z njo povezane dejavnosti so ena od infrastruktur za digitalne storitve, za katero so predvidena sredstva v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2014–2010 (glej MEMO/11/709). Digitalizacija kulturnega gradiva ustvarja ogromne priložnosti za interakcijo z javnostjo in tržni razvoj. Tako so lahko npr. državljani v okviru pred kratkim začetega projekta Prva svetovna vojna v vsakodnevnih dokumentih (http://www.europeana1914-1918.eu) na Europeani objavili osebne spomine in gradivo iz časa prve svetovne vojne, od katerih je bilo zbranih in digitaliziranih več kot 25 000 vsebin. S potujočo kampanjo Hack4Europe! je dostop do vsebine Europeane dobilo 85 razvijalcev iz vse Evrope in razvitih je bilo 48 inovativnih prototipnih aplikacij za mobilne telefone in igralne naprave.

Glej MEMO/11/745

Koristne povezave:

Priporočilo o digitalizaciji kulturnega gradiva in njegovi hrambi na spletu:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Europeana, evropska digitalna knjižnica, arhiv in muzej:

http://www.europeana.eu/portal/

Spletna stran digitalne agende: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Spletna stran Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontakta :

Dennis Abbott (+32 22959258)

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar