Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Digitale agenda: digitalisering van Europese cultuur aanmoedigen om groei te stimuleren

Brussel, 28 oktober 2011 – De Europese Commissie heeft een aanbeveling goedgekeurd waarin zij de lidstaten verzoekt hun inspanningen op te voeren, hun middelen te bundelen en de privé-sector te betrekken bij de digitalisering van cultureel materiaal. Dit is belangrijk om het Europese cultuurerfgoed ruimer beschikbaar te stellen en de groei in de Europese creatieve industrieën te stimuleren. Het gedigitaliseerde materiaal moet beschikbaar worden gesteld via Europeana, Europa's digitale bibliotheek, archief en museum (zie www.europeana.eu).

In de aanbeveling worden de lidstaten aangemaand gedegen plannen te ontwikkelen en partnerschappen aan te gaan om tegen 2015 30 miljoen objecten op Europeana te plaatsen, tegenover 19 miljoen objecten die nu reeds beschikbaar zijn, meer auteursrechtelijk beschermd en niet verhandeld materiaal online te brengen en de nationale wetgeving en strategieën aan te passen met het oog op langdurige bewaring van digitaal materiaal.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale agenda, zegt hierover: "Europa heeft wellicht 's werelds grootste cultuurerfgoed. Het kan zich niet veroorloven de kansen te missen die digitalisering biedt, en daardoor cultureel achteruitgaan. Digitalisering brengt cultuur tot in de huiskamer en is een waardevolle hulpbron voor educatie, toerisme, games, animatie en de hele creatieve industrie. Door investeringen in digitalisering ontstaan nieuwe bedrijven en worden nieuwe banen geschapen."

Europeana, dat bij de lancering in 2008 van start is gegaan met 2 miljoen items, beschikt momenteel over meer dan 19 miljoen objecten, die nu toegankelijk zijn via een meer intuïtieve en interactieve interface. Om een evenwichtiger inhoud te kunnen bieden met bijdragen van over heel Europa, worden in de aanbeveling streefcijfers per lidstaat vastgesteld voor een minimumbijdrage van inhoud tegen 2015.

De aanbeveling bouwt voort op de conclusies van het in 2010 opgerichte Comité der Wijzen (reflectiegroep op hoog niveau) over het online brengen van Europa's culturele erfgoed (zie IP/11/17).

Maatregelen ter ondersteuning van de culturele en creatieve sectoren van de industrie en de ontwikkeling van een duurzaam model voor de financiering van Europeana zijn doelstellingen van de Digitale agenda voor Europa (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200).

Achtergrond

Door het Europese culturele erfgoed online te brengen, krijgen burgers over heel Europa toegang en kunnen zij er op elk moment gebruik van maken voor amusement, studie of werk. Na digitalisering kan het materiaal eveneens worden gebruikt voor commerciële en niet-commerciële doeleinden, zoals de ontwikkeling van educatieve inhoud, documentaires en toeristische toepassingen. Dit zal enorme economische kansen meebrengen voor Europa's creatieve industrieën, die momenteel 3,3% van het Europese BBP leveren en 3% van de banen in de EU vertegenwoordigen.

Streefcijfers per lidstaat (aantal objecten) voor de bijdrage aan Europeana, zoals vastgesteld in de nieuwe aanbeveling:

Oostenrijk

600 000

België

759 000

Bulgarije

267 000

Cyprus

45 000

Tsjechië

492 000

Denemarken

453 000

Estland

90 000

Finland

1 035 000

Frankrijk

4 308 000

Duitsland

5 496 000

Griekenland

618 000

Hongarije

417 000

Ierland

1 236 000

Italië

3 705 000

Letland

90 000

Litouwen

129 000

Luxemburg

66 000

Malta

73 000

Nederland

1 571 000

Polen

1 575 000

Portugal

528 000

Roemenië

789 000

Slowakije

243 000

Slovenië

318 000

Spanje

2 676 000

Zweden

1 936 000

Verenigd Koninkrijk

3 939 000

De nieuwe aanbeveling is een update van de aanbeveling van 2006. Er wordt rekening gehouden met de voortgangsverslagen van de lidstaten van 2008 en 2010, waaruit blijkt dat er wel enige vooruitgang is geweest. Toch is meer actie nodig met betrekking tot financiële middelen, streefcijfers voor digitalisering en ondersteuning van Europeana.

De lidstaten krijgen de volgende aanbevelingen:

  • gedegen plannen uitvoeren voor investeringen in digitalisering en publiek-private partnerschappen stimuleren om de kosten van digitalisering te delen. In de aanbeveling worden de basisbeginselen uiteengezet die ervoor moeten zorgen dat deze partnerschappen billijk en evenwichtig zijn;

  • tegen 2015 via Europeana 30 miljoen objecten beschikbaar stellen, waaronder alle Europese meesterwerken die niet langer auteursrechtelijk beschermd zijn, en alle met openbare middelen gedigitaliseerd materiaal;

  • meer auteursrechtelijk beschermd materiaal online brengen, bijvoorbeeld door een kaderregeling tot stand te brengen voor grootschalige digitalisering en grensoverschrijdende toegankelijkheid van niet-verhandelbare werken;

  • hun strategieën versterken en hun wetgeving aanpassen om de langdurige bewaring van digitaal materiaal te verzekeren, door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat het gedeponeerde materiaal niet te lijden heeft onder technische bescherming die de bewaring door bibliotheken verhindert.

Europeana en aanverwante activiteiten behoren tot de digitale-diensteninfrastructuren die krachtens de Connecting Europe Facility 2014-2020 voor financiering in aanmerking komen (zie MEMO/11/709). Door digitalisering van cultuurobjecten ontstaan er reusachtig veel kansen voor interactie met het publiek en voor commerciële ontwikkeling. In het kader van Europeana's recent gelanceerde project "De eerste wereldoorlog in dagelijkse documenten" (http://www.europeana1914-1918.eu) konden burgers bijvoorbeeld hun persoonlijke memorabilia van deze oorlog als bijdrage aan Europeana leveren en zijn reeds meer 25 000 items verzameld en gedigitaliseerd. In de Hack4Europe! roadshow hebben 85 ontwikkelaars van over heel Europa toegang tot Europeana gekregen, hetgeen 48 vernieuwende experimentele applicaties voor mobiele telefoons en spelconsoles heeft opgeleverd.

Zie ook MEMO/11/745

Nuttige links:

Aanbeveling over de digitalisering van cultureel materiaal en de onlinebewaring ervan:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Europeana, Europa's digitale bibliotheek, archief en museum:

http://www.europeana.eu/portal/

Website van de Digitale agenda:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Website van Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Volg Neelie Kroes op Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Contact :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar